Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Bir ilk daha! Teknokent martta açılıyor…

OSTİM/ODTÜ Teknokent’in muhtemelen Mart ayında hizmete açılması bekleniyor. OSTİM OSB Müdürü Ahmet Rıza Balım’ın konuya ilişkin olarak OSTİM GAZETESİ’ne verdiği yazılı açıklama şöyle;
Ostim Editör
02 Aralık 2011 15:14

OSTİM/ODTÜ Teknokent’in muhtemelen Mart ayında hizmete açılması bekleniyor. OSTİM OSB Müdürü Ahmet Rıza Balım’ın konuya ilişkin olarak OSTİM GAZETESİ’ne verdiği yazılı açıklama şöyle;

Ostim Türkiye’deki OSB’ler içinde ilk’lere imza atmasıyla tanınıyor. Oluşturduğu kurumlar, enerji santral projesi, doğalgaz, insan kaynakları, iş geliştirme ve danışmanlık projeleri, ihracata ve markalaşmaya yönelik projelerine şimdi Teknokent’le devam edecek.

OSTİM/ODTÜ Teknokent’in muhtemelen Mart ayında hizmete açılması bekleniyor. OSTİM OSB Müdürü Ahmet Rıza Balım’ın konuya ilişkin olarak OSTİM GAZETESİ’ne verdiği yazılı açıklama şöyle;

“06.07.2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yasası ile ülkemizde yüksek katma değerli ürünler üretilmesinin teşvik edilmesi kanuni bir alt yapıya kavuşmuştur. Uygulama yönetmeliğinin de 19.06.2002 tarihinde yayınlanması ile de TGB’nin hayata geçmesinin önü açılmıştır. Bu kanun sayesinde, 2013 yılına kadar yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen gelirler Kurumlar ve Gelir vergisinden, çalıştırılan personelin ücretleri her türlü vergiden, yazılımlar ise KDV’den muaf tutulmaktadır. Şirketlere tanınan bu avantajların yanında, üniversite öğretim üyelerine ve kamu personeline de ticari faaliyetlere katılma fırsatı verildiği gibi, çalışma izni ve elde edilen gelirlerden de Döner Sermaye kesintisi olmadan faydalanma imkânı verilmektedir.

Ülkemizde istihdamı desteklemek, sanayimizi geliştirmek, ihracatı artırmak KOBİ’leri ihracatçı yapmak ve yüksek katma değer üretmelerini sağlamak için kimi destekler verilmiş, kurumlar ve kuruluşlar oluşturulmuştur. Ancak, ülke şartlarımızın yeterince analiz edilmeden modellerin oluşturulması ya da oluşturulan kurumlardan sorumlu siyasetçi ve bürokratların gelişmelere göre kurumları yenileyememelerinden dolayı ayrılan kaynaklar ve mesailer çoğu zaman boşa gitmiştir.

TGB yasası kapsamında oluşturulan Tekno Kentlerin akıbetinin neye benzeyeceği konusunda şu anda tahminlerde bulunmak erken. Ancak, bu yasa da diğer benzer yasalarımız gibi son derece iyi niyetli ve gayretle çıkarılmıştır. Uygulamada neyin başarılacağı konusunda elimizde bir takım ipuçları bulunmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN, her fırsatta bu yasayı dile getirmekte girişimcileri cesaretlendirmekte, üniversiteleri girişimcilerle yan yana getirmeye özen göstermektedir. Sayın Bakan’ın maddi ve manevi himayesi olayın sağlıklı gelişmesi için son derece gereklidir. Fakat Sayın Bakanın gösterdiği gayretin altı Bürokratlar tarafından doldurulmaz ise, Tekno Kent projeleri de diğer iyi niyetli projeler gibi işlevini tamamlayamadan gündemini tamamlama riski ile karşı karşıyadır.

TGB yasasının uygulanması ile ilgili bürokratik süreçten sorumlu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AR-GE Genel Müdürü Ziya KARABULUT’tan yasanın amacı, uygulama süreçleri ve hedeflerini dinlediğimizde ise, bu güne kadar ender rastladığımız bir sürece sahip olmanın şaşkınlığı ve gururunu yaşamış bulunmaktayız.

Sayın KARABULUT, TGB yasasının ülkemiz gerçekleri ile daha sıkı uyumlu çalışmasını sağlamak için ODTÜ ve OSTİM OSB yönetimini bir araya getirmiş ve ilk defa TGB yasasının bir uygulamasını Üniversite yerleşkesinin dışına, OSB’nin içine taşımıştır. ODTÜ Tekno Kent A.Ş. Ostim OSB’de bir şube açması için teşvik edilmiş, OSTİM OSB’den bina ve alt yapı için gerekli inisiyatifi alması sağlanmış, Sayın KARABULUT’un başında bulunan AR-GE Genel Müdürlüğü de binanın hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli giderleri üslenmiştir. Sayın Ali COŞKUN’un himayelerinde Sayın KARBULUT’un yönetiminde, ODTÜ Teknokent AŞ’nin denetiminde ve OSTİM OSB müdürlüğünün altyapı destekleri sayesinde maliyetlerin en düşük seviyede tutulduğu bir yapı kurulmuştur.

OSTİM – ODTÜ Tekno Kent, 5000 m2 üzerine kurulu 60 şirkete AR-GE yapma imkânı sunacak şeklinde planlanmış ve Mart 2006’dan itibaren faaliyet gösterecektir. Sayın KARABULUT’un insiyatifi ve ODTÜ Rektörü Ural AKBULUT ile Ostim OSB Yönetim Kurulu başkanı Orhan AYDIN’ın destekleri sayesinde ilk defa bir sanayi bölgesinde bölgenin ihtiyaçlarına uygun AR-GE yapılacak bir zemine kavuşulmuş olacaktır.

Emeği geçen Başta Sayın Bakanımız Ali ÇOŞKUN’a; tüm bürokratik süreçlerde inisiyatif alan, tarafları cesaretlendiren AR-GE Genel Müdürü Ziya KARABULUT’a; yerleşke dışında Tekno Kent açmanın zorluklarını göğüsleyen ODTÜ Rektörü Ural AKBULUT ve Teknokent A.Ş Genel Müdürü Uğur YÜKSEL’e ve OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan AYDIN’a OSTİM’li sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yapılan bu girişimin ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diler girişimci –üniversite- devlet işbirlikteliklerinin bu örnekte olduğu gibi eşyanın tabiatına uygun şekilde hayata geçirilmesini temenni ederim”

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.