Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

2012, “Kooperatifler Yılı” ilan edildi

Ostim Editör
12 Aralık 2011 00:00

“Uluslar Arası Kooperatifçilik Konferansı” Ankara’da yapıldı. Konferansta 'Çözüm için tezimiz, kooperatifçilik stratejimiz' sloganı kullanıldı.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile Alman Kooperatifleri Birliği (DGRV) Türkiye Temsilciliğinin İşbirliği ile düzenlenen “Uluslar Arası Kooperatifçilik Konferansı” Ankara’da yapıldı. Konferansta 'Çözüm için tezimiz, kooperatifçilik stratejimiz' sloganı kullanıldı.
Açılışa Sanayi Ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Muammer Niksarlı ile ilgili Bakanlıkların Müsteşarları, Almanya Büyükelçisi ve DGRV Eş Başkanı katıldılar. Konferansı Ostim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da izledi.
Konferansta “Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesinin Son Durumu”, “Strateji Belgesi Ve Eylem Planı” İle “Birleşmiş Milletler 2012 Kooperatif Yılı Amaç Planlama ve Hedefler” konularında sunum ve konuşmalar gerçekleştirildi.
Bakan Ergün, Rixos Otel'de gerçekleştirilen 'Uluslararası Kooperatifçilik Konferansı'nda konuştu. Ergün, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz'un da katıldığı konferansta, Almanya'ya 'AB' siteminde bulundu. İki ülke arasında uzun yıllardır her alanda 'güçlü' işbirliği bulunduğuna işaret eden Ergün, iki toplumun da birbirine yakın ilişkiler içerinde bulunduğunu belirtti. "Her ne kadar kooperatifçilik konusunda gösterdiğimiz stratejik çalışma anlayışını son yıllarda AB konusunda gösteremiyoruz" diyen Ergün, şunları kaydetti:
"Çünkü AB konusunda Almanya'nın da bazı farklı yaklaşımları söz konusu oldu. 'Kooperatiflerimiz AB kooperatiflerine tam üye olsunlar ama Türkiye AB'ye tam üye olmasın. İşte, başka bir ortaklık modeli geliştirelim gibi düşünceler, işbirliğini zayıflatan düşünceler oldu. Dolayısıyla bu düşüncelerinde revize edilmesi, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü stratejik işbirliğinin Türkiye-AB ilişkilerinde de sürdürülmesinden yanayız."
'Çözüm için tezimiz, kooperatifçilik stratejimiz' sloganıyla gerçekleştirilen konferansta, kooperatifçiliğin önemini ve faydalarını bir kere daha hatırlanacağını ifade eden Ergün, "Türkiye'nin kooperatifçilik stratejisini bu yıl içinde tamamlayacağını düşünürsek, uluslararası kooperatifler yılına bir strateji belgesiyle girmek, gerçekten de güzel ve anlamlı bir başlangıç olacaktır" diye konuştu.
Bakan Ergün, kooperatifçiliğin, esas olarak, küçük olanların bir araya gelmesine ve zayıfın korunması anlayışına dayandığına işaret ederek, "Bu yapıları nedeniyle kooperatifler, mevcut güç dengelerinin güçlüler lehine daha fazla kaymasına da engel teşkil ederler" şeklinde konuştu. Gelişmiş ülkelerdeki kooperatif sektörünün yarattığı ekonomik büyüklüğün birçok ülkenin gayrisafi milli hasıla rakamını geride bıraktığını vurgulayan Bakan Ergün, "Çünkü kooperatifler, atıl kaynakların harekete geçmesinde, finansman imkanlarının genişlemesinde, sermaye birikiminin sağlanmasında, girişimcilik ve ortak iş yapma kültürünün gelişmesinde önemli rol oynarlar" dedi.

Kooperatifçilik strateji belgesi
Türkiye'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla, 2008 yılının Haziran ayında 'Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi'nin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalara başladıklarını anlatan Ergün, buradaki amaçlarının, 'ülke kooperatifçiliğini tüm yönleriyle değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri tespit etmek' olduğunu söyledi. Strateji Belgesi'nin amacına ulaşması için, sektörü tüm yönleriyle ele alan ve ilgili birçok paydaşın katılımını sağlayan bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayan Ergün, şöyle devam etti:
"Bu belge; finans kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, sendikalar ve üniversiteler dahil olmak üzere elliye yakın kurum ve kuruluşun katılım sağladığı geniş bir platformda hazırlanmıştır. Belgenin uygulamasıyla birlikte, kooperatiflerimizin ekonomik işletmeler olarak dünyada söz sahibi olan ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan aktörler olmalarını bekliyoruz. Belgede ortaya koyduğumuz eylemler hayata geçtikçe, tüketiciler, dezavantajlı gruplar, tarım üreticileri, esnaf ve sanatkarlar, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başta olmak üzere geniş toplum kesimleri için refah artış sağlanacaktır. Strateji Belgesi, sektörde şu an nerede olduğumuzu, nerede olmak istediğimizi ve hedeflerimize hangi araçları kullanarak ulaşacağımızı içermekte, yani bir anlamda bu belge kooperatifçilikteki yol haritamızı oluşturmaktadır."

"7 farklı hedef, 44 eylem"
Strateji Belgesi taslak metinde, 7 farklı hedef için 44 eylem belirlediklerini bildiren Ergün, bu 7 stratejik hedefi ve bu hedeflere ulaşmak için uygulamayı düşündükleri bazı tedbirleri şu şekilde aktardı:
"Birinci hedefimiz kamu teşkilatlanmasını ve hizmet sunum biçimini yeniden yapılandırmaktır. Bu kapsamda, gözetim, denetim ve uygulama hizmetlerini daha etkin hale getirmek için, e-kooperatif veri tabanı oluşturmayı planlıyoruz. İkinci hedefimiz eğitim, bilgilendirme ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmektir. Bu kapsamda, Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi adında bir program hazırlayacak ve uygulamaya koyacağız. Üçüncü hedefimiz, örgütlenme kapasitesini ve kooperatifler arası işbirliği imkanlarını artırmaktır. Bu kapsamda, mevcut üst örgütlenme sistemini başarılı ülke örneklerini dikkate alarak revize edeceğiz. Dördüncü hedefimiz sermaye yapısı ile kredi ve finansmana erişim imkanlarını güçlendirmektir. Bu kapsamda, kooperatiflerin, kullanacakları kredilere teminat sağlayabilmesi için, Kredi Garanti Fonu oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Beşinci hedefimiz, iç ve dış denetim sistemlerini tümüyle revize etmektir. Altıncı hedefimiz ise, kurumsal ve profesyonel yönetim kapasitesini artırmaktır. Yedinci ve son hedefimiz, mevzuat altyapısını uluslar arası esaslara ve ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirmektir."

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.