!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
» 
» 
Fettah GÜVENTÜRK

Fettah GÜVENTÜRK Köşe Yazıları

Organize Sanayi Siteleri ve KOBİ’ler…
Ülkemiz sanayileşmesinin başladığı 1950 li yıllarda özel girişimcilik mahalle aralarında, hatta apartman altlarında kendini göstermeye başlar. Müteakip yıllarda başlayan küçük sanayi siteleri oluşumu başlangıca göre önemli birer atılımdır. Ancak sanayileşmeye yeni başlamanın sonucu olarak gerek ...
İzmir Kalkınma Ajansı Ege'de ilk ve örnek olacak
Sivil Kalkınma dönemini başlatan ilk girişim, ilk toplantısını İzmir Valisi Sayın Oğuz Kaan Köksal başkanlığında gerçekleştirdi. Son yıllarda oluşan işbirliği mantığı; Kamu, mahalli idareler, Sivil Toplum işbirliğine dayalı yönetim anlayışını öne çıkarmıştır. İşte bu anlayış nedeni ile Kalkınma ...
2007’deki teknolojik desteklerin anahtarı; PROJE
Genç nüfusu ve büyük potansiyeli ile Türkiye Cumhuriyeti geniş bir girişimci kitleyi bünyesinde barındırmaktadır. Yeni iş kurma, varolan işini genişletme ya da AR-GE ve teknolojik gelişmeler ile ürün kalitesini artırmak ve global pazarda söz sahibi olmak isteyen yatırımcı ve işverenlerin sayısı azım...
Sivil toplum örgütleri ve danışmanlık hizmetleri
Sivil Toplum Kuruluşları nın (STK) kapasitelerinin geliştirilmesi ile birlikte, profesyonel kadroya sahip olma ihtiyacı kuşkusuz artmaktadır. Ancak, çalışılan her konuda sürekli çalışan uzman tahsis etmek, bir süre sonra kurum içinde aşırı kadro şişkinliğine ve personel giderine neden olacaktır. ...
Kobi’ler ve sanayileşme
Kobiler Sanayileşmenin temeli. Asrımızda ülkelerin kalkınmışlık göstergelerinden biri ve en önemlisi ekonomileridir. Bu önemli göstergenin geniş bir bölümünü sanayi sektörü teşkil eder. Sanayileşmesini zamanında tamamlamış ülkeler gelişmişlik halkasını yakalamışlardır. Sanayileşmenin gel...
Kurtuluşumuzun anahtarı: İhracat ve komşularımız…
ÜRETİM, İHRACAT; her ortamda ve sıkça yazılı ve sözlü olarak ifade edilmesine rağmen, yeteri kadar arzu edilen hedeflere ulaşamadık. Faizlerin düşerek, bir numaralı sorun olan finansman konusunda alınan önlemler ile yatırım ve ÜRETİM tekrar düşünülebilir hale gelmiştir. Özellikle işletme sermayesi...
Kalkınmanın regülatörü sivil toplum potansiyelidir
Her boyutta toplum birimlerinin başlıca sorunları sırayla tanıtım, iletişim paylaşım gibi sosyo-ekonomik kavramlar olarak özetlenebilir. Görünürde finansal boyutlu sorunların temelinde yatan konu EĞİTİM dir. EĞİTİMİN boyutları ise en basit bilgilenmeden başlar, meslek kazanımı, ihtisaslaşma ve tek...
KOBİ’lerde Ar-Ge ve İnovasyon
Bugün bütün dünyanın konuştuğu Ar-Ge ve inovasyon ülke ekonomisinin rekabetçiliği, k rlılığı ve sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyor. Aynı durum ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ lerimiz için de söz konusu. Küreselleşen pazarda, KOBİ nin hayatta kalması ve büyümesi gittikçe zorlaş...
Türkiye’nin geleceği mesleki eğitimde
Ülkemizin öncelikli sorunu istihdamdır. Son zamanlarda bir yandan işsizlik artarken bir yandan da nitelikli eleman bulmakta yaşanan sıkıntılar artıyor. KOBİ ler nitelikli eleman istiyor ancak ne istediği nitelikteki elamanları ne de bunları yetiştirecek sanat okulu bulabiliyor. Türkiye'nin geleceğ...
Sivil toplum kuruluşları ve katılımcılık üzerine…
Yaşamın başoyuncusu insan; oluşturduğu toplum ve toplum birimleri adına çeşitli gayelerle vakıf, dernek, birlik, oda şeklinde örgütlenmişlerdir. Bireylerin ve toplumların birbirine karşı sorumlulukları, kolektif çalışma ruhu katılımcılık arzuları bu örgütlerin (STK ların) kuruluşunda ana motivasyon ...
KOBİ’lerin yeni yönetimden beklentileri
Bugüne kadar çeşitli platformlarda tekrar edilen KOBİ sorunlarının özellikle birkaç tanesi stratejik boyutlu olup, çözümü mutlak gereklidir. 60.T.C Hükümeti nin AKP tarafından kurulması kesinleşmiştir. KOBİ kesiminin önceki dönemden devrolan ve yeni döneme özgü sorunları vardır. Bunları kurulacak ye...
İş Dünyası ve İstihdam
Bilindiği gibi; Ülke varoluşunda; temel unsurlarından biri EKONOMİ lerdir. EKONOMİ kavramı bazı ortamlarda; EKONOMİ DÜNYASI, İş Dünyası, İş Hayatı, Sanayi ve Ticaret, sektör gibi değişik kavramlar ile ifade edilir. Ancak bazı söylemler içinde; İş Dünyası, KOBİ Dünyası daha etkin olup stratejik...
Kobiler ve Girişimcilik
Girişimcilik, insan gelişiminin parçasıdır. Genelde ticari ve sanatsal alanlarda görülen girişim ruhu; Bilgi ve terübe teknoloji, finansla birleşerek teşebbüs olarak ortaya çıkar. Cesaret teşebbüsün doğumunda önemli bir motivasyon faktörüdür. Teşebbüsün bir hizmet veya üretim amacıyla istihdam kul...