Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

OSBÜK’de “arka bahçe” tartışması

OSB Üst Kuruluşu İkinci olağan genel kurulu “arka bahçe” tartışmalarına sahne oludu. Türkiye İşverenler Sendikası Eski Başkanı Refik Baydur ve bazı delegeler OSBÜK’ün bağımsız ve güçlü bir sivil toplum örgütü alması gerektiğini savundular.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 13:25

OSB Üst Kuruluşu İkinci olağan genel kurulu “arka bahçe” tartışmalarına sahne oludu. Türkiye İşverenler Sendikası Eski Başkanı Refik Baydur ve bazı delegeler OSBÜK’ün bağımsız ve güçlü bir sivil toplum örgütü alması gerektiğini savundular.

OSB Üst Kuruluşu İkinci olağan genel kurulu “arka bahçe” tartışmalarına sahne oludu. Türkiye İşverenler Sendikası Eski Başkanı Refik Baydur ve bazı delegeler OSBÜK’ün bağımsız ve güçlü bir sivil toplum örgütü alması gerektiğini savundular. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 2004 yılı olağan kongresini 14 Mayıs’ta yaptı. Genel Kurula Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Yusuf Günay ve Sanayi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Özenbaş da katıldı. TOBB toplantı salonunda yapılan genel kurulda OSBÜK’ün sivil toplum örgütü olarak Organize Sanayi Bölgelerini temsil edip edemeyeceği tartışılırken, bazı delegeler OSBÜK’ün TOBB’un “arka bahçesi” olmaktan kurtulması gerektiğini savundular. Türkiye İşverenler Sendikası eski başkanı Refik Baydur yaptığı konuşmada, “OSBÜK inisiyatif kullanan, bağımsız, kimsenin arka bahçesi olmayan güçlü bir sivil toplum örgütü olmalıdır. Buna karşı çıkılmamalı” dedi. OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz “arka bahçe” deyimini yakışıksız bulduğunu, OSBÜK’ün TOBB’nin bir parçası olduğunu ve onun çatısı altında etkinliğini artırdığını söyledi. Bazı OSB temsilcileri de özellikle elektrik, doğalgaz ve imar konularında yasa ile verilen yetkilerin geri alınmaya çalışıldığını, OSBÜK’ün bu konularda etkisiz kaldığını anlattılar. EPDK Başkanı Yusuf Günay: Enerjide serbest piyasa oluşturmalıyız Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Yusuf Günay, enerji sektörünün dünya üzerinde artık kamu hizmeti olmaktan çıkıp özel sektör hizmeti haline dönüştüğünü söyledi. Günay halen Türkiye’nin enerjiyi kamu hizmeti olarak sürdürmekle serbest piyasaya açmaya ve rekabet ortamı yaratılmaya çalıştığını vurguladı. Günay, “Ülkemiz ne yazık ki enerji fiyatlarında dünyada ikinci en pahalı ülkedir. Bunun nedeni kayıp ve kaçakların çok yüksek oluşudur. Enerji sektörünü rekabete açarken bazı sıkıntılar yaşanıyor”dedi. Elektrik ve doğalgaz kullanımında OSB’ler arasında farklı fiyatlar uygulandığını anlatan Günay, bunun haksız rekabete neden olduğunu söyledi. EPDK Başkanı Günay şunları söyledi: “Uygulamaları standart hale getirmeye çalışıyoruz. OSB’lerden ricam hep birlikte Türkiye’de enerji piyasasını özel sektörün rekabet kuralları içinde oluşturalım. Bunu yaptığımız takdirde en başta siz sanayiciler kârlı çıkacaksınız. Batı ülkelerinde olduğu gibi kayıp kaçakların yarattığı yüksek maliyetler sizin elektrik fiyatlarınıza yansımayacak ve sadece piyasaya olan maliyetini ödeyeceksiniz. Şu anda yüzde 80’i bulan kayıp kaçakların maliyeti sizin üzerinize yıkılmaktadır. Bunları ancak serbest piyasaya sağlıklı olarak geçtiğimizde ortadan kaldırabiliriz.” Yeni bir sanayi stratejisi gerekiyor Rifat Hisarcıklıoğlu (TOBB Başkanı) Bugün batı dünyası sanayi toplumu aşamasını arkada bırakarak bilgi toplumu adı verilen bir toplumsal yapılanmaya doğru gidiyor. Bu dönüşümü ekonomide, hukukta ve günlük yaşamda görüyoruz. Ülkemizde bilgi toplumu olma yolunda çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu sorunların başında ülkemizin halâ sanayi toplumu olamaması yatıyor. Sanayi toplumu sürecini tamamlamamış bir ülkenin bilgi toplumu sürecine yönelmesi kolay değildir. Rakamlara baktığımızda Türkiye’nin bir sanayi toplumu olmaktan uzak olduğunu görüyoruz. 700 bin şirketin olduğu ülkemizde bunların sadece 40 bini ihracat yapabiliyor. Sanayileşmenin en kolay ölçülebildiği imalât sanayinde kapasite raporuna sahip büyük üretim tesisi sayısı ancak 55 bin adettir. Büyük ölçekli işletmelerin yarısı da 3 büyük ilde toplanmaktadır. İlk on il Ankara, İstanbul, Kocaeli, Denizli, Tekirdağ, Konya, Gaziantep, Adana büyük ölçekli imalat sanayi firmalarının yüzde 73’ünü barındırıyor. Çalışan sayısına baktığımızda, 70 milyonluk bir ülkede sanayide çalışanlarını sayısının ancak 4 milyon olması da ülkemizin sanayi toplumu aşamasını ıskaladığını ortaya çıkarmaktadır. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 15’e ulaşmıştır. Türkiye’nin işsizlik konusunda ciddi ekonomik ve sosyal sorunla karşılaşmaması için yıllık en az yüzde 7 büyüme oranı tutturması gerekiyor. Bütün bunlar ülkemizde yeni bir sanayileşme stratejisinin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Organize Sanayi bölgelerimiz de bu stratejinin ayrılmaz bir parçasıdır. O nedenle OSB Kanunu hazırlanırken OSB Üst Kuruluşunun görüşleri de dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede yeniden hazırlanması beklenen OSB Kanunu, sanayicilerimizin önünü açacak, yatırım yapmayı düşünen yerli ve yabancı sermayeyi teşvik edecek şekilde tasarlanmalıdır. Gündemde olan enerji dağıtımının özelleştirmesi girişiminden OSB’lerin olumsuz etkilenmemesi için kendi trafo ve tesislerini kendileri yaparak TEDAŞ’a bedelsiz devreden OSB’lere sahip oldukları tüm elektrik altyapıları geri devredilmelidir. Bugün itibari ile 224 OSB’den 88’i OSBÜK’e üye olmuştur. Sesini daha gür duyurabilmesi için diğer OSB’ler de bu çatının altında toplanıp, güç birliğine gitmelidir. Her geçen gün daha etkili ve güçlü bir forma giren OSBÜK’ün kendi vizyon ve programını oluşturup diğer OSB’leri de kucaklayacak konuma geleceğine inanıyorum. Şu an yeni kurulmuş olmanın getirdiği bir takım kopuklukların olması kaçınılmazdır. Ancak OSB’lerin haklarının korunması için güçbirliği yapmalarından başka çare de yoktur. Hepimiz OSB’lerin hak ve yetkilerinin korunması için çalışacağız. OSB’lerin yasal hakları geri alınıyor Mesut Kürüm (İzmir Atatürk OSB Başkanı) “Organize Sanayi Bölgeleri ve OSBÜK’ün oda ve odalar birliğinden bağımsızlığı ile ilgili hiçbir çalışmanın yapılmadığını görüyoruz. Dolayısı ile özgürlüğünü kazanamamış bir OSBÜK odalar birliğinin arka bahçesi olmuştur. Organize sanayi bölgeleri tüm belediye hizmetlerini yerine getirdiği halde, genel bütçeden pay alamamakta ve ayrıca belediyeye para ödemektedir, bunlarla ilgili çalışma yapılıp yapılmadığı hakkında bilgimiz yok. OSB Yasası ve uygulama yönetmeliğindeki maddelerle belediyeler yasası ve yönetmeliklerin çelişkileri devam etmektedir. İmar yönetmeliği ile çelişmeyen bir OSB yönetmeliği hazırlanmalıdır. OSB’lerdeki imar sorunları hepimizin malumu. Odalar Birliği Başkanımız gazetelere verdiği açıklamada imar sorunu olan fabrikalar bize gelsin, demiştir. Bizim imar sorunumuz var. OSB’lerdeki yapılaşmada artık yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 koşulu hiçbir şey ifade etmiyor. Çekme mesafelerinin dışında, çekme alanı içinde hacim ölçüsüne geçilmelidir. Yani 5 bin metreküp, 10 bin metreküp, 15 bin metreküp gibi hacim ölçüsü verilirse, bina yüksekliği ve büyüklüğüne dokunulmadan yapılar yasal hale gelir, yasal hale gelince de ruhsat alma işlemlerine gerek kalmaz. Yeni yasaya göre her fabrika için ayrı ÇED raporu isteniyor. Oysa OSB sınırları içinde bölge için ÇED raporunu OSB yönetim kurulunun alması gerekir. Bölgeye gelen firmanın Çevre Bakanlığı ile ÇED raporu konusunda bir ilişkisinin olmaması lazım. Şimdi 50 kişiyi geçen fabrikalarda çevre yönetmeni istihdam edilmesi gündeme geliyor. Doktorumuz, hukukçumuz, mali müşavirimiz vardı. Ama bir mesul müdürümüz yok. Mesul müdür çalıştırma konusunda yasal zorunluluk yok. Gücü yeten meslek grubu kendisine alan yaratıyor. Mevcut sosyal tesislerimizin kiralarından devlet vergi istiyor. Biz gelirleri o bölgenin ihtiyacı için harcıyoruz, devletin bir yetkilisi, bu iktisadi işletmedir, diye para istiyor. OSB’lerin hiçbir cazibesi kalmıyor. Son dayanağımız yasa idi. Yeni yasa ile kazanılmış haklarımız da gidecek. O zaman OSB’lere ihtiyaç kalmaz, OSBÜK’e de ihtiyaç kalmaz. Odalar Birliği’ne de ihtiyaç kalmaz.” Refik Baydur (TİSK Eski Başkanı) OSBÜK kimseye el açmamalı “Böyle bir birliği kurdukları için teşekkür ediyorum. Bir sosyal hizmet kuruluşunun en zor dönemi kuruluş yıllarıdır. OSBÜK başkanının gayretini hissettim ve destekleme ihtiyacı duydum. Marmara grubu ve Anadolu grubu olmak üzere iki toplantı yaptık. Osb’lerin dertlerini konuştuk. Odalar Birliği Başkanı sık sık söylüyor; odalar birliği hiçbir kuruluşun arka bahçesi değildir diyor. Ben de diyorum ki, OSB Üst Kuruluşu da hiçbir kuruluşun arka bahçesi olmamalıdır. Önceden belirlenmiş isimler ve konular yerine, her şey bu ortamda konuşulmalı. Önümüzde korkunç bir tasarı olduğu kanaatindeyim. Bir takım haklarınız alınıp belediyelere veriliyor. OSB’lerin yaptığı yoldan, getirdiği elektrikten ve doğalgazdan memleket yararlanacak. İşyerlerine hukukçu, doktor ve benzeri kadroların zorunlu hale getirilmesini doğru bulmuyoruz. Yönetime destek olmalıyız. Onların da kusurları olabilir. Örneğin yeni hazırlanan OSB yasa tasarı taslağını bize göstermediler. Bu tür yasal düzenlemeler üyeler ve ilgili tarafların geniş istişaresi ile yapılmalı. Benim ricam OSBÜK yönetiminin dışında bir koordinasyon kurulu kurulması. Bu kurul mevcut OSB başkanlarından uygun görülenlerin yer elması ile oluşturulabilir. Bölge müdürleri toplanmalı. Çünkü hiç birimiz bir bölge müdürü kadar OSB’lerin sorunlarını yakından bilemeyiz. Bu aidatlarla iş yürümez. Bu aidatlarla arka bahçe olarak kalarak işleri yürütürsünüz. OSBÜK kimseye el açmamalı. Siyasilere bütün gücümüzle yüklenelim. Yönetim kurulu çalışmalarını da yakından izleyelim.” Vedat Ata (Silifke OSB Yönetim Kurulu Üyesi) OSBÜK’le TOBB’un istişaresi bitmez “Önemli olan OSB Üst Kuruluşu çalışmalarında kimlerin elini taşın altına koyup, bugünlere getirdiğidir. Bir yıl, iki yıl olsun. Her çalışmada bir hata bulunabilir. Düzlüğe mutlaka çıkılır. Yeni kurulan, kurulma aşmasında olan, hatta imarını bitirmiş ama Ticaret ve Sanayi Bakanlığında sorunları bulunan OSB’lerimiz var. Biz Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat aşamasına geldik. TOBB başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun hep söylediği gibi TOBB hiçbir yerin arka bahçesi değildir. Bizler odamız bir siyasi partinin arka bahçesi değildir, diyoruz. TOBB ticaretin, sanayinin merkezidir, borsanın merkezidir. Buna mukabil fabrika ve iş dünyası mensupları buraya üyedir. En büyük sivil toplum kuruluşumuz TOBB’dur. OSBÜK, bu zaman içinde karınca kadar da yol almışsa bu TOBB’un sayesindedir. Biz aynı konularda çalışan kuruluşlarız. O nedenle gerekiyorsa TOBB’un arka bahçesi de oluruz, ön bahçesi de oluruz. OSBÜK’le TOBB’un istişaresi bitmez.” Bülent Koşmaz (OSBÜK Başkanı) TOBB’nin arka bahçesi olmak zorundayız “Bugün nedense bir arka bahçe gündeme getirildi. Şöyle bir bakalım. OSB’lerdeki sanayiciler, OSBÜK’ün kurulmasına öncülük eden sanayiciler, ticaret odalarının, ticaret ve sanayi odalarının üyeleri aynı zamanda bu odalar birliğinin odası değil mi? O kurumun üyesi olmaktan mutlu değil misiniz? Osbük TOBB’un arka bahçesi olmak zorundadır. Eğer Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tüccarın, sanayicinin, ticaret yapanın bütün sıkıntılarını bilip ilgili bakanlara taşımasa, gerekli mücadeleyi vermese hiç birimiz ayakta kalamayız. Bunu unutmayalım. Lütfen genel kurulumuzu çatısı altında yaptığımız TOBB’u eleştirmekten uzak duralım. OSB Üst Kuruluşu, yasaları düzenleyen, bakan ve bürokratlara talimat veren ve istediği yerde istediği düzenlemeyi yapan, TBMM’ye hükmeden bir kuruluş değildir. Önce ne olduğumuzu bilelim. Biz OSB’lerin gelirlerinin kaybolmaması konusunda mücadele ediyoruz. Taleplerimiz de ülke düzeyinde yapılan düzenlemelere uyumlu olmalı.” YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ Yönetim Kurulu ilk toplantısında; OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Bülent Koşmaz’ı, yeniden seçerken, Başkan Vekilliğine de M. Nurettin Özdebir’i seçti. Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri 1-Bülent Koşmaz Manisa TSO OSB 2-M. Nurettin Özdebir ASO I. OSB 3-Cahit Nakıboğlu Gaziantep OSB 4-Mahmut Yılmaz Bursa TSO OSB 5-Sedat Semerci Denizli OSB 6-Recep Bekarlar Çorum OSB 7-Suat Öcal Adana Hacı Sabancı OSB 8-Yılmaz Kanbak Gebze OSB 9-İsmail Kadıoğlu Eskişehir San. Od. OSB Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: 1-M. Melih Yurter Afyonkarahisar OSB 2-Adnan Saka Aliağa OSB 3-Şerafettin Ceceli ASO II. ve III. OSB 4-Salih Keskin Malkara OSB 5-Ali İhsan Çakıcı K.Gebze Plastik OSB 6-Hasan Benli Polatlı OSB 7-M. Suat Hacısalihoğlu Trabzon Arsin OSB 8-Efrahim Güngör Erzurum Merkez I. OSB 9-Lütfi Çakır Bilecik I. OSB Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: 1-Erhan Ortaköylü Balıkesir OSB 2-M. Beşir Yılmaz Diyarbakır OSB Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1-Ali Mümtaz Özalp Aydın OSB 2-Mehmet Ali Erdayıoğlu Akhisar OSB seçilmişlerdir.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.