Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Tecrübemizle Sektörün Belirleyici Unsurlarından Biri Olduk

Üyelerimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlardaki tecrübesi, Kümemizi ülkemiz sağlık sektörünün belirleyici ana unsurlarından biri haline getirmiştir.
Ostim Editör
31 Ocak 2017 11:10

Fatin Dağçınar - OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’mizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için kalitesi, teknolojisi ve katma değeri yüksek milli ürünleri dünya çapında piyasaların da beğeni ile rağbet edeceği şekilde üretebilmeliyiz. Bunun da yolu; teknolojiyi sadece yakından takip etmekle değil, aynı zamanda onu inovatif bir şekilde sürdürülebilir, rekabet edebilir, kaliteli iş gücümüzle, geliştirdiğimiz yeni teknolojileri de buna adapte ederek üretimimize uygulamaktan geçmektedir.

Ülkemizin şartları incelendiğinde, KOBİ’lerimiz bu konuda öncü rolü oynamaktadır. Ancak yukarıda saydıklarımızı gerçekleştirebilmek için; sanayi-üniversite işbirliği, ihtisas sanayi bölgeleri ve bunların içerisinde teknoparklar ve teknokentler, nitelikli işgücü eğitim merkezleri, tasarım ofisleri, Ar-Ge merkezleri, akredite laboratuvar ve araştırma merkezleri, prototipleme merkezleri, proses danışmanlığı, dış ticaret ofisleri gibi birbiriyle organik olarak bağlı birçok alt kurum ve kuruluşun bulunması gerekmektedir.

Her bir üreticimizin bu şekilde devletimiz tarafından bireysel olarak desteklenmesinin zorluğu da ortadadır. Ama kümelenerek bir araya gelmiş, aynı ihtisas dalındaki üreticilere yukarıda saydığımız imkanların sağlanması da o derece kolaydır.

Bu öncelikleri gören OSTİM OSB Yönetimi, 2007 yılında Türkiye’nin ilk medikal sanayi kümelenmesi olan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi için ilk adımları ‘OSTİM’de Faaliyet Gösteren Sektörlerin Uluslararası Rekabetçilik Düzeyi ve Kümelenme Analizi’ doğrultusunda atmış, bu çalışmamız 2009 Temmuz ayı itibarıyla hız kazanmıştır.

Gerçekleştirilen saha çalışmalarında yaklaşık 74 firma ve çeşitli paydaşlar ziyaret edilerek farkındalık ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret ve toplantıların ardından paydaşlar arası toplantılarla küme yol haritası belirlenmiştir. Bu yol haritası doğrultusunda değer zincirini oluşturan paydaşlar bir araya getirilmiş ve ihtiyaca göre protokoller oluşturularak çalışmalar planlanmıştır.

‘Kümelenme Modelinin ülkemiz için çok yeni bir model olması ve bir yasal zemine sahip olmaması nedeniyle proje başvurularında yaşanan zorluklar; küme idari ve finansal özyönetim mekanizmalarının geliştirilmesi ve şeffaflığın sağlanması’ amaç ve gereklilikleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz dernekleşme çalışması yaklaşık 5 ay sürmüş, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği 8 Eylül 2011 tarihinde 16 kurucu üye ile kurulmuştur.

İlk genel kurul tarihi itibari ile derneğimiz 64 üyeden oluşmaktadır. Şu anda 87 üye işyeri, 162’si mühendis, 321 üniversite mezunu, 232’si yabancı dil bilen toplam 1.325 çalışanı ile Türkiye’nin en büyük medikal sanayi kümesi ve derneğidir.

2015 aylında gerçekleştirdiği gene alanında ilk ve tek olan Medikal Showroom Projesi ile OSTİM OSB’nin yüz akı olmuş OSB’mizi gezen birçok üst düzey kamu görevlisinin, misafir kurum, kuruluş, yerli ve yabancı ticaret heyeti, iş adamlarının takdirini kazanmıştır ve kazanmaya devam etmektedir.

Üyelerimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlardaki tecrübesi, Kümemizi ülkemiz sağlık sektörünün belirleyici ana unsurlarından biri haline getirmiştir. Kümemiz, Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığımızla sektörümüz için gerekli olan çalışma ve projeleri koordineli bir şekilde başarı ile sürdürmektedir.

Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için bizlere düşen görev ve sorumlulukların bilinciyle, tüm üyelerimizle çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekten gurur duymaktayız

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.