Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Sanayileşme İcra Komitesi Kuruldu

Kamu alımlarıyla sanayileşmenin önünü açacak Sanayileşme İcra Komitesi kuruldu. Komite, alacağı kararla reel sektörün küresel rekabet gücünün artırılmasından, imalat sanayi firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesine kadar pek çok alanda sanayileşmeye katkı sağlayacak. Komitenin, görev ve yetkileri arasında yer alan; ‘İhale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirleri almak.’ maddesi dikkat çekici.
Ostim Editör
14 Ekim 2020 11:30

Sanayiciler tarafından yıllardır dile getirilen Sanayileşme İcra Komitesi hayata geçti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Komite, kamu alımlarıyla milli ve yerli sanayileşme hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik kararlar alacak.   

14 Ekim 2020 tarihli 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 68 no’lu kararnameyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kısa adı SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesi, önemli ve kritik hedeflerle kuruldu.

Yerli üretim ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan SAİK, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilecek. Komite; sanayileşme, yerli üretim ve milli teknoloji hamlesinin gerçekleştirilmesinde, kamu alımları dahil farklı yollarla üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla faaliyet gösterecek.

Kamu hukukuna tabi, kamu denetimi altında bulunan ve kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşların tüm mal ve hizmet alımları kararname kapsamında komitenin görev ve yetki alanına giriyor.

Komite, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşuyor.

Milli ve yerli sanayileşme için çalışacak

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle oluşturulan Sanayileşme İcra Komitesi’nin görev ve yetkileri şunlar:

 • Kamu alımlarının, sanayileşme, yerli üretim ve milli teknoloji hamlesi önceliklerine göre stratejik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik kararlar almak.
 • Milli ve yerli sanayileşme hedefine yönelik olarak sanayicinin ve teknoloji üreticisi kurum ve kuruluşların yatırım, üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla gerekli tedbirleri almak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretime imkan verecek şekilde, uzun vadeli alım planları yapmasına yönelik kararlar almak.
 • İhale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 • Yurtiçi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak kararlar almak.
 • Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak.
 • Yurtiçinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına uygulanmasına ilişkin kararlar almak.
 • Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak reel sektörün küresel rekabet gücünü artıracak kararlar almak.
 • Tedarik politikalarının milli teknoloji hamlesiyle entegre edilmesini ve tedarik zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileşmesini sağlamaya yönelik kararlar almak.
 • İmalat sanayi firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi gerektiğinde şirket birleşmelerinin artırılması için kamu uygulamalarını yönlendirici kararlar almak.
 • Komite kararlarının uygulanmasına ve genel bütçeden Komite için ayrılan ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek.
İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.