Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

‘Yeşil OSB’ Yol Haritası Tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi’ni başlattık. Pilot OSB’ler için eylem planları hazırlandı. Ayrıca ilk aşamanın tamamlayıcı bir dokümanı olarak mevzuat alanında ve kurumsal reformlar için Yeşil OSB yol haritası tamamlandı.” dedi.
Ostim Editör
04 Ocak 2019 15:09

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni çevre mevzuatıyla ilgili Türkiye genelinde düzenleyeceği bilgilendirme toplantılarının ilki Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası (ASO) iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sayman Üyesi Faik Yavuz, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM OSB Çevre ve Güvenlik Müdürü Abdülkadir İnan, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yöneticileri ve sanayiciler katıldı.

“Yeşil sanayi önemli hale gelecek”

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, günümüzde verimliliğin önenmine dikkat çekti. Özdebir şunları kaydetti: “Daha az kaynakla daha çok üretim, daha nitelikli üretim, kaynak verimliliğini ortaya çıkaran yenilikçilik üretimin ana belirleyicisi olacaktır. Bu kadar yoğun bir değişimin ve dönüşümün yaşanmasını beklediğimiz önümüzdeki dönemde ‘yeşil sanayi’ kavramı hiç olmadığı kadar önemli hale gelecektir. Dijitalleşme ile birlikte üretim süreçlerindeki değişim ve dönüşüm doğaya ve çevreye daha duyarlı teknolojileri de hayatımıza sokacaktır.”

Sanayi alt yapılarının kentsel alt yapılardan farklı olduğunu vurgulayan Nurettin Özdebir, “Sanayi alt yapılarının yönetimleri de kentsel alt yapılardan farklıdır. Sanayi belediyeciliği özel bir ihtisas alanıdır. Türkiye’nin bu konuda ortaya koyduğu ve dünyaya örnek olmuş ve birçok ülkeye ihraç ettiğimiz bir OSB modeli var. Ülkemizin OSB konusundaki 53 yıllık deneyiminin bu konularda değerlendirilerek bu birikimin heba edilmemesi gerektiğini ve bu organizasyonun OSB’ler üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyorum.” görüşünü aktardı.

Üretim ve çevre konularının iç içe geçtiğini vurgulayan Özdebir bu konuda sanayicilere düşen sorumlulukları hatırlattı. Özdebir, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sanayiciler olarak bizler, fabrikalarımıza gösterdiğimiz önemin daha fazlasını çevreye karşı da göstermek zorundayız ve bu bilinçle hareket etmek durumundayız. Diğer taraftan Türkiye’de tarım politikalarında bir dönüşümün konuşulduğu bir ortamda hiçbir şekilde tarım arazilerinin başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesi gerekmektedir.”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, iş dünyası olarak her iki bakanlıkla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Yavuz, “Sürdürülebilir kalkınmanın önemini hepimiz biliyoruz. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin asli görevidir. Çevre ve iklim maliyetleri gibi, uyum maliyeti son derece yüksek olan konular küresel düzeyde de ele alınmalıdır. Çevre mevzuatı genişledikçe yeni tedbirlerin alınması gerekmektedir. Mevzuat konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları mutlak surette sürdürülmelidir.” dedi.

“Endüstriyel simbiyoz ile çevresel ve ekonomik kazanım mümkün”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musatafa Varank, OSB’lerin sanayinin disipline edilmesi ve çevreye etkilerinin oratadan kaldırılmasında ön plana çıktığını belirtti. Bakan Varank, sanayici dostu bir yaklaşımla alt yapı imkanlarını sanayicilerin hizmetine sunduklarını kaydetti.

Verilen kredi destekleriyle faal durumdaki 162 OSB’nin atık su artırma problemini çözdüklerini anlatan Varank, 21 OSB’nin de atık su arıtma tesisini yatırım planına aldıklarını, kendi arıtma tesisini kurmak isteyen sanayi siteleri için de her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Küresel rekabette etkin olabilmek için firmalar arası işbirliklerine dikkat çeken Bakan Varank, endüstriyel simbiyoz uygulamasına işaret etti. Varank, “Endüstriyel simbiyoz uygulamasıyla çevresel ve ekonomik kazanım mümkün oluyor. Dünya Bankası Grubu işbirliğinde Şubat 2017’de ‘Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi’ni başlattık. Projeyle pilot seçilen İzmir Atatürk, Adana Hacı Sabancı, Bursa ve Ankara Sanayi Odası OSB’lerinde kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve yeşil altyapı konularında analiz çalışmaları gerçekleştirildi ve her bir OSB için eylem planları hazırlandı. Ayrıca ilk aşamanın tamamlayıcı bir dokümanı olarak mevzuat alanında ve kurumsal reformlar için Yeşil OSB yol haritası tamamlandı.” dedi.

Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkılarına değinen Bakan Varank, “Geri dönüşüm için toplanan atıkların artması bekleniyor. Toplanan atıkların geri dönüşümü hammadde ithalatı azalacak. Çevre teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması üzerinde önemle durduğumuz bir konu. 595 Ar-Ge projesine 194 milyon lira destekte bulunduk. Sanayi tesislerinin hava kirliliği etkilerini tespit etmek için yerli baca gazı analizörü geliştirildi ve patent süreci başlatıldı. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Tüm paydaşlarımıza iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.” mesajını verdi.

“Çevre bilincini artırmak istiyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son 15 yıldaki büyüme ve sanayi üretim rakamlarındaki yükselişe dikkat çekti. Türk sanayisinin kendini güçlendirdiğini ifade eden Bakan Kurum, Türk sanayi ürünlerinin dünyada yeni pazarlar bularak buralarda kalıcı hale geldiğini ifade etti.

Tüm dünyada yapılan çevre mevzuatlarını takip ettiklerini dile getiren Kurum, “Dünyadaki gelişmeleri izleyen değil içinde olan ve yön veren bir ülke olarak sorumluluk alıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

1 Ocak 2019’dan itibaren ücretli hale gelen plastik poşet kullanımı uygulaması hakkında da bilgiler veren Bakan Kurum, “Dört gündür uygulamaya geçildi. Görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yüzde 50 azaldı. Hedefimiz kişi başı 440 adet olan plastik poşet kullanımını kişi başı 40 adete düşürmek. 25 kuruşun 10 kuruşu maliyet 15 kuruşu da çevre yatırımları için fonda toplanacak.” bilgisini verdi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliği kapsamında sanayi bölgelerinde kurulacak tesislere kolaylık gösterildiğinin altını çizen Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla yapılan çalışmalarla atık yönetiminden, gürültü kirliliğine kadar pek çok konuda düzenlemeler yapıldığını vurguldı.

OSB lerde atık su arıtma tesisi gibi çeşitli konularında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla ile müşterek çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Kurum, “Temiz bir dünya bırakmak için paydaşlarımıza bu toplantıları ülkenin her yerine yayarak çevreye olan bilinci artırmak istiyoruz.” dedi.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, İmar Barışı konusunda OSTİM’li sanayicilerinin sorunlarının çözümü için Bakan Kurum’dan düzenleme desteği istedi. Bakan Kurum, OSTİM’in İmar Barışı ile ilgili sorunlarının çözümüyle yakından ilgilendiklerini ifade etti.  

İlgili Görseller
İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.