» 
» 
KOBİ’lerin yeni yönetimden beklentileri

KOBİ’lerin yeni yönetimden beklentileri

Fettah GÜVENTÜRK

Bugüne kadar çeşitli platformlarda tekrar edilen KOBİ sorunlarının özellikle birkaç tanesi stratejik boyutlu olup, çözümü mutlak gereklidir. 60.T.C Hükümeti’nin AKP tarafından kurulması kesinleşmiştir. KOBİ kesiminin önceki dönemden devrolan ve yeni döneme özgü sorunları vardır. Bunları kurulacak yeni hükümete ışık tutması amacıyla çözüm önerileri ile birlikte yeniden anımsatmak istiyoruz.

 

Şöyle ki;

—KOBİ’ler istihdam gibi ana ülke sorununu çözecek potansiyel toplumdur. İstihdam üzerindeki aşırı yükler kaldırılmalı, istihdam sağlayan Kobi’lere başlatılan destekler kesintisiz devam etmeli; nitelikli insan gücü vasıflı eleman ara eleman sağlayan meslek liselerinin önü açılmalı ve içine düştüğü kaostan kurtarılmalıdır.

—KOBİ üretim kapasitesinin arttırılması, kalitenin iyileştirilmesi, verimliliğin sağlanması, ihracatta rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Ayrıca; ihracat eğitim ve destekleri arttırılmalı, ihracatın önünde ki bürokratik engeller azaltılmalı, gereksiz ve yerli üretim imkânı olan ürünlerin ithalatı sınırlandırılmalıdır.

—KOBİ’lere bilgi, eğitim, AR-GE, teknolojik imkânların önünün açılmalı. Eğitim, Danışmanlık desteklerinin teşvik edilmeli, üniversite /Sanayi işbirliği önünde ki bürokratik engeller kaldırılmalıdır.

—KOBİ’lerin işbirliği imkânlarının artırılması ve kolaylaştırılması ile kapasite kullanımı sağlamak, çok dağınık ve kurumsallaşmamış olan KOBİ’lere birlikte çalışma yolunun açılması.

—KOBİ’lere yönelik finans imkânları genişletilmeli, bankaların söylem ve eylemleri paralellik arz etmeli.

—KOBİ yerleşim birimlerine (Sanayi siteleri ve OSB’lere) yönelik bürokratik engellerin azaltılması ile imalatın geniş birimlere taşınmasının teşviki.

 

Başta Sanayi Başkanlığı olmak üzere TOBB, meslek kuruluşları, destek kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kesin ve yaklaşımcı tarz ve tavırlarının oluşması KOBİ kesiminin başarı şansını ve performansını arttıracaktır.

 

Yazının başından itibaren vurguladığımız stratejik sorunların çözümü ile KOBİ’ler kadar önem taşıyan sınaî tarım işletmelerinin, esnaf ve sanatkârların (ve tüm küçük işletmelerin) önemli sorunları da çözülmüş olacaktır. Bu kadar önemli stratejik sorunların çözümü için ilgili bakanlık birimlerinin daha aktif hale gelmesi gereklidir.

Yeni dönemde de sivil toplum örgütü olarak hükümetin ve Sanayi Bakanlığımızın KOBİ dünyasına yönelik olumlu girişim ve projelerine destek olmak, yetersiz ve yanlış uygulamalarda ise yapıcı öneri ve eleştiriler getirmek görevimiz olacaktır.

2 Mayıs 2016 Pazartesi 12:00
Tüm Yazıları

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *