Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

OVP Hedeflerinin Gerçekleşmesi Yurt Dışı Ekonomik Gelişmelere Bağlı

OSTİM Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. M. Ufuk Tutan, 2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında yaptığı değerlendirmede, hedeflerin kendi içinde tutarlı olduğunu ancak hedefleri tutturmada yurt dışındaki ekonomik ve finansal gelişmelere bağımlı olduğuna dikkat çekiyor.
Ostim Editör
28 Eylül 2021 11:42

OSTİM Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. M. Ufuk Tutan, Makroekonomik Konjoktür Notları başlığında 2022-20024 yıllarını kapsayan OVP’yi değerlendirdi.

Tutan, çalışmasında OVP’yi büyüme, enflasyon, işsizlik, kamu ekonomisi, üçüz açık (cari açık, tasarruf-yatırım açığı, bütçe açığı) ve döviz fiyatları başlıklarında inceledi.

Değerlendirmede, OVP hedeflerinin kendi içinde tutarlı, ancak hedefleri tutturma başarısının yurt dışındaki ekonomik ve finansal gelişmelere de bir ölçüde bağımlı olduğu görüşü paylaşılıyor.

Yurt dışı gelişmelerden dolayı enflasyon hedeflerinin çok fazla değişkene maruz kalacağı ve hedefleri tutturmada zorluklar yaşanabileceğine dikkat çekilen çalışmada, kamunun bütçe dengesinde geçmiş yıllardan kalan faiz yükümlülüklerinin halen devam ediyor olması ve bütçe harcamalarının gelirlerinden daha fazla artmasının planlanması gibi sebeplerden dolayı, uluslararası standartlar arasında yer alan bütçe açığının GSYH’nin yüzde 3’üne indirilmesinin çok mümkün görülmediği değerlendirilmesi yapılıyor.

Büyüme de küresel ve ulusal değişkenler bağlı

İşsizlik konusunda, sanayi sektöründe hedeflenen artan yatırımlardan kaynaklanan verimlilik artışları, döviz bazında reel rakamlarda düşen emek ücretleri ve küresel pazarlarda yeni ekonomiler keşfetme üzerine kurgulanan bir istihdam politikası geliştirildiği gözlemlenmektedir. Ancak, OVP’de de yer verildiği gibi dar kapsam tanımlı işsizlikte tek sayılı rakamlara ulaşılması henüz mümkün görünmediğine dikkat çekiliyor.

Büyümenin de çeşitli küresel ve ulusal değişkenlere bağımlı olduğu ve OVP hedeflerinin başarısı yurtdışındaki ekonomik ve finansal gelişmelere bir ölçüde bağlı olduğu değerlendirmesi öne çıkıyor.

Çalışmada pandeminin devam etmesine, yurt dışı finans ve ekonomi koşullarının değişmesi ile birlikte yurt içindeki siyasi koşulların ve parasal genişlemenin gelişmelerine bağlı olarak sanayi üretiminin genişlemesine bağlı bazı değişkenlerin etkilerine göre OVP hedeflerine ulaşılmasının mümkün olabileceği görüşü ifade ediliyor.

Prof. Dr. M. Ufuk Tutan yaptığı değerlendirmede, 2022-2024 yıllarının yıllık büyümesi üzerinde enflasyon ve döviz fiyatlarının olası olumlu ya da olumsuz baz etkilerine de dikkat çekiyor.

Döviz fiyatları ve TL’nin tekrar döviz karşısında değer kazanması yönünde OVP içinde satır aralarında önemli bilgiler bulunduğunu aktaran Tutan, bu konuda kararlı adımlar atılacağı aşikar iken, döviz rezervlerinin durumu ve sanayi üretiminin dış pazarlarda yeni ihraç pazarları bulması ile birlikte cari dengenin durumunun da bu hedeflerin başarısında önemli roller üstleneceği değerlendirmesini paylaşıyor.

Değerlendirmenin tam metnine https://ostimteknik.edu.tr/iktisadi-ve-idari-bilimler-fakultesi/ekonomi-ing/ekonomik-notlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.