Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

OSB’ler elektrik için Antalya’da toplanıyor

Organize Sanayi Bölgelerinin yöneticileri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, EPDK ve OSB Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) işbirliği sonucu 8-11 Şubat 2007 tarihlerinde Antalya Topkapı Palace’ da düzenlenen eğitim programında buluşacak.
Ostim Editör
07 Aralık 2011 00:00

Organize Sanayi Bölgelerinin yöneticileri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, EPDK ve OSB Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) işbirliği sonucu 8-11 Şubat 2007 tarihlerinde Antalya Topkapı Palace’ da düzenlenen eğitim programında buluşacak.

OSBÜK Genel Sekreteri Ali Yüksel tarafından; OSB’lerin elektrik faaliyetlerine başlamasını kutlama şöleni olarak nitelendirilen ve her OSB’nin katılması tavsiye edilen toplantıya; Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Çoşkun, EPDK Başkanı Yusuf Günay ile OSBÜK Yönetim Kurulu, OSBÜK Yüksek İstişare Komisyonu, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu ve 243 OSB’nin üst düzey yöneticileri ile elektrik işletme müdürlerinin katılacağı bildirildi.

Söz konusu kanun hükmü gereğince EPDK tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 29.12.2006 tarihinde yürürlüğe girdi.

Elektrik piyasasının liberalleşmesini sağlayacak 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 2. Maddesine 5496 Sayılı Kanunla (g) bendi olarak eklenen hüküm çerçevesinde OSB yöneticilerine EPDK, OSBÜK VE SANAYİ BAKANLIĞI işbirliği ile eğitim verilecek.
Söz konusu madde bendi şöyle:
g) Organize Sanayi Bölgeleri: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; onaylı sınırlar içerisinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan lisans almak koşuluyla dağıtım ve/veya üretim faaliyetlerinde bulunur. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, katılımcılarının elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici sayılır. Organize sanayi bölgesi katılımcılarından serbest tüketici limitini aşan tüketiciler, organize sanayi bölgesine dağıtım bedeli ödemek kaydıyla tedarikçisini seçme hakkına sahiptir. Organize sanayi bölgelerinin, ürettiği veya serbest tüketici sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisinin; katılımcılarının kullanımına sunulmasına, dağıtım bedellerinin belirlenmesine, organize sanayi bölgelerinin bu bent kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin esas ve usuller, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Organize sanayi bölgeleri sınırları içerisinde olup, bedelsiz olarak veya sembolik bedel ile TEDAŞ'a devredilen tesislerin mülkiyeti ve işletme hakları üç ay içinde aynı bedelle ilgili organize sanayi bölgesine devredilir."

OSBÜK tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler veriliyor:
“Yönetmelik gereğince Üretim ve Dağıtım Lisansı alarak elektrik faaliyetinde bulunabilecek OSB’lerin Lisans için EPDK’ya sunmaları gereken belgeler ile Lisans Bedellerini tespit eden EPDK Kararı da geçtiğimiz günlerde yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve OSBÜK tarafından yaklaşık üç yıldır takip edilen OSB’lerin elektrik üretim ve dağıtım mevzuatı tamamlanmıştır.

Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi gereğince mevcut OSB’lerin 30.03.2007 tarihine kadar Lisans için EPDK’na başvurması gereken OSB’lerin yöneticileri için; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, EPDK ve OSB Üst Kuruluşu tarafından 8-11 Şubat 2007 tarihlerinde Antalya Topkapı Palace de bir eğitim programı düzenlenmiştir.”

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.