!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
» 
» 
İzmir Kalkınma Ajansı Ege'de ilk ve örnek olacak

İzmir Kalkınma Ajansı Ege'de ilk ve örnek olacak

Fettah GÜVENTÜRK

“Sivil Kalkınma dönemini” başlatan ilk girişim, ilk toplantısını İzmir Valisi Sayın Oğuz Kaan Köksal başkanlığında gerçekleştirdi.

Son yıllarda oluşan işbirliği mantığı; Kamu, mahalli idareler, Sivil Toplum işbirliğine dayalı yönetim anlayışını öne çıkarmıştır. İşte bu anlayış nedeni ile “Kalkınma Ajansları” doğmuştur. Bu anlayışa göre örgütlenmiş bir yönetim modeli temel alınmaktadır. Bölge yerleşimi olarak da ifade edilebilecek ve işlevleriyle farklı ülke örnekleri dikkate alındığında federal kurumsal yapılara zemin olarak görülen kalkınma ajansları amaç işlev ve görevleri dikkate alındığında sosyal devletten düzenleyici devlete geçişi meşrulaştırıcı bir nitelik taşımaktadır.

Kamu ve özel sektör işbirliği ortak kalkınma hedefleri oluşturulmasında ve esnek yapılarıyla özel programlarla etken çözümler üreten kurumlar olarak çok önemli bir görevi yerine getirecektir. Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA) yerel ekonomide yer alan farklı firma ve kurumların bölgesel ortak bir hedef çizgisinde, bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek üzere rekabetçi ortamı geliştiren, düzenleyen ve koordine eden yerel inisiyatif ile kurulmuş kurumsal yapılardır.

İçinde bulunduğumuz konjonktür; sıkça ifade edilen işbirliği manasına gelen sinerjiyi ortaya çıkarmıştır. Bu işbirliğinin etkinliği mertebesince başarı artar.

Kalkınma ajanslarının başarıya ulaşmasında en önemli gereksinim STRATEJİK PLAN; Bu planlamanın yapılışı, uygulaması ajansları daha etkin kılacaktır.

Kalkınma Ajanslarının Organizasyon Yapısı:

-Bölgesel temsilcilerden oluşan Genel Kurul,

-Kuruldan seçilen ve atanan Yönetim Kurulu,

-Genel Sekreter,

-Teknik idarelerden sorumlu sekreterlik, organlarından oluşmaktadır.


Kaynaklar 3 Yerden Alınıyor.

-Merkezi Bütçeden ayrılan finans,

-Yerel Kaynaklar,

-AB Fonları.

Finansmanın Kullanımı: Girişimci, vakıf, Sivil Toplum Kuruluşu bir birey, yörenin kalkınmasını sağlayacak bir proje ürettiğinde ajansa başvuracak, proje değerlendirilecektir.

BKA’ların Başlıca Uygulama Alanları: Burada önemli nokta; stratejik konuların nasıl bir paket haline getirildiğidir. Bunlardan günümüzde en önemlisi dış yatırımın bölgeye çekilmesidir. Burada BKA'ların konumu uluslararası sistemde hedef ekonomileri ve şirketleri belirlemek; bölgede dışa dönük ekonomi yaratma stratejisi geliştirmek; dış yatırımcı ile bölge arasında karşılıklı güven ortamı yaratmaktır.

Kalkınma Ajanslarının Verimliliğini Etkileyen Faktörler:

-Finansal Kaynaklar,

-Yeterli personelin varlığı,

-Stratejik plan

-BKA’ların yerel girişimcilerle bağlarının gücü,

-Bölgesel ekonominin motorunu oluşturan KOBİ’lerimiz ve ilgili sektörlerde çalışmaların boyutu,

-Bölgeden önerilen ortak hedeflerin BKA’lar tarafından benimsenmesi.

 

Bu faktörler paralelince Ajanslar, içinde bulundukları toplumun görevini ve desteğini kazanacaktır. Alanı çok geniş olan ‘kalkınma’ hareketinin başrol oyucusu ‘stratejik’ önemi haiz KOBİ’lerin önceliği, sorunların çözümü ülkemizin ana sorunu olan İSTİHDAM ve İHRACAT kapısını aralamış olacaktır.

Zira KOBİ’ler ekonominin temel taşıdır…

2 Mayıs 2016 Pazartesi 12:06
Tüm Yazıları

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *