» 
» 
KOBİ’lerde Ar-Ge ve İnovasyon

KOBİ’lerde Ar-Ge ve İnovasyon

Fettah GÜVENTÜRK

Bugün bütün dünyanın konuştuğu Ar-Ge ve inovasyon ülke ekonomisinin rekabetçiliği, kârlılığı ve sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyor. Aynı durum ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimiz için de söz konusu. Küreselleşen pazarda, KOBİ’nin hayatta kalması ve büyümesi gittikçe zorlaşıyor. KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırabilmeleri için de farklı olmaları, “fark” yaratmaları gerekiyor. Fark yaratmak içinde Ar-Ge ve İnovasyon konularının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.
KOBİ’lerin mevcut kapasitelerini kullanmaları için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönelmeleri gerekiyor. Başta finansman olmak üzere birçok sorunları olan KOBİ’lerde sıra, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ne yazık ki bir türlü gelmiyor. Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine sıranın gelmesi ve bütçe ayırabilmeleri için öncelikli ciddi sorunların çözülmesi gerekiyor.
Küreselleşen dünya koşullarında, sosyal, ekonomik, politik ve özellikle üretim teknolojisindeki hızlı değişimler işletmeleri başta finansman, insan kaynağı ve pazarlama olmak üzere çeşitli rekabet sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu nokta da firmalar için gerekli inovasyon ortamı yaratılması gerekiyor. Bu da ancak devletin öncülüğünde özel sektörle işbirliği halinde olur.

Yapılması gerekenler:
? İnovasyon Aktarım Merkezleri yaygınlaştırılmalı ve etkinleştirilmeli, özel sektör katılımı arttırılmalı,

? Firmalarla araştırma merkezleri ve üniversiteler arası işbirliği teşvik edilmeli,

? Okullarda ya da mesleki eğitim kurumlarında, ara eleman ihtiyacının kapatılabileceği, işletmelerin ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip teknik elemanların yetiştirilebileceği mesleki eğitim müfredatları uygulanmalı,

? Teşvik mekanizmalarının karmaşıklığı azaltılmalı, çelişkili uygulamalara son verilmeli,

? Devlet teşviklerinden ve diğer finansman araçlarından yeterli ölçüde yararlanmaları için KOBİ’lere özel bilgilendirme programları uygulanmalı,

? Kredi almak konusunda güçlüklerin önü açılmalı ve özel kolaylıklar sağlanmalı,
? KOBİ’lerin, yurtiçi ve yurtdışı teknik ve ticari gelişmeleri izleyebilmeleri için ilgili kurumlar özel birimler ve stratejiler oluşturmalı,
? KOBİ’lerin ihracatını artırmak için bu yönde teşvik ve destekler verilmeli.
? İnovasyonda başarı firmalarımıza yani KOBİ’lerimize, onların dayanışmasına, inancına ve çalışmasına bağlıdır. İnovasyona bir diğer anlamıyla yeniliğe, fark yaratmaya artık seyirci kalamazsınız, katılımcı olmalısınız. Kendi başarınız ve ülkemizin başarısı için…

Küçük boyutlu olsa dahi; örnek KOBİ’lerin başarılarına sahip çıkmak desteklemek tüm KOBİ’lere cesaret verecektir. Kurumsallaşan, birleşen KOBİ ve işletmelerin Ar-Ge ve inovasyona olan kabiliyet ve cesareti artacaktır.

2 Mayıs 2016 Pazartesi 12:02
Tüm Yazıları

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *