Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Üretmezsek, başımıza gelebilecekleri pandemi bize çok net öğretti

Orhan AYDIN
19 Mart 2021 10:17

COVID-19 pandemisiyle birlikte üretim dünyası gelecek kaygısı yaşamaya başladı ancak kısa sürede toparlanarak hızlıca işlerini yapmaya devam etti. Bu dönemde, insan, dünyayı yeniden yorumlama ve kendine dönme ihtiyacı duydu. Kendimizden başlayarak, çevremiz, ülkemiz, dünya, kâinat bunları biraz daha fark eder hale geldik. Bunlardan ders alma konusunda kendimizi muhasebeye çektik.

OSTİM’e baktığımızda Türkiye’yi görebiliyoruz

OSTİM’de üretim, 2020 yılının toplamında bir düşüş yaşamadı. Bölgemiz üreticileri açısından baktığımızda zaman enerji tüketimlerimizde artış oldu. OSTİM elektrik tüketim grafiği bizim nabzımızı çok net gösteriyor. Aynı zamanda OSTİM Teknik Üniversitesinde yapılan bir çalışmada elektrik tüketim grafiğimiz, Türkiye’nin diğer ekonomik verileri ve göstergeleriyle, sanayi üretimiyle örtüşüyor. Bu durum; pandemiden sanayi sektörünün olumsuz etkilemediğini gösteriyor. Üretim için fırsat var, potansiyel var, üretim artarak devam ediyor. Dolayısıyla OSTİM’e baktığımız zaman Türkiye’yi de görebiliyoruz bu grafikten.

Pandemi sürecinin aşılmasında firmalara nasıl destek olabilecekleri konusunda arayışa girdik. Çok önceden ön görülen, konuşulan dijitalleşme, teknolojinin dönüşmesi, verimliliğin artırılması, yeni pazarlar arama konularında yazıp çizdiğimiz ama hayata geçirmekte ertelediğimiz konular hızlıca gündemimize geldi.

Dış ticaret çıkış noktası

Salgınla birlikte OSTİM’in, firmaların ve kümelenmelerin çalışma ve ürünlerinin tanıtımına ağırlık verdik. Dış Ticaret Koordinatörlüğümüzün destekleriyle 22 ülkede görev yapan dış ticaret ataşelerimizle sanal ortamda ortak toplantılar yaptık. O ülkelerde, ürünlerimizin, firmalarımızın ne tür imkan ve fırsatları var bunları ticaret ataşelerimizle tartıştık, çok faydalı toplantılar yaptık. Firmalarımız bunu ciddi şekilde takip ettiler. Firmalarımızın dışa açılmaları konusunda birtakım eğitimler yaptık. Dış ticaretin bu dönemde önemli bir çıkış noktası olduğuna inanıyoruz. Buna 2021’de de devam edeceğiz.

Kümelenme faaliyetlerimiz de  bu dönemde devam etti; Anadolu Kümeleri İş Birliği Platformu (AKİP) ile diğer illerdeki kümelenmelerle ortaklaşa faaliyetleri sürdürmeye çalıştık.

Bölge Müdürlüğümüz kesintisiz hizmet sundu

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’müz, pandemi sürecinde aralıksız çalıştı; Devletimizin yaptığı uygulama ve mevzuatları hızlıca firmalarla paylaştık, tedbirlerin ve kısıtlamaların uygulanması konusunda faaliyet gösterdik.

OSTİM’de salgının yaygınlaşmasını önleyici her türlü dezenfeksiyon faaliyetlerini sürdürdük. Sokaklarımızın temizlenmesine, firmalarımızın bilinçlendirilmesine kadar hem internet, hem de sosyal medya ortamında sürekli bilgilendirme çabalarımızı artırdık. Bu çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Bölge Müdürlüğümüz kesintisiz hizmet sundu. En zor zamanda da arkadaşlarımız, kurumumuza gelerek firmalarımızın taleplerini karşılamak için elinden geleni yaptılar. Tüm OSB Bölge Müdürlüğü çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Burada üretim yapan firmalarımız, çalışanlarımız ve istihdam üreten herkes bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Onlara yaptığımız her hizmeti ibadet sayıyoruz.

Firmalarımız efsane işler yaptı

Sadece sanayi üretimi değil gıda ve sağlık alanında da üretim kritik. Üretmezsek başımıza gelebilecekleri pandemi bize çok net öğretti. Sadece burada sanayi üretimi değil, daha önceden anlatmaya çalıştığımız; tarımın, gıdanın ne kadar stratejik ve kıymetli olduğu, medikal sektörünün ne kadar kritik ve stratejik olduğu pandemide somut bir şekilde ortaya çıktı. Medikal sektörünü yerlileştirme konusundaki birtakım sorunları yaşayarak gördük.

KOBİ’ler sorunlara çare üretmede dinamik ve hızlı yapıya sahip. Ülkemizin sağlıkla ilgili sorunlarına çözüm bulmada firmalarımız inanılmaz performans gösterdi. Ekranda olmasa da arka tarafta firmalarımız efsane işler yaptılar. Bu kriz zamanında ülkemizi dar boğaza sokmadan ürünlerini piyasaya arz ederek, ülkemizin sağlık sistemini ayakta tutma konusunda ellerinden geleni yaptılar.

COVID-19’la mücadelede ihtiyaçlarla çözümleri hızlıca bir araya getirmek için OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin yürütücülüğünde OSTİM Korona Koordinasyon ve Destek Merkezi’ni (KORDEM) faaliyete geçirdik. Bir paydaş gurubuyla yetenek envanteri oluşturarak; OSTİM’de, Ankara’da, Türkiye’de medikal ile ilgili yapılan ürün ve hizmetleri burada sunarak hastanelerimizin, sağlık sistemimizin ihtiyaçlarını; neyi, nerede, ne zaman, nasıl? sorularına cevap verecek şekilde bir etkileşim, bir çözüm merkezi gibi de faaliyet gösterdik.

OSTİM Teknik Üniversitesi, ekosistemin bütünleştiricisi

Katma değer üretmenin en önemli kriteri, bilim ve teknoloji üretiminden geçiyor. OSTİM Teknik Üniversitesinin uygulamalı eğitimiyle, gençlerimiz okurken, işe dokunarak, uygulayarak hayatın içinde öğreniyorlar.

Sanayici ilim üretemez, sanayici teknolojiyi kısmen üretir ama kullanıcısıdır. Asıl olan teknolojinin bir yerde üretilip sanayiciye verilmesi. Bu ortam da üniversite. Katma değeri yüksek, inovatif ürünler ve firmalarımızın sattığı ürünlerin niteliğinin, kalitesinin artırılması ve yetişmiş insanın oluşması için entelektüel grubun bulunduğu bir kurum oluşturduk.

OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM ekosisteminin bütünleştiricisi olarak, Ankara’daki diğer sanayi bölgeleri, sanayi ekosisteminin içindeki ve de Türkiye’de konuşulan yazılan, üniversite-sanayi iş birliğini oluşturacak, endüstri 4.0’ı sanayiye uygulayıp, ülkemizin sanayisini, daha yukarı taşıyacak entelektüel kapasiteyi oluşturmak için kuruldu.

OSTİM firmalarına teknolojik altyapı

Bölge ekosistemimizin önemli unsurlarından biri olan Ostim Teknopark, 7 üniversitenin ortaklığında farklı bir konumda. Ostim Teknopark’ta da diğer teknoparklardan farklı bir uygulama var; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bir projesi olan Ortak Üretim Atölyesi; örnek bir uygulama. OSTİM’in firmalarında da olmayan üst düzey teknolojik makineler, teçhizatlar burada olacak. Onlara teknolojik bir altyapı oluşturmuş olacağız.

Ortak Üretim Atölyesi, 1000 m2 atölye, 600 m2 ofis alanı ile uygulamalı araştırma, açık inovasyon, hızlı prototipleme, prototip üretimi ve seri imalat konularında kullanılacak. Üniversitede okuyan öğrencilerimiz de projelerini burada yapabilecekler. Aynı zamanda da halka da açık olacak. Kimin aklında bir düşüncesi var, hayata geçirmek istiyor; nasıl yapabilirim dediği zaman bu atölyeye gelecek.

Dünyanın yaşanabilir hale gelmesinden sorumluyuz! 2020’de yaşadığımız pandemiden hareketle bakış açılarımızda yaşam şekillerimizde birtakım iyileştirmeler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Pandeminin neden çıktığı sorusunun cevabını bulmadan, bitirmenin yolu bulunamaz. Çevreye duyarlı davranmalıyız, israf etmemeliyiz, paylaşım ekonomisini oluşturmalıyız. 2021 yılında pandemisiz, israfsız, birbirimizi kırmadan yaşanabilir bir ortam oluşturmak için kendimizden, kurumumuzdan, şehrimizden, ülkemizden başlayarak bütün dünyanın yaşanabilir hale gelmesi için elimizden gelen çabaları göstermekle sorumluyuz. İnsanoğlu ürettikçe kıymeti artan bir varlık. İnsanlar mutluluğa erişebilmek, kendini gerçekleştirebilmek için de üretimin içinde olmalı. Üretim yapıyor olmak insana değer katıyor.

Yüksek faiz üretimi zorluyor

Medikal sektörüne ülkemizin büyük ihtiyacı var. Üreticiler yurt dışına satarak yaşamaya çalışıyor. Şu anda üretici parasının büyük kısmını faize ödüyor. Faizin yükselmesi üretimi zorluyor; rantçıyı kollayan, üretimi zorlayan bir şey. Üretim yapan para, tezgah, hammadde bulacak. İş makinesi sektöründekiler cirolarımız, gelirimiz arttı diyor. Neden diyoruz? İki sebepten diyorlar. İlki; korsan çalışanlar elendi biz daha çok çalışmaya başladık. İkincisi; Avrupa ve Çin pazarında bizim pazarımız arttı.

Savunma sanayiinin de çok hızlı devam ettiğini dile getiren Aydın, “Orada ikinci sorun, havacılık sektöründeki firmalarımız, duraksama nedeniyle işlerin kapasitesi yüzde 20’ye düştü. Ancak yaşamak için tezgahı kapatmamak için direniyorlar. Bu firmalar üretim kapasitesinin yüzde 80’inin kullanamıyor. Biz Türkiye’de ihracat ve katma değeri en yüksek ürün olarak havacılığı seçmiştik. İnanılmaz pazar ve potansiyel var. Buralarda yatırım yapabiliriz diye hesaplıyorduk. Ama şu anda en hazırlıksız yakalandığımız yer sivil havacılık. Bizim minimum bir yıl nefes almaya ihtiyacımız var diyorlar. Bindiğiniz uçağın parçasını yapan firmalar.

Bin 500 firma dünyaya satış yapıyor

Dijitalleşme ve e-ticaret konusunda bölge olarak ön almıştık ve bunun faydalarını gördük. Pandemiden önce bin 500 firmamızın ürünlerini uluslararası platformda satılabilecek bir ortama taşımıştık. Yeni fırsatlar oluştu. Uzaya gönderilen aletlerin ciddi kısım üreticileri burada. Uzay çalışmalarının da arka bahçesi kesinlikle burası. Uydu parçaları yapılıyor. Orada ön almak da ülke için çok kritik. Mavi vatan gibi orada da bir paylaşım var. Uzay Ajansı kuruldu. Burada yaptığımız iş, vericinin teknolojisi 5G altyapısını oluşturacak. Dünyada geride değil ilerideyiz teknolojik olarak.

OSTİM, aşı çalışmaları için kritik

Türkiye’de üretilen aşıların havyan deneylerinin yapıldığı akredite tek laboratuvar OSTİM’de bulunuyor. Türkiye’de dört hocanın yürüttüğü aşı çalışmaları buraya bağlı. Bu laboratuvardaki havyanlar olmasa aşılar geliştirilemiyor. OSTİM’in her köşesinden bir cevher çıkıyor. Aklınıza, hayalinize gelmeyen çalışmalar OSTİM’den çıkıyor. Dört aşı çalışmasının testleri de burada yapılıyor.

Cern’in parçalarını üretiyoruz

OSTİM’in yaklaşık 5 milyar dolarlık gayri safi milli hasılası vardır. 6 bin 200 şirketimiz faaliyet gösteriyor, 60 binin üstünde istihdam sağlıyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz çok kıymetli. Çalışanlarına en çok sahip çıkanlar küçük ve orta ölçekli firmalarımız. CERN’e yapılan parçalar da burada yapılıyor. CERN’de ihtiyaç belirliyorlar, burada yapabilir misiniz diyorlar. Hızlandırıcıyla ilgili parçaların tamamını yapabilecek durumdayız.”

 

Yazara ait diğer köşe yazıları