Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Ar-Ge ve Teknoloji Üretimi Serbest Bölge Modeliyle Desteklenecek

İhtisas Serbest Bölgelerine Sağlanacak Destekler Hakkındaki 2635 sayılı Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik İhtisas Serbest Bölgesi modelini hayata geçirdiklerini belirtti.
Ostim Editör
09 Haziran 2020 17:19

Karar ile ihtisas serbest bölgelerinde döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili, katma değeri yüksek mal üretenler ve bölge işleticilerinin faaliyetlerine ilişkin giderler desteklenecek.

Destek kapsamında ihtisas serbest bölgelerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri nitelikli en fazla 10 personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında desteklenecek. Destek, personel başına yıllık en fazla 15 bin ABD dolarına kadar verilecek.

İhtisas serbest bölgelerde kiralanan arazi ve binaların kira harcamaları da yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin ABD doları desteklenecek. Personel ve kira destek süreleri ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5 yıl sağlanacak.

Bölge işleticileri de destekten yararlandırılacak. Bu kapsamda yatırım safhasında taahhüt edilen sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçememek kaydıyla bir defa da bir defa da kullanılan azami 10 yıl vadeli 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin faiz veya kar payı giderleri yüzde 50 oranında desteklenecek.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşü alınacak.

Tek durak hizmet sunumu

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik İhtisas Serbest Bölgesi modelini hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacaklarını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti: “İhtisas serbest bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü, uygun altyapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk sektörü bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ni kurduk. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi, ihtisas serbest bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz."

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.