!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
» 
» 
Sivil toplum örgütleri ve danışmanlık hizmetleri

Sivil toplum örgütleri ve danışmanlık hizmetleri

Fettah GÜVENTÜRK

Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) kapasitelerinin geliştirilmesi ile birlikte, profesyonel kadroya sahip olma ihtiyacı kuşkusuz artmaktadır. Ancak, çalışılan her konuda sürekli çalışan uzman tahsis etmek, bir süre sonra kurum içinde aşırı kadro şişkinliğine ve personel giderine neden olacaktır.

Projelere ve aktivitelere, gerekli oldukça kısa süreli danışman tutmak, kimi zaman çok daha pratik olmaktadır.

Danışmanlarla çalışırken, önceden bir görev tanımı hazırlamak, bu görev tanımına uygun kişileri arayarak işe başlamak ve görüşülen danışmanların benzer konularda daha önce yaptığı işleri değerlendirip, referansları almak ileride doğabilecek sorunları önlemek açısından önemlidir.

STK Yönetiminde Yaşanan ve Yaşanabilecek Sorunlar:
Yeni kurulan bir STK’nın karşılaşabileceği bazı sorunları sizlere şöyle özetlemeye çalışacağım:


1-Uyum Sağlama ya da Sabit Fikirlilik: Sürekli STK dışındaki etkenlere, dış koşullara uyum sağlama doğrultusunda hareket eden bir örgüt, bir süre sonra var oluş nedenini ve kendi kimliğini yitirebilir. Bunun tersine, STK’nın kendi görüşlerine körü körüne saplanması da dış dünya ile sağlıklı bir iletişim kurmasını engeller, üyelerinin ve dış dünyanın desteğini kaybedebilir.


2-Toplumu Değiştirme Çabası yada Kendini Geliştirme Düşüncesi: Yalnızca toplumun davranışını değiştirme düşüncesine saplanan örgüt, bir süre sonra kendini geliştirmekten yoksun, değişime kapalı bir örgüt haline gelebilir. Yalnızca kendini geliştirmeye, büyümeye odaklanmış bir STK ise, bir süre sonra var oluş amacını unutup, temsil ettiği topluluktan kopuk bir duruma düşebilir.


3-Aşırı Denetleme İsteği: STK’yı kuran kişilerin, ya da yönetim kurulu üyelerinin, STK çalışanlarına yetki verse de herkesi ve her süreci kontrol etmek istemeleri, diğer STK çalışanlarının, kendilerini örgütün bir parçası gibi hissetmelerini engelleyecektir.


4-Aşırı Eylem ya da Aşırı Düzen: İyi örgütlenmeden veya uzmanlaşmadan, yeterince iyi planlama yapılmadan sürekli eylem odaklı çalışma, STK’nın bir süre sonra etkinliğini ve inandırıcılığını yitirmesine yol açabilir. Bunun tersine, sürekli olarak mükemmel planlama peşinde koşmak ise, STK’nın bir türlü eyleme geçmemesine yol açabilir.


5-Dış Desteklere Bağımlılık ya da Dış Desteklerin Reddi: İşleyişini yalnızca dış desteklerin yardımıyla ayakta tutan bir örgüt, varlığını sürdürme konusunda tembelleşebilir. Dış destekler ortadan kalktığı zaman STK’nın varlığı tehlikeye düşebilir. Tersi durumda, katı ilkeler koyup hiçbir dış desteği kabul etmeyen bir STK ise, bir süre sonra işlevsiz duruma düşebilir.


6-Dar Destekçi Tabanı ya da Geniş Destekçi Tabanı: Katı ilkeler çerçevesinde, yalnızca seçilmiş kişilerin STK’ ya katılmasına izin vermek, bir süre sonra STK’yı toplum gözünde seçkin ve yalıtılmış bir topluluk durumuna düşürebilir. Bunun tersine, hiçbir kıstas uygulamadan çok farklı görüşteki bireyleri STK çatısı altına toplamak da, bir süre sonra ortak amaç kavramını ortadan kaldırabilir. İç çatışmalar veya kurum içi iktidar mücadelelerine yol açabilir ve ortak eylem yapılmasını olanaksız kılar.

2 Mayıs 2016 Pazartesi 12:04
Tüm Yazıları

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *