Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Yatırımlar OSB’lere yönlendirilsin

OSBÜK OSB’lerin sorunlarını Başbakan’a rapor etti: Yatırımlar OSB’lere yönlendirilsin. Kurumlar Vergisi’nde önceden var olan daimi muafiyet devam etsin. Arsa teslimindeki KDV muafiyeti yasalaşsın. Elektik faturalarındaki TRT payı kaldırılsın.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 15:24

• OSBÜK OSB’lerin sorunlarını Başbakan’a rapor etti: Yatırımlar OSB’lere yönlendirilsin. Kurumlar Vergisi’nde önceden var olan daimi muafiyet devam etsin. Arsa teslimindeki KDV muafiyeti yasalaşsın. Elektik faturalarındaki TRT payı kaldırılsın.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) OSB’lerin önünde engel olan önemli sıkıntıları Başbakan’a rapor etti. Yatırımların OSB’lere yönlendirilmesi talep edilen OSBÜK raporuna sorunlarla birlikte çözüm önerilerini de ekledi.

OSB’lere ait elektrik santrallerine verilen doğal gazın vergi yüklerinden arındırılması gerektiği belirtilen raporda, elektrik enerjisinin sanayi ürünleri maliyetinin en önemli girdisi olduğu vurgulanarak, ülkemizin dünya ülkeleri arasında en pahalı enerji kullanan ülkelerden biri olduğu, bu nedenle enerji fiyatlarına yapılabilecek desteklerin direkt sanayici ve sanayi ürününe yansıdığı ve yatırımların yönlendirilmesinde önemli etken olduğu kaydedildi.

Raporda, “OSB’lerin enerji yönünden cazip hale getirilebilmesi amacıyla, elektrik çevrim santralı kuran OSB’lere doğalgaz maliyetinin düşürülmesi, elektrik fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır” denildi.

OSB’lerin cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiği belirtilen raporda, “Bin metrekareden büyük kapalı alan gerektiren imalat sanayi yatırımlarının OSB’lere yönlendirilmesi de talep edildi.

Raporda, OSB’ler yatırımcı beklerken, diğer tarafta özelikle ana yolların kenarlarına, tarlalara ve tarım arazilerine sanayi tesisleri kurulduğu ve sonra da Devletten hizmet talep ettikleri belirtilerek, “Tarıma elverişli alanların her geçen gün azalmasına, her bir tesis için ayrı ayrı yapılan altyapı ve işletme maliyetlerinin artmasına ve kontrolden uzak işletmelerin ortaya çıkmasına sebep olan bu durumun önlenmesi amacıyla; yatırımcıların OSB’leri tercih etmeleri için OSB’lerin cazibe merkezleri haline gelmesine yönelik özendirici tedbirlerin alınması ve savunma sanayi, ağır sanayi ve özellik arz eden entegre tesisler dışında ve bin metrekareden büyük kapalı alan gerektiren yatırımların OSB dışında kurulmasına izin verilmemesi gereklidir” denildi.


OSBÜK’ün Başbakan’a sunduğu rapordaki diğer sorunlar şu başlıklar altında toplandı:
• Bakanlar Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşma sürecine giren kurumlar vergisi tasarısındaki; OSB’ler için mevcut olan “daimi kurumlar vergisi muafiyeti”nin, 10 yıllık geçici muafiyet haline getiren hükmün “daimi muafiyet” haline dönüştürülmesi,

• OSB’lerin arsa teslimlerinde bulunan KDV muafiyetinin uygulanabilir hale getirilmesi için yasal düzenlemenin yapılması,

• OSB’lerden, tüketilen elektrik bedeli üzerinden talep edilen %2 TRT payının kaldırılması.
 

İlgili Görseller
İlgili Dökümanlar
İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.