» 
» 
Kobi’ler ve sanayileşme

Kobi’ler ve sanayileşme

Fettah GÜVENTÜRK

Kobiler Sanayileşmenin temeli.

Asrımızda ülkelerin kalkınmışlık göstergelerinden biri ve en önemlisi ekonomileridir.

Bu önemli göstergenin geniş bir bölümünü sanayi sektörü teşkil eder. Sanayileşmesini zamanında tamamlamış ülkeler gelişmişlik halkasını yakalamışlardır.

Sanayileşmenin gelişimi insanın gelişim ve refahına paraleldir. Yeni buluşlar ve sanayileşme tarihte çağlara ismini vermiştir. Çok basit ve iptidai boyutlarda başlayan imal metotları günümüzde zirve denilecek boyutlara erişmiştir.

Sanayileşmenin yapısal boyutları merdiven altından başlayıp günümüzde dev fabrika boyutlarına kadar gelişme kaydetmiştir. Ülkelerin kendi içinde dahi sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri ve fabrikaların çokluğu o bölgeye gelişmişlik vasfı ve istihdam imkânı vermiştir.

Genelde insan-para-teknoloji olarak nitelenen üretim ana faktörleri yanında sanayi site ve bölgelerinin yeri ve sanayinin yerleşim tarzının önemi büyüktür. İlk yıllara göre sitelerin sayı ve büyüklüğünde önemli mesafeler alınmış ise de halen organize olamamış dağınık yerlerde faaliyet gösteren iş yerleri mevcuttur. Ve bu dar imkânlarda da devam eden çoğunlukla Kobi boyutlu işletmelerdir. Gelişen sanayimiz modern yerleşim ihtiyacını arttırırken inşa edilen sitelerde sanayimizin büyümesinde önemli rol oynamaktadır. Ancak bu gelişmelere rağmen bazı aksaklıklar da yaşanmaktadır.Özetle:


1-İnşasına başlanan sitelerin tamamlanması maalesef çok uzun zaman almaktadır.
2-Birimler kısa bir müddet sonunda yetersiz kalacak boyutlarda yapılabilmektedir.
3-Meslek grupları gerek başta gerekse zaman içinde çok dağınıklık arz etmektedir.
4-Haberleşme, iletişim ve ulaşım imkânları geç realize edilmektedir.
5-Park ve Ortak kullanım alanları yetersiz kalmaktadır.
6-Sanayinin ortak destek kuruluşları KOSGEB, LABORATUVAR, BANKA ve benzeri birimler eksik veya çok uzak mesafelerde kurulmuş olması,

 

Bu ve benzeri konuların çözümü mertebesince özellikle:

1-Düzenli yerleşim, seri ulaşım ve iletişim,
2-Teknik tasarımlı, planlı üretim,
3-Bilinçli ve Kaliteli Malzeme seçimi,
4-Kaliteli ve Standart üretim
5-Bölge Odaları KOSGEB, TSE, ÜNİVERSİTE, DERNEK VE VAKIFLAR gibi kuruluşlarla yakın ve teşriki mesai içinde bulunulması.
6-İç ve Dış Pazarlamayı kolaylaştırıcı sergi imkânları
7-Çalışan personelin eğitim ve sağlık koşullarına gerekli önemin verilmesi
8-KOBİLERE uygulanan destek ve kredilerin, uygun koşullara getirilmesi,
9-KOBİLERE ihracat ve Eğitim imkânlarının arttırılması le sanayimiz gelişir kurumsallaşır ve Uluslar arası düzeye gelmemizi mümkün kılar. Aksi takdirde yapılanma gecikir ve arzu edilen hedeflere hiçbir zaman ulaşamayız.

Özetle bu hedefin ana şartı İstihdamın hamili KOBİLERİN KALKINMASI, KALKINMANIN SANAYİLEŞMESİ ile mümkündür.

2 Mayıs 2016 Pazartesi 12:04
Tüm Yazıları

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *