» 
» 
İş Dünyası ve İstihdam

İş Dünyası ve İstihdam

Fettah GÜVENTÜRK

Bilindiği gibi;

Ülke varoluşunda; temel unsurlarından biri EKONOMİ’lerdir.
EKONOMİ kavramı bazı ortamlarda; EKONOMİ DÜNYASI, İş Dünyası, İş Hayatı, Sanayi ve Ticaret, sektör gibi değişik kavramlar ile ifade edilir. Ancak bazı söylemler içinde; İş Dünyası, KOBİ Dünyası daha etkin olup stratejik önem arz eder.
Dünya Yaşamı ve İş Dünyası’nın başoyuncusu İNSANIN da temel görev ve sorumluluğu iş olgusudur. Birbiri ile çok yakın ilişkilerde bulunan bu kavram insan başarısını tayin eden temel aktivitedir.
“Aynası iş’tir kişinin lafa bakılmaz” söylemi bu gerçeği ortaya koyar.
İş yapma ile özdeş olan ÇALIŞMAK fiilinin önemi; “ÇALIŞMAK İBADETTİR.” sözü ile kutsileşir.
Çalışarak hayırlı yararlı iş yapmak insanı cennetlik kılar.
Gerek bireylerin, gerekse ülkelerin refah ve zenginliği; çalışma ve iş organizasyonları ile direkt orantılıdır.
Başta üretim, ticaret, ziraat, sanat ve hizmet faaliyetlerinin organize olmuş hali genelde “iş hayatı” olarak ifade edilir. Bu paralelde kurulan dernek, oda, meslek kuruluşları ülke çapında faaliyet gösterir. Ana amacı İş-Ekonomik hayat olan değişik boyutlarda örgütlenmiş çok sayıda ki bu tür kuruluşların rolü büyüktür ve her geçen gün önemi anlaşılmaktadır. Katılımcılığın göstergesi STK’ların sayı ve boyutları, etkin çalışmaları paralelinde işletmelerin verimi, başarısı artacaktır.

Hayatın baş oyuncusu olarak nitelediğimiz İNSANIN;
- İŞ misyonu benimsemesi,
- İnanç ve yaşamı ile bütünleşmesi,
- Birbirleri ve kurumlar ile işbirliği tesis etmesi,
- İş ve meslekler paralelinde bilgi ve tecrübeye sahip olması,nitelik kazandıracak şekilde eğitim görmesi iş hayatının hatta yaşamımızın başlıca şartıdır.
- Günümüz konjonktüründe karların azalması rekabet boyutlarının artması her zamankinden fazla verimliliğe mecbur etmektedir.
- Bu mecburiyet ise her zamankinden fazla sanayi/okul iş birliğini gerektirmektedir.

Bireylerin EĞİTİM meslek ve beceri kazanması, ihtisas ve tecrübe sahibi olması, çağın teknolojik imkânlarından yararlanması başarının altın kuralıdır. Bu altın kural aynı zamanda ülkelerin 1 numaralı sorunu olan “istihdam”ın altın anahtarıdır. Ana sorun bir yanda işsizlik bir yanda da nitelikli eleman gereksinimidir.

Ana sorunun çözülebilmesi için başlıca tedbirler ve önlemler:
- KOBİ’lerin üretim kabiliyetinin artırılması,
- KOBİ’lerin eğitsel; işbaşı eğitimlerine ve faaliyetlerine destek verilmesi,
- İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması,
- Meslek liseleri başta olmak üzere; nitelik beceri kazandıran kurumalara sahip çıkılması,
- İstihdam kazandırıcı faaliyetlere destek verilmesi,
- İş dünyasının eğitim ve beceri kazandırıcı teşebbüslerini desteklemek, özendirici hale getirmek,
- Diplomadan daha ziyade iş, meslek ve becerinin öne geçtiğini vurgulamak.
- Meslek liselerine yönelmeyi teşvik etmek gibi faaliyetler istihdamın önünü açacak iş dünyasını yatırıma yönlendirecektir.

2 Mayıs 2016 Pazartesi 12:00
Tüm Yazıları

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *