Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Kümelere “Globalleşin” Çağrısı

Avrupa Komisyonu tarafından “Cluster Go International” proje teklif çağrısı yayımlandı.
Ostim Editör
12 Şubat 2015 10:07

Avrupa Birliği’nin (AB) 2014-2020 yıllarını kapsayan KOBİ’ler ve girişimcilere yönelik, ulusal koordinasyonunu KOSGEB’in yürüttüğü COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından “Cluster Go International” proje teklif çağrısı yayımlandı.

COSME altında, ‘kümelenme’ başlığının destekleneceği program olan çağrı, Avrupa çapında KOBİ’lerin içinde yer aldığı kümelere destek sağlamak amacıyla tasarlandı. Çağrının başlıca hedefi, “COSME katılımcısı ülkelerde bulunan küme yapılarının, özellikle yönetim pratiklerini paylaşmaları, birbirlerinin örnek alınabilecek uygulamaları ve bir değer zinciri oluşturarak KOBİ’lerin ticari aktivitelerine fayda sağlamaları.” şeklinde özetleniyor.

Uluslararası işbirliği ağı
Çağrı, küme ve işletme ağı işbirliğini sınırlar ve sektörel engellemelerin ötesinde yoğunlaştırmak ve stratejik alanlarda özellikle sanayinin gelişmesini desteklemek adına uluslararası kümelenme işbirliğine liderlik etmesi için Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları kurulmasını desteklemeyi amaçlıyor. Bu eylem, KOBİ’lere yeni değerler kazandırma ve global olarak ileri bir pozisyon elde etmelerine katkıda bulunacak. İlgili konsorsiyum, KOBİ’lerle Avrupa ötesinde üçüncü ülkeler arasında uluslararasılaştırma stratejisini geliştirme fırsatına sahip. Kümelenme organizasyonlarının konsorsiyumları ve/veya COSME’de yer alan ülkelerin işletme ağları tarafından bu eylem yerine getirilecek ve Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları yönetilecek.

KOSGEB tarafından yapılan açıklamada, kümelerin; KOBİ’lerin, küresel değer zincirlerine erişimine yardım etmek ve uzun vadeli stratejik ortaklar bulmalarını sağlamak adına onlar için tam bir sıçrama tahtası görevi üstlendikleri, küme organizasyonlarının özel iş destek hizmetlerinden faydalandıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca kümelerin işletmelere ve özellikle KOBİ’lere uluslararası işbirliği ortakları bulmak, onlara üstünlük kazandırmak, inovasyon kapasitelerini ve dünya çapında rekabet edebilirliklerini artırmak konularında yardımcı olabildikleri kaydedildi.

TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN TEMEL ŞARTLAR
• Cluster Go International proje teklif çağrısında AB üyesi ya da COSME programında yer alan ülkelerden gelen başvurular değerlendirilecek.

• Seçilecek başvuru sahipleri Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu’nda yer alan ya da yer alması planlanan tüzel kişiliğe sahip küme ve işletme ağı organizasyonları olmak zorunda.

• Teklifler elektronik olarak 31 Mart 2015 saat: 17.00’ye kadar sunulabilecek (Brüksel saati).

• Bu çağrının elektronik sunum referansı COS-CLUSTER-2014-3-03.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal web adresinde; gerekli dokümanların yüklenebileceği ‘Katılımcı Portalı’na girişe imkan tanıyan bir link yayımlanacak.

• Elektronik sunum yapmadan önce ‘Başvuru Sahipleri İçin Rehber’ doküman ve tüm detayları içeren ‘Çağrı Metni’ tam olarak incelenmesi gerekiyor. (Metin, http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international adresinde yer alıyor.)

• Potansiyel başvuru sahipleri çağrı içeriğine yönelik sorularını e-posta ile İngilizce olarak EASME-COSME-CLUSTER-INT-CALL-2014@ec.europa.eu adresine yöneltebilirler.

• Sadece bu fonksiyonel mail kutusuna yönlendirilecek sorular Komisyonca cevaplandırılacak.

• Cevaplar periyodik olarak ve ancak makul bir zaman diliminden sonra http://ec.europa.eu/easme adresinde yayımlanacak.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.