Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Kalitenin gücü tartışılmaz

Behzat ZEYDAN
02 Mayıs 2016 11:53

<p>Her şey kalitesi ile bir değerdir. Ürünün kaliteli olması tercih nedenidir ve ancak kaliteli bir ürün kabul görür. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, tüm yiyecek, içecek, giyecek ve tüketilen ihtiyaç maddelerinin tamamının kaliteli olması arzu edilir.<br>
Kalite; kullanıma uygunluk, şartlara uygunluk ve tüketicinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan üretim sisteminin özüdür.<br>
Kalite; müşteri odaklı çalışmadır ve tüketiciyi koruma bilincinin temel taşıdır.<br>
Kalite; kontrol edilmez, üretilir ve yönetilir.<br>
1993 yılında Ostim’den on firma Milli Prodüktivite Merkezince düzenlenen Toplam Kalite Yönetimi seminerine firmamız adına ben de katılmıştım. Bir hafta boyunca, Toplam Kalite Yönetimi konusunda dünyadaki bu konunun uzmanlarının görüşleri, kuralları, prosedürler, talimatlar, süreçler, standartlar ve uygulama yöntemleri anlatıldı. Ben de bu konuda bizim “Vefasız Torunlar“ olduğumuzu söyleyerek Ahilik teşkilatını anlatmıştım.<br>
1172-1262 yılları arasında yaşayan Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın otuz iki çeşit mesleğin gelişmesine öncülük ettiğini, nihai amacının sanatı yaymak, kaliteli ürün üretmek ve tüketicinin haklarını korumak olduğunu, toplam kalite yönetiminin içeriğinde olmayan; iş ahlakı ve çalışma esaslarını içerdiğini, ayrıca tüketiciyi aldatmaya yönelik yapılan üretimlerin tespit edilmesi durumunda, papucu dama atılmak, belli bir süre işten uzaklaştırmak ve tekrarında ise meslekten men etmek gibi caydırıcı katı kuralların uygulandığı, yüksek ahlaklı, işinin uzmanı, müşteri memnuniyetine ve kaliteye odaklanmış işletmelerin bulunduğu, sabit fiyat uygulamalı, özü kardeşliğe ve insanlığa hitap eden bir sistem kurduğunu anlatmıştım. <br>
Ayrıca; Eşi Fatma Ana’nın kurduğu dünyanın ilk kadın teşkilatı olan “Bacıyan’ı Rum” teşkilatını, bugünkü adıyla “Anadolu Kadınlar Birliği” ni destekleyerek sanatla birlikte kadın haklarına saygı konusunda da ne kadar hassas olduğunu gösteren ecdadımızın, dedelerimizin unutulmaması gerektiğini anlatmıştım.<br>
Toplam Kalite Yönetiminde müşteri istekleri 4 ana başlık altında toplanmıştır. <br>
1- Kaliteli ürün 2-Zamanında teslim 3- Uygun fiyat 4-Teslimat sonrası garanti<br>
Üretilen ürün istenen kalitede değilse diğer konuların hiçbir önemi yoktur.<br>
Kaliteli ürün, kaliteli insan tarafından üretilir. İnsan kaliteli ve iş ahlakı ile donanımlı değilse aşağıda izah edeceğim etik olmayan ve arzu edilmeyen durumlar ortaya çıkar.<br>
Bir personel bir işverenin yanında yıllarca çalışıp işi öğrenip kaliteli üretimler yaparken aynı işi yapan başka bir işyerine küçük menfaatler karşılığında gidebiliyorsa,<br>
Bir işveren başka bir meslektaşının yanında çalışan bir personelle gizli olarak anlaşıp kendi işyerine transfer ediyorsa,<br>
Çalışanlar küçük menfaatler için veya bazı yıkıcı sendikaların kötü emellerine alet olup çalıştıkları iş yerinde işi yavaşlatma eylemi yapıyor veya grev ilan ediyorsa,<br>
İşletmeleri kârlı işler yapan ve yüksek kazanç elde eden işverenler, beraber çalıştıkları ve kader birliği yaptıkları çalışanların haklı isteklerini karşılamayıp Lokavt ilan ediyorsa;<br>
Ortada bir “Kaliteli İnsan” ihtiyacı sorunu var demektir.<br>
Bugün uyguladığımız Toplam Kalite Yönetiminin yanına Ahilik Teşkilatının temel kurallarını ve iş ahlakını monte edebilirsek işte o zaman,<br>
“Kalitenin Gücü Tartışılmaz”   <br>
– Önce kaliteli insan yetiştirmeliyiz.<br>
– Çünkü: Her iş insan tarafından tasarlanıp yapılmaktadır. <br>
– İnsan kaliteli ise her şey kalitelidir.<br>
– Kaliteli insana “Adam gibi Adam” denir.<br>
– Ülkemizin “ADAM GİBİ ADAM”lara şiddetle ihtiyacı vardır.  <br>
&nbsp;</p>

Yazara ait diğer köşe yazıları