» 
» 
Kalkınmanın regülatörü sivil toplum potansiyelidir

Kalkınmanın regülatörü sivil toplum potansiyelidir

Fettah GÜVENTÜRK

Her boyutta toplum birimlerinin başlıca sorunları sırayla tanıtım, iletişim paylaşım gibi sosyo-ekonomik kavramlar olarak özetlenebilir.
Görünürde finansal boyutlu sorunların temelinde yatan konu EĞİTİM’dir. EĞİTİMİN boyutları ise en basit bilgilenmeden başlar, meslek kazanımı, ihtisaslaşma ve teknolojiye kadar uzanır.
Eğitimin ana malzemesi BİLGİ muhatabı ise İNSAN’dır. İnsan Kaynakları kavramı ile işletmelerin belirli bir yönetim performansına ulaşabilmesi BİLGİLİ insanla mümkündür. Bilginin uygulanabilirliği nispetince insanın dolayısı ile işletmelerin başarısı artar. Bu artış da tecrübe ile doğru orantılıdır.
Gerek süreci gerekse platformu sonsuz denilebilecek mertebede geniş olan EĞİTİM günümüzde “HAYAT BOYU EĞİTİM” söylemiyle toplumun her kesiminde yer almıştır.
Bu derece de stratejik önem taşıyan eğitim yine günümüzün stratejik değeri olan ekonomi ile büyük paralellik arz etmektedir. Eğitim seviyesi yüksek olan kuruluşların ekonomik ve refah seviyelerinin de yüksek olduğu tartışılmaz bir gerçektir.
Aileden başlayan örgün eğitim ile belli bir boyuta gelen eğitim seviyesi; yaygın eğitim, iş dünyasının katkısına mutlaka ihtiyaç gösterir. Günümüzde iş dünyası içinde uygulanan pratik eğitim yanında, hazır nitelikli eleman temini en büyük amaçtır. Zira Nitelikli eleman işsizliğin en büyük ilacıdır. Bu nedenle çoğu kurum ve kuruluşlar gerek iç ve gerek dış da meslek kazandırıcı kurs ve kurumlar oluşturmuşlardır.
Sivil toplum Kuruluşları vasıtasıyla hazırlanan AB fon kaynaklı projeler ile yurt içi ve yurtdışı eğitim ve stajlar topluma sosyo-ekonomik boyut kazandırmaktadır.
Meslek Standartları ve seviyesinin uluslar arası boyutlara yükseltilmesi ile işsizliğin minimize edilmesini kendine amaç edinen Sivil toplum örgütleri ve Meslek Kuruluşlarının başarısı, organizasyonu nispetince milli amaca ulaşılabilecektir.
İş dünyasının eğitime bakış açısı, katkısı ve bünyelerinde gerçekleştirecekleri eğitim birimleri, Sivil Toplum Kuruluşları ile yapacakları işbirliği sayesinde bu amaca ulaşmayı kolaylaşacaktır.
İşte bu düşünceden hareketle kurulan derneğimiz bu misyon doğrultusunda seminer, konferans ve her türlü bilgilendirme faaliyetlerine devam etmektedir. Tüm Sivil toplum kuruluşlarının eğitime katkıları nispetince TOPLUMUN dolayısı ile ülkemizin sosyo-ekonomik seviyesi yükselecektir.

2 Mayıs 2016 Pazartesi 12:03
Tüm Yazıları

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *