Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Kampüsümüz OSTİM

OSTİM Eğitim, Araştırma, Geliştirme, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (OSTİM Vakfı) tarafından başvurusu yapılarak 1 Temmuz 2017 tarihli Kanun kapsamında kuruluşu resmileşen OSTİM Teknik Üniversitesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci kabul etmeye hazırlanıyor. Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Aydın, “Uygulamaya ve üretime yatkın, ülke ve sanayinin beklentilerine cevap verebilecek nitelikli çalışanları, üreticilerle birlikte yetiştireceğiz. Üniversitede güncel ve öğrencinin sürekli kullanımına açık laboratuvarlar ve atölyeler hedefliyoruz. Asıl laboratuvarımız ve kampüsümüz OSTİM ve Ankara'nın tüm işletmeleri olacaktır.” dedi.
Ostim Editör
14 Ocak 2019 14:58

Vekil Rektör Prof. Dr. Taner Altunok, “Üniversitemiz, tasarım ve en son imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere eğitim verdiği alanlarda öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma, uygulama altyapı ve imkânı sunmaktadır. Öğrencilerimizin üniversitemize başladıkları günden itibaren kendilerini iş dünyasının bir parçası olarak hissetmelerini ve eğitimlerini iş dünyasına adaptasyon süreci olarak geçirmelerini sağlayacağız” dedi.

OSTİM Vakfı tarafından titiz bir hazırlık sürecinin ardından ‘Sanayinin Üniversitesi’ anlayışıyla yükseköğretime yeni bir soluk getirecek OSTİM Teknik Üniversitesi ülke geleceğinde etkin rol almayı hedefliyor. OSTİM’in, güçlü üretim yeteneğiyle Türk sanayisine olan katkılarını bilim ve teknoloji yetkinliğini artırarak sürdürecek üniversitede hazırlıklar sürüyor.

Çalışanların da Üniversitesi

Yapılanmasında öğrencilerinin yanı sıra çalışanlarında yaşam boyu öğrenme ve gelişimlerini öncelikleri arasına alan OSTİM Teknik Üniversitesi ilk günden itibaren Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Mesleki ve Teknik Eğitim İş Edindirme ve Sertifika Merkezi, Sanayi Kütüphanesi gibi yapılarıyla ilk çalışan dünyasına hizmet sunacak.

Uluslararası standartlarda eğitim imkânı

Kurumla ilgili bilgiler veren OSTİM Teknik Üniversitesi Vekil Rektör Prof. Dr. Taner Altunok,Sanayinin üniversitesi olmayı amaçlayan OSTİM Teknik Üniversitesi, iş dünyası, sanayici, öğrenci, kamu ve toplum ile güçlü bir işbirliğini kurarak ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğini artırmakta etkin rol almayı hedeflemektedir. Üniversitemiz, tasarım ve en son imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere eğitim verdiği alanlarda öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma, uygulama altyapı ve imkânı sunmaktadır.” dedi.

Altunok, üniversitenin rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip; iş başında öğrenen, tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, mesleki yeterliliği kazanmak için çalışan, kültürel farkındalığı yüksek insani değerleri özümsemiş, topluma faydalı mezunlar yetiştirerek Türkiye’nin geleceği için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi prensip olarak belirlediğini ifade etti.

Taner Altunok, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ana eksenini şu sözlerle açıkladı: “Üniversite-sanayi iş birliği temelinde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka geliştirme kapasitesini artırmak, girişimcilik ve yenilik yapmak, ekonomik katkı ve ticarileşmeyi hedeflemek. Yeni kurulmamıza rağmen OSTİM Teknopark’ın güçlü bir ortağı olarak Ankara sanayisinin deneyimini de arkamıza alarak bu konudaki iddiamızı güçlü bir şekilde ortaya koyacağımıza inanıyorum. ” 

Altunok, “Özgün proje ve çözümler üreterek, güçlü akademik kadrosu ile üretilen bilginin uygulamaya ve ticarileşmeye imkân vermesi için gerekli mekanizmaları geliştirerek bölgemiz ve ülkemizin kalkınması için çalışacağız.” vurgusunu yaptı.

“Ekonomi dünyasının ihtiyaçları ve deneyimi eğitimin tam merkezinde olacak”

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın ülke ve insanlık sorunlarına odaklanmış, yaşanabilir bir dünya için çalışan bir üniversite olmayı  ve  donanımını bu amaçlar için sarfeden sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bireyler baştan itibaren büyük üretim projelerinin bir parçası olarak eğitimlerine başlayacaklar.

Yerli ve milli üretimin önemine temas eden Aydın, "Kümelenme ve kalkınma  faaliyetlerimizin odağında da bu var. Yerli ve milli üretim yapılması için yürüttüğümüz projeler bulunuyor. Üniversiteyi de bu işin içine katacağız. Burası bizim tamamlayıcı bir çatımız olacak. Üniversite sanayicilerin bir okulu. Eğitim sadece üniversitenin içinde olsun istemiyoruz. Sanayicilerimiz ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlasınlar, öğrencilerin eğitim, staj ve projelerinde olayın içinde olsunlar. Bunu birlikte planlayalım, sonra da bunun çıktısını beraber görelim. Beklentilerin hepsine cevap veren bir yapı oluşturuyoruz. OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencisi olmak; tasarlayan, üreten, araştıran, geliştiren ve gelecek tasarımına imza atma kararlığını taşıyan kalkınma gönüllüsü olma idealinin önemli bir adımıdır." mesajını verdi.

OSTİM  MİRASININ EMANETÇİSİ: OSTİM VAKFI

1993 yılında , Ostim başta olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz işletmelerinin yönetim, üretim, yenilikçilik ve teknolojik kabiliyetlerinin arttırılması için, eğitim, araştırma, geliştirme, yenilikçilik, girişimcilik ve iş birliği eko sistemini oluşturmak; üyeleri arasında ekonomik ve içtimai yardımlaşmayı gerçekleştirmek; Ostim’in maddi ve manevi emanetlerinin ve bu amaç doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan organizasyonların sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla kurulan OSTİM Vakfı bugün sektörlerin ve beşeri sermayenin gelişimine yönelik kapsayıcı kurum ve projeleriyle tüm ülke ekonomisine hizmet ediyor.

OSTİM Vakfı, amaçları çerçevesinde kendi iştirakleri olarak kurduğu OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., ODTÜ-OSTİM Teknokent, Ostim Teknopark, OSTİM Proje Gelişim A.Ş. gibi kuruluşları aracılığıyla ve OSTİM OSB, OSTİM kümelenmeleri ve diğer bölgesel kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde amaç ve faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Daima yaşayacak

OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu “1967 yılında temelleri atılan OSTİM’in  50. Yılını OSTİM Teknopark ve OSTİM Teknik Üniversitesi ile taçlandırdığımız için gururluyuz.” diyerek elli yıllık OSTİM deneyimini, entelektüel, kültürel, manevi ve maddi emanetlerini teknopark ve üniversite gibi topluma mal olmuş, daima yaşayacak ve hizmet edecek iki sürdürebilir yapıya dönüştürdüklerini ifade etti.

Dünyada ki yeni iş modellerinin çok daha kapsamalı ve disiplinler arası yapılanmaları gerektirdiğini ifade eden Karaosmanoğlu, “Vakfımız, günümüz ve geleceğin gelişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçilik, teknoloji transferi, girişimcilik, sektörel ve bölgesel kalkınma modelleri gibi faaliyetlerinin bilimsel kurumsal bir yapı içinde yürütülmek daha rekabetçi ve sürdürülebilir olacağı düşüncesi ve ülkemizin bilim ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasında etkin ve özgün bir kurum oluşturmak hedefiyle OSTİM Teknik Üniversitesi’ni kurma kararı aldı. Vakıf ve kalkınma hedeflerinin yeni emanetçisi üniversitemiz ve teknoparkımızdır.”

İlgili Görseller
İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.