Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Başkent Savunmasında Küme Mutabakatı

Stratejik sektörün önde gelen iki aktörü işbirliği kararı aldı.
Ostim Editör
14 Ocak 2016 16:02

Üretim ve Ar-Ge yetenekleriyle Türk savunma sanayiinin önemli merkezlerinden biri olan Ankara’da, sektörün iki kümesi işbirliği kararı aldı. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA) ile Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) arasında; ortak proje geliştirmeden tedarik zincirine kadar geniş perspektifli protokol imzalandı.

TSSK tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Proje Pazarı, savunma sanayii sektörünün ana aktörleri, KOBİ’leri, akademisyenleri ve STK’ları buluşturdu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) himayelerinde, TÜBİTAK’ın destekleriyle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), ODTÜ Teknokent, Ankara Sanayi Odası (ASO), Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği’nin (SaSaD) işbirliğinde gerçekleşen, 40’ın üstünde kurum ve kuruluşun yer aldığı etkinliğe OSSA ve Ostim Teknopark da standlı katılım sağladı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Proje Pazarı’nın açılışında, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar, SSM Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi birer konuşma yaparak sektöre ilişkin görüşlerini paylaştılar.

“OSSA ile işbirliğimiz devam ediyor”
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, savunma sanayiinin Ankara ve ODTÜ için özel bir önem taşıdığını vurguladı. Acar, sektöre yön veren büyük şirketler, yan sanayi KOBİ’lerin Ankara’da kümelendiğini anlattı.

İlk orta irtifa insansız hava aracı olan ANKA’da, ülkemizin ilk taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK’ta, ilk modern tankı ALTAY’da, ilk Milli Gemisi MİLGEM’de ve ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu Göktürk’te kümelenmedeki firmaların hem yazılım hem donanım hem de sistem açısından çok önemli girdileri olduğunun altını çizen Rektör Acar, “Üniversite olarak savunma sanayinin gelişimine katkı sağlayan bölümlerimiz var. OSTİM’deki Teknokent yerleşkemizin aracılığıyla, OSTİM yönetimi altındaki OSSA ile işbirliğimiz devam ediyor.” dedi.

ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, savunma sanayini diğer sanayilerden ayıran en önemli özelliği; onu derleyen, toparlayan, yönlendiren bir anlamda hamilik yapan Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın varlığı şeklinde tanımladı.

Yeni bir offset yönergesi hazırlanıyor
SSM Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, dünyada, savunma sanayisi gelişmiş ülkelere bakıldığında, bu ülkelerde genel olarak tüm sanayi dallarında belirli bir gelişmişlik seviyesine erişildiğini dile getirdi. Kümelenmenin, gelişmiş ülkelerde önemli bir kalkınma aracı olduğunu anımsatan Tüfekçi, bu kavramın ülkemizde 1990’lı yılların ortalarında gündeme geldiğine dikkat çekti.

Ülkemizdeki kümelerin oldukça sınırlı kaynaklarla 10 yıldan kısa bir sürede önemli sonuçlar elde etmeye başladığına işaret eden deneyimli bürokrat, şunları söyledi: “Ancak ileri aşamalarda örgütlerimizin uluslararası alanda etkin temsil sağlama ve firmalar arası ortak çalışmaları koordine etme gibi konularda daha aktif rol izlemelerinin sektörümüz açısından faydalı olacağını söylemek istiyorum. Sektörün gelmiş olduğu aşamayı ve edindiğimiz tecrübeleri dikkate alarak yeni bir sanayi katılım-offset yönergesi hazırlamak üzere çalışmalara başlamış bulunuyoruz. İlgili yönerge değişikliğinde yerli savunma sanayimizi ve özellikle de KOBİ’lerimizi daha etkin şekilde desteklemek üzere bir takım değişiklikler öngörüyoruz. Biz, KOBİ’lerin sahip oldukları kabiliyetlere ve dinamizme inanıyoruz.”

OSSA ve TSSK’nın etkileşimi gelişecek
Konuşmaların ardından OSSA ve TSKK arasında işbirliği protokolü bağıtlandı. Protokolü OSSA adına Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, TSSK adına Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ünal imzaladı.

İki küme, protokol kapsamında; işbirliği içinde çalışmayı ve bu niyetle tüm imkân ve kaynaklarını karşılıklı seferber etmeyi kararlaştırdı. Protokol; savunma ve havacılık sektöründe geliştirme ve tanıtım faaliyetleri, küme üyeleri arasında işbirliğini artıracak sanayi gezileri, B2B görüşmeler, firmalar arasında tedarik zinciri konusunda bilgi transferi gibi ortak aktiviteleri de içeriyor.

Protokolle ayrıca; ortak araştırma ve geliştirme ile havacılık ve savunma sektörüne katkı; bilgi paylaşımı ile organik işbirliği sisteminin kurulması; ortak araştırma projeleri geliştirilmesi (Avrupa Birliği projeleri vb.); Her iki Kümenin, web sitelerinde Küme faaliyetlerine ilişkin karşılıklı haber paylaşımı; Küme üyelerinin bilgilerini güncelleme (hizmet ve işbirliği fırsatları ve iletişim bilgileri); yabancı yatırımlar, ortak yatırımlar gibi konularda bilgi paylaşımı noktasında işbirliği içinde çalışma hedefleniyor.

“Önemli projelere adım atacağız”
İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan TSKK Yönetim Kurulu Başkanı Ünal, şu görüşleri paylaştı: “Küme çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmekte olan OSSA ile işbirliği protokolünü imza altına aldık. Birbirlerini tamamlayabilecek iki küme arasında sinerji ve işbirliğini artırıcı faaliyet dizisini pekiştirmiş olacağız. İnşallah birlikte, savunma sanayiinin diğer oyuncularıyla beraber önemli projelere adım atacağız.”

“Sinerjimizi artıracak”
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğ da protokolün sinerjiyi artıracağını belirterek, “Daha güzel gelişmelere imza atmış olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

OSSA Koordinatörü Hilal Ünal ise protokolün amacının; KOBİ’ler arasında işbirliğini geliştirerek, savunma ve havacılık sektörlerinde yerlilik oranını artırmak ve KOBİ’lerin bu sektörlerde uluslararası pazarda söz sahibi olmasını sağlamak olduğunu belirtti. Alt sistemlerde yerlilik oranının çok düşük olduğunu kaydeden Ünal, OSSA ve TSSK üyeleri ile beraber alt sistemlere talip olacaklarını ve bu konuda atılması gereken adımları beraber atacaklarını iletti.

KISACA OSSA
“Savunma ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretim payını artırma” vizyonunu belirleyen OSSA, üye firmalarını uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. 2007 yılında kurulan OSSA, KOBİ’ler ve devlet kurumları arasında etkin bir ara yüz, KOBİ’lere danışmanlık, iş geliştirme ve tanıtım için önemli bir destek mekanizması, KOBİ’lerin ortak sorunlarına ortak çözümler üreten bir platform, orijinal ekipman üreticileri için daha fazla alt yükleniciye ulaşmanın en kısa yolu, sektöre çalışan KOBİ’lerin uluslararası pazarlara çıkış kapısı, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin Ar-Ge projeleri için güvenilir bir ortak ve devlet kurumları ve orijinal ekipman üreticileri için en güncel sektörel veri tabanıdır. Kümenin 161 üyesi ve bu ,yelerin 7500’den fazla çalışanı bulunuyor.

HABERE AİT FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.