Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Sanayinin 2023 Rotası Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni açıkladı. Varank, “2023’e giden yolda oldukça somut hedefler belirlerdik. Millî gelirde son 10 yılda ortalama 16,5 olan imalat sanayinin payını yüzde 21’e çıkarmak istiyoruz. Yüksek katma değerli ürünleri yerli imkanlarla üreteceğiz. Dijital dönüşümden rekabet öncesi iş birliğine, teşvik reformunda sanayinin finansmanına bütüncül bir yaklaşımla gerekli adımları atacağız.” dedi.
Ostim Editör
18 Eylül 2019 12:09

Sanayi 4.0’ın dünya endüstrisinde önemli paradigma değişimleri getireceğine dikkat çeken Varank, “Biz bu dönemin paradigma değişimlerini toplumsal refah artışı için bir fırsat olarak görüyoruz. Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Sanayide katma değerli üretimin gerçekleştirilip atılımın sağlanacağına değinen Mustafa Varank, savunma sanayiindeki başarıların diğer sektörlere rol model oluşturacağını kaydetti.

“Milli Sanayi Hamlesi tekelleşmeye itirazımızdır.” diyen Bakan Varank, şunları söyledi: “Tekelleşmeye karşı çıkmanın bir diğer yönü de özgün ürünler üretmektir. Sanayi ve teknoloji stratejimizi 11. Kalkınma Planı çerçevesinde hazırladık. 2023’e giden yolda oldukça somut hedefler belirlerdik. Millî gelirde son 10 yılda ortalama 16,5 olan imalat sanayinin payını yüzde 21’e çıkarmak istiyoruz. Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara çıkarmak istiyoruz.”

Kamu alım garantisi verecek

İmalat sanayinde daha rekabetçi ve yüksek katma değerli ürün için Ar-Ge harcamalarına vurgu yapan Varank, “Teknolojik dönüşümün temel sürükleyicisi beşeri sermaye. En az 500 bin yazılımcımız olsun istiyoruz. Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında marka olacak 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz.” dedi.

Sanayi stratejisinde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirlediklerini aktaran Bakan Varank, “Yüksek katma değerli ürünleri yerli imkanlarla üreteceğiz. Kamunun alıcı olduğu projelerde alım garantisi mekanizmalarını çalıştırabileceğiz.” bilgisini verdi.

Pilot sektör makine

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin uygulanmaya başlanmasında pilot sektör olarak ‘makine’yi belirlediklerini anlatan Mustafa Varank, “Yetkinliğimizin ve kaynaklarımızın güçlü olduğu alanlara odaklanacağız. Sektörel yol haritalarını belirlerken ekosistemlere önem vereceğiz.

Milli ve özgün ürünler üretmek için yol haritalarımız olacak. Sanayici ve girişimcilerden oluşan çalışma gruplarından destek alacağız.

Kimya ilaç, ulaşım araçları, elektronik, optik, gibi sektörlerin ihtiyacı olan stratejik malzemeleri birlikte belirleyeceğiz. Bunların alternatiflerin geliştirilmesi için bilim adamlarını destekleyecek, teşvikler sunacağız.” dedi.

Üniversiteler OSB’ler ve TGB’ler’de bulunan makine, teçhizat ve laboratuvar ekipmanlarının envanterini çıkarıp sanayinin ve akademinin ortak kullanımına açacaklarını dile getiren Bakan Varank, bu şekilde de aynı yatırımın tekrar yapılmasının önüne geçeceklerini söyledi.

“Standartların gelişiminde söz sahibi olacağız”

Türkiye markalarını küreselleştirmek için gerekli adımları atacaklarını kaydeden Varank, açıklamalarına şöyle devam etti: “Teknoloji standartlarının gelişiminde söz sahibi olup test merkezi ve sertifikasyon faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Teknoloji yarışında var olmak hatta bu yarışı yönetmek için uluslararası standartların belirlenmesi aşamasında aktif rol alacağız.

Özellikle 5G, robotlar ve otonom araçlar gibi alanlardaki mevzuat çalışmalarında proaktif olacağız. Bağlantılı elektrikli ve otonom teknoloji tedarikçilerinin taleplerini karşılamak ve yakın coğrafyaya hizmet vermek üzere otomotiv akreditaston ve sertifikasyon merkezi kuracağız.

Yıkıcı teknolojilerde küresel girişimler kurmak için de harekete geçiyoruz. Yıkıcı teknolojilerle geliştirilen ürünler geleneksel ürünlerin yerini alıyor. Değişime ayak uyduramayan üreticilerse yerini yeni oyunculara bırakıyor. Dolayısıyla küresel markaları olmayan ülkeler için yeni oyuncuların desteklenmesi stratejik öneme sahip.”

Sanayinin dijital dönüşümüne çok boyutlu politika

Fikri mülkiyet haklarının alt yapısını ve uygulama çerçevesini güçlendireceklerini dile getiren Varank, kamunun elindeki patent ve faydalı modellerin envanterini çıkarıp özel sektörün ve diğer kurumların faydasına sunacaklarını belirtti.

Stratejik girişimlere kamunun altın hisseyle ortak olması alternatifini de değerlendirdiklerini vurgulayan Mustafa Varank, “Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin ikinci sac ayağı dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi. Dijital dönüşümden rekabet öncesi iş birliğine, teşvik reformunda sanayinin finansmanına bütüncül bir yaklaşımla gerekli adımları atacağız.

Sanayinin dijital dönüşümü için çok boyutlu politikalar uygulayacağız. Firmaların dijital dönüşüm olgunluk seviyelerini belirleyecek sektörel ve işletme büyüklüğüne göre karşılaştırmalar yapacağız. Türkiye’ye özgü bir model geliştireceğiz. Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezlerini kuruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi için;https://www.sanayi.gov.tr/strateji2023/?fbclid=IwAR0yR9hJy880oAMHeIF_2Wikp8VbjO7Tj3yX0s-Y-E5NxEJUdXneOldb-mg adresini ziyaret edebilirsiniz. 

İlgili Görseller
İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.