Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

“Standartlar Dünya Ticaretine Yön Veriyor”

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Dünya ticaretine standartlar yön veriyor. Standartlara yön verirseniz dünya pazarlarında kapıları açan ortak dilin gereğini yerine getirmiş oluyorsunuz." dedi.
Ostim Editör
29 Ocak 2021 10:39

OSTİM OSB YouTube Kanalında yayınlanan Sektör Konuşuyor Programının canlı yayınına katılan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, OSTİM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Korhan Gümüştekin’in, standardizasyonda ‘yerli ve milli’ anlayış nedir? COVID-19 sürecinde TSE neler yapıyor? Güvenli Üretim Belgesi nedir? Belge, hangi süreçlerden sonra verilmektedir? Sorularını cevaplandırdı.

COVİD-19 Pandemisinde hayata geçirdikleri; Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet ve Okulum Temiz belgelerinin süreçleri hakkında bilgi veren Adem Şahin, 1500'e yakın Güvenli Üretim Belgesi verildiğini kaydetti.

Gelişmiş ülkeler standart ve patente yatırım yapıyor

Dünyada uluslararası ticaretin yüzde 80’inin doğrudan standartlarla ilgili olduğuna dikkati çeken Şahin, “Yani esasında dünya ticaretine standartlar yön veriyor.” dedi.

Dünya ticaretinde standartların önemini anlatan TSE Başkanı şu bilgileri verdi: “Teknolojiyi üreten ülkeler, ürettikleri teknolojinin bir ortak dil haline gelmesi ve o ortak dilin kabul edilmesi noktasında iki aracı çok etkin olarak kullanıyorlar. Biri, ürettikleri teknolojinin standardını yazmak. İkincisi de onu patentle, fikri mülkiyetle güvence altına almak. Bu iki sürece bütün gelişmiş ülkeler ciddi manada yatırım yapıyorlar.”

Vizyon, standartlara yön veren konumda olmak

Standartların belirlenmesinde aktif rol alan ülkelerin dünya ticaretine yön verdiğini ifade eden Adem Şahin, “TSE için belirlediğimiz vizyon da standartlara yön veren ülke konumunda olmak. Şayet standartlara yön verirseniz, dünya pazarlarında kapıları açan, herkesin baktığında aynı şeyi anladığı ortak dilin gereğini yerine getirmiş oluyorsunuz.” dedi.

Uluslararası standartları hazırlayan kuruluşların büyük bir çoğunluğunun Avrupa Birliği (AB) pazarının kuruluşları olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları söyledi: “Bu kuruluşlar özellikle AB’de serbest dolaşıma girecek malların altyapısını oluşturacak olan normları koyarken aynı zamanda ikili ticari ilişkilerinde, serbest ticaret anlaşmalarında veya malların küresel hareketinde de bu standartların etkin olarak kullanılmasını arzu ediyorlar. Siz de o kurallara uygun üretimde bulunursanız ve bunu belgeleyebilirseniz siz de o pazarlarda çok rahatlıkla hareket etme imkanı buluyorsunuz.”

“Sanayiye yönelik faaliyetlerimizin önemli bir kısmı OSTİM’de”

Sanayiye yönelik çalışma ve hizmetlerinden de bahseden TSE Başkanı, “Biz esas itibariyle sanayi için varız. Sanayi ile iç içe olmak, ihtiyaçlarını çok yakından takip etmek ve sanayinin ulaşabileceği bir yerde olmak durumundayız. Bizim OSTİM’de iki adet merkezimiz var. Bunlardan biri; Muayene Gözetim Merkezi, diğeri de Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi.” bilgisini verdi.

Şahin, OSTİM’deki Muayene Gözetim Merkezi’nde, ithalat gözetimi, piyasa gözetimi ve denetimi, hizmet yeri belgelendirmesi, asansör, iş ekipmanları, radarlar, ölçü aletleri gibi endüstriyel ekipmanların periyodik muayeneleri. Çevresel gözetim hizmetleri, sera gazı doğrulama, yeşil hava alanı ve iklim dostu kuruluş belgesi gibi belgeler, uluslararası gözetim, enerji ve maden sektörü bazlı çeşitli hizmetleri verdiklerini söyledi.

TSE Başkanı, Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi’nde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı adına ve bir takım ihtiyari alanlarda hizmet verdiklerini anlattı.

OSTİM’deki laboratuvarlarında kalibrasyon, enerji teknolojileri ve metal testleri alanında da hizmet verdiklerini dile getiren Şahin, “OSTİM’de muayene ve belgelendirme hem de laboratuvar ve test hizmetlerini bir arada götürüyoruz. TSE’nin sanayiye yönelik yaptığı faaliyetlerin çok önemli bir kısmının belgelendirme hariç, OSTİM’deki birimlerimizde gerçekleştiğini söyleyebiliriz.” dedi.

TSE’nin en büyük kampüsü Ankara’da kuruluyor

TSE’nin Türkiye’de en geniş akreditasyona ve tanınırlığa sahip kuruluş olduğunu hatırlatan Başkan Şahin, yeni yatırım planlarını da anlattı.

Modern araç ve gereçlerle ihtiyaç duyulan yeni laboratuvarların kurulması gerektiğini vurgulayan Şahin, Ankara Temelli’de yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alanda yine yüzde 60’ı laboratuvarlardan oluşan bir kampüs kurma çalışmaları olduğunu söyledi.

Standartların artık; enerji, yenilenebilir enerji, çevre ve atıklar ön planda olmak üzere konvansiyonel alanlardan yeni alanlara doğru kaydığına dikkati çeken Adem Şahin, “Bizim bu yeni alanlara dair laboratuvar altyapımızı güncellememiz gerekiyor. Buna ciddi bir yatırım yapmamız icab ediyor. En büyük laboratuvar kampüsümüz Kocaeli Gebze’de orada bir kalite kampüsümüz var. Tuzla’da yangın ve iklimlendirme testlerini yaptığımız bir laboratuvar kampüsümüz var. Ama Temelli’deki kalite kampüsü Türkiye’deki en büyük TSE kampüsümüz olacak. Önümüzdeki yılların tahmin edilebilen ihtiyaçlarının büyük bir kısmını da burada karşılamayı hedefliyoruz.”

Tıbbi cihazlar öncelikli

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ile tıbbi cihazların belgelendirilmesi konusunda temas halinde olduklarını dile getiren Şahin, Avrupa Birliği’nde Nisan 2020’de yürürlüğe girecekken 1 yıl sonrasına ertelenen MDR yönetmeliği için hazırlıklarının büyük bölümünü tamamladıklarını kaydetti.

Yapılacak kalite kampüsünün önceliklerinden birinin tıbbi cihazlar olacağını söyleyen Adem Şahin, “Yeni kampüsün belgelendirmede ihtiyaç duyacağı test ve laboratuvar altyapısını en öncelikli alanlarımızın arasında değerlendiriyoruz ki Bakanlığımız’da aynı şekilde değerlendiriyor. Bu bizim çok rekabetçi olduğumuz bir alan.” dedi.

“OSTİM Ankara’yı sanayi şehri haline getirdi”

Ankara’nın sanayileşmesinde OSTİM’in rolüne dikkat çeken TSE Başkanı, “ OSTİM Ankara’yı ciddi bir sanayi şehri haline getirmiştir. OSTİM bizim sanayicilerimizin, sanayileşmeye gönül vermiş insanların kooperatifleşme sürecinden itibaren başlattıkları iş birliği ve birlikte olma arzusunun bir OSB ile taçlanmış halidir. Bu bakımdan da bir başarı hikayesidir. Bugün baktığımızda OSTİM artık bildiğimiz standart OSB’lerin dışında bir görünüm arz etmektedir. Artık bir teknokenti var, inovasyon ve Ar-Ge merkezi var. Üniversite-sanayi iş birliği anlamında ortaya koyduğu ciddi bir eser OSTİM Teknik Üniversitesi var.” görüşünü paylaştı.

OSTİM Teknik Üniversitesine davet

OSTİM Teknik Üniversitesini, üniversite-sanayi iş birliğinin çok güçlü örneği olarak gösteren Adem Şahin, “Buradan sanayi ile iç içe, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok nitelikli ara elemanların, nitelikli mühendislerin, çok nitelikli araştırmacıların yetiştirileceği kanaatindeyiz. Ayrıca sanayicinin de bu üniversitenin imkanlarından istifade ederek, aynı dili konuşan sanayici, aynı dili konuşan hoca birlikteliğini de bir anlamda karşılayacağını, bun da hayata geçireceğini düşünüyoruz.” dedi.

Standart hazırlama çalışmalarında OSTİM Teknik Üniversitesini de görmek istediklerini dile getiren Şahin, şunları söyledi: “OSTİM Teknik Üniversitesinin standart hazırlama çalışmalarına katılma yetkinliğine sahip öğretim üyelerini, standart hazırlama çalışmalarında ve uluslararası ayna komitelerde birlikte görmeyi arzu ederiz.

OSTİM Teknik Üniversitesinin mevcut laboratuvar altyapısından bizim test ve belgelendirme çalışmalarımızda istifade etmeyi bekleriz, bunu arzu ederiz. Ortak laboratuvarlar kurma konusundaki taleplere olumlu bakarız. Üniversitenin staj ihtiyacının karşılanmasında TSE’nin imkanlarının da bi şekilde o amaca hizmet etmesine yönelik tedbirlerin alınmasına da katkı sağlayabiliriz. Bizim gönlümüz açık. Gönlü açık olunca insanın bütün kapıları açık olur.”

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.