» 
» 
OSTİM’DE ODTÜLÜLER

OSTİM’DE ODTÜLÜLER

Atilla ÇINAR

OSTİM’de yapılmakta olan işlerin niteliğinin gelişmesine paralel olarak OSTİM’in insan kaynağı da sürekli değişmekte ve gelişmekte. Örneğin, OSTİM’de bundan 20 yıl kadar önce parmakla sayılacak kadar az mühendis varken, bugün birçok firma mühendis olmadan veya mühendislik hizmeti almadan başarılı olamayacağının farkına varıp mühendis istihdam etmekte. Ayrıca doğrudan mühendisler tarafından kurulup işletilen veya mühendislerin ortak olduğu firmaların sayısı da yıldan yıla artmakta.

Ana sanayi işletmelerinin daha fazla yan sanayi kullanamaya başlamaları, yan sanayi firmalarının üretimlerini hem çeşit hem de miktar olarak artırmıştır. Teknik şartname ve resimlerin doğru okunup doğru yorumlanması, CNC tezgâhların doğru programlanıp daha verimli işletilmesi, hassas ölçme ve test kabiliyetlerine ihtiyacın artması mühendis katkısına olan gereksinimi de artırmıştır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, çeşitli üniversitelerden mezun olan mühendisler için OSTİM’de işe başlamanın ciddi bir seçenek olmaya başladığını belirtebiliriz.
OSTİM gibi yerlerde mühendise olan gereksinimi artıran önemli bir başka neden ise, komponent ve sistem tasarımı faaliyetlerinin başlaması olmuştur. Öte yandan, yurtdışındaki firmalar ile ilişkilerin yoğunlaşması, kalite yönetim ve test-doğrulama sistemlerinin kurulup işletilmesinin neredeyse tüm işletmeler için zorunlu hale gelmesi, büyüyen işletmelerde üretimin yanında işletme yönetiminin de ciddi bir iş olmaya başlaması mühendise olan ihtiyacı giderek artıran diğer etkenler olmuşlardır.

OSTİM’deki bu nitelik sıçraması kuşkusuz yalnızca mühendise olan ihtiyacın artmasına neden olmamıştır. Bu sıçrama aynı zamanda çok farklı meslek ve uzmanlık alanlarından insan kaynağını da çeşitlendirmiş ve zenginleştirmiştir. OSTİM’in her yerinde, farklı mesleklerden, değişik uzmanlık alanlarından, ayrıca farklı cinsiyet ve yaş gruplarından çalışanların durmadan çoğalmasına tanık olmaktayız.

Sayıları artan ve zamanlarının büyük çoğunluğunu OSTİM’de geçiren bu farklı kategoriler sosyal gereksinimlerini de birçok zaman OSTİM’de karşılamaktadırlar. Gereksinimler ise, her yerde olduğu gibi burada da, bir araya gelmek için araçlar yaratıyor. Çeşitli grupların oluşturduğu dernekler, kümelenmeler, arkadaş grupları, sektörel birlikler yalnızca iş için bir arada bulunma ihtiyacından değil, sosyal gereksinimlerin karşılanabilmesi için de oluşturulan araçlar.
OSTİM’de çalışan ODTÜ mezunu mühendislerin bir araya gelmeye başlaması da böyle nedenlere bağlı. OSTİM’in ilk kurulduğu yıllardan bu yana OSTİM’de ODTÜ’lüler hep olmuştur. Başlangıçta sayıları çok az iken, yukarıda dile getirilen gelişmelerin sonucu olarak, birçok üniversite mezununun yanında, ODTÜ’lülerin sayısı da son yıllarda artmaya başlamıştır.

Zaman zaman çeşitli nedenlerle bir araya gelen ODTÜ’lüler Şubat 2011 tarihinden bu yana elektronik ortamda toplaşmaya ve birbirleriyle görüşmeye başladılar. Yazışma grubu kendisini şu cümle ile tanımlamakta: Bu yazışma grubu OSTİM'de çalışan veya OSTİM ile ilişkisi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunlarının daha kolay ve hızlı haberleşebilmeleri, gerektiğinde yardımlaşıp dayanışma gösterebilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

Oluştuğu günden beri sürekli büyüyen bu mezunlar grubu her ayın ilk Perşembe gününde ODTÜ OSTİM Teknokent terasında buluşup birlikte öğlen yemeği yiyor ve söyleşiyorlar. Bu bir araya gelişlerde hem yeni arkadaşlar birbirleriyle tanışıyor, hem herkes diğerlerinin hangi işleri yapmakta olduğunu öğreniyor, hem de karşılıklı fikir alış verişleri yapılıyor.

OSTİM’de bir araya gelen ODTÜ’lüler birlikte başarmaya çalıştıkları ilk iş ise oldukça anlamlı: ODTÜ Mezunlar Derneği’nin yaptırmakta olduğu ve binası bitmek üzere olan ilköğretim okulunun yapımına destek olmaya karar verdiler. ODTÜ Mezunlar Derneği’nin bu proje için başlattığı ‘Okula Yüz Verin’ kampanyasına 100 TL’leri ile katılmaya başladılar.

İşimizi yapıp ekmeğimizi kazanırken zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz bu sanayi bölgesinde benzer oluşumların çoğalması OSTİM’in niteliğini daha da artıracaktır. Farklı işler yapan insanların, aralarındaki ortak bağlardan yola çıkarak bir araya gelmeleri mutlaka yeni fikirlerin ortaya çıkmasını ve daha fazla sinerji yaratılmasını sağlayacak, OSTİM’in zenginliğini artıracaktır.

2 Mayıs 2016 Pazartesi 12:15
Tüm Yazıları

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *