Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

İş Makineleri Sektörü OSTİM'de Masaya Yatırıldı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın sürdürdüğü Bölgesel Yenilik Stratejisi Toplantısı’nda iş makineleri sektörünün önde gelen isimleri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri, İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) ev sahipliğinde OSTİM’de bir araya geldi. Teknoloji, finans, hizmetler ve devlet destekleri ve uluslararası rekabet konularının öne çıktığı toplantıda; köklü markalara sahip olunduğu, kalitede uluslararası rakiplerden eksiğin bulunmadığı ifade edildi. Bununla beraber alternatif destek modellerinin sektörün gücünü pekiştireceği vurgulandı.
Ostim Editör
14 Ocak 2019 14:44

Ankara Kalkınma Ajansı’nın Ankara özelindeki Bölgesel Yenilik Stratejisi kapsamında belirlenen 5 sektörden biri iş ve inşaat makineleri. Çalışma, sektörün rekabetçiliğinin artırılması ve yapılabilecek iyileştirmeleri tespit etmeyi amaçlıyor.

OSTİM’deki toplantıya; İŞİM, İMDER, MAKFED, İMMB, ARÜSDER gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarının Yönetim Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, makine üreticileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Kalkınma Ajansı temsilcileri katılarak sektörü alt başlıkları ve ürün gruplarında inceledi, rekabetçi yönleri tartıştı.

  • Kazıcı ve Kazıcı Yükleyici Grubu

Ulusal anlamda yerli üreticilerimiz rekabetçi durumda fakat teknoloji konusunda daha yenilikçi olma yolunda adım atılmalı.  Kazıcı ve Kazıcı Yükleyici Grubu üretim ölçeği olarak küresel rakiplere göre zayıf. Üretim ölçeğinden kaynaklanan maliyetlerden dolayı rekabet gücü etkileniyor. Kritik bileşenlerin ülkemizde üreticisi yok. Bu da dışa bağımlılığı, maliyeti ve güveni etkiliyor. Aktarma organları, şanzıman ve motor gibi katma değeri yüksek ürünleri üretmek rekabet avantajını artırır.

  • Kırma Eleme ve Beton Santralleri

Bu alanda Çin hariç tüm dünya ile rekabet ediliyor. Türk ürünleri Çin ürünlerine karşı birçok ülkede tercih ediliyor. Ayrıca Çin’e göre lojistik avantajı var. Burada da teknoloji ve ürün geliştirmek şart. Kırma Eleme konusunda dünyadaki üç büyük firma, Ankara’daki temsilciliklerinden Orta Doğu projelerini yönetiyorlar. Dolayısıyla kırma eleme sektöründe Ankara çok büyük fırsatlara sahip.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin büyük çoğunluğu Ankara’da ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu konuda önemli destekler sağlıyor. Makine sektörünün kg fiyatı 6 Dolar. İthal edilen makinaların kg fiyatı 18 Dolar. Makine sektörü imalat sanayinden daha hızlı büyüyor. Ankara’da aktörlere ortak iş yapma yaklaşımları konusunda hizmet verecek merkezler kurulup somut sonuçlar hedeflenmeli. Burada katma değeri yüksek ürünleri üretmek rekabet avantajını artırır.

  • Satış Sonrası Hizmetler

Satış sonrası hizmetleri açısından dünyada belirli bölgelerde hizmetler var ama hala her yerde bu hizmet sunulamıyor. Sektörün eksik olduğu satış sonrası hizmetler ve eğitim gibi başlıklarda yatırımlar sektörü dünya pazarında daha rekabetçi kılar. Yurtdışında hizmetler yapan Türk taahhüt firmalarından satış sonrası hizmetler için destek alınabilir. Yurt dışında servis hizmetleri için bölgelerde üretici firmalarca ortak bir yapı oluşturulup Türk İş Makinalarının rekabet gücü desteklenebilir. Kümelenme ile böyle bir model oluşturulabilir.

  • Yurt Dışı Projelerde Kullanılan Makineler

Özellikle yurtdışı projeler yürüten taahhüt firmalarının yerli makineleri yurt dışındaki projelerinde kullanmaları sektöre önemli bir ivme kazandırır. Türk müteahhitlerinin yerli iş makinelerini yurt dışına götürebilmesine imkân veren destek mekanizmalarının oluşturulması sektörün gelişimine katkı sağlar.

Yurt dışında iş yapan Türk müteahhitlerinin yerli iş makinası imalatçısından alarak yurtdışına çıkarttığı iş makinelerini proje bitiminde Türkiye’ye getirmesi durumunda ikinci el işlemi görmemeli. Türkiye’ye girişi kolaylaştıracak modeli geliştirilmeli. 

  • KDV Alacakları ve Finansman Destekleri

Kullanıcıların ve üreticilerin faydasına çalıştırılacak bir finansal destek mekanizması sektörde pazar daralmasının önüne geçecektir. İş makinesi imalatçısının ve alıcı firmaların devletten KDV alacakları var. Bu alacaklar yerli imalat iş makine ve ekipman alımında finans kaynağı olarak kullanılabilir ve düşük maliyetli krediler ile imalatçı ve alıcı firmayı birlikte destekleyen modeller oluşturulabilir. Küresel rakipler farklı finansman seçenekleri sunabiliyor. İhracata yönelik devlet teşvikleri ve Eximbank destekleri artırılmalı.

  • Kalitede Standardizasyon

Uluslararası pazarda ülkemizde imal edilmiş uygun olmayan makine ve bileşenleriyle karşılaşılabiliyor. Bu ürünler Türk markalarına ve marka güvenilirliğine zarar veriyor. Teknolojik ilerlemenin ve kalitelinin önündeki en büyük engel haksız rekabet. Yetkili kurumlar tarafından ihracatın her aşamasında piyasa gözetim ve denetimi yapılmalı, ihracata konu ürünler rekabet gücü kazandırıcı çalışma ve düzenlemeleri üzerinde taşımalı. ‘Türk İş Makinesi’ markasının bütün dünyada güçlendirilmesi için yurt içinde ve ihracatta üretilen makinelerin uygunluk kontrolleri yapılmalı. Üretici firmaların regülasyonlara uymaları sağlanmalı.

  • Farklı Sektörlerle Teknolojik Etkileşim

İş makineleri, savunma sanayii, tarım makineleri, enerji sektörü ve otomotiv birbirleriyle ilişkili sektörler. Bunlar arasında teknoloji transferleri ve iş birlikleri de yapılarak rekabet gücü artırılabilir. Sektörel kuruluşların, birlikte hareket etmesi; özellikle teknik eğitim, test ve belgelendirme konusunda desteklenmesi gerekiyor. 

Şantiyelerde çalışan makinelerin dijitalleşmesi, birbirleriyle etkileşimi yakın zamanda zaruri hale gerekiyor. Bunun için gerekli destek mekanizmalarından faydalanılıp hızlı şekilde yerli ürünlerde dijitalleşme sağlamalı.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.