Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

“Denizdeki Örnek Demiryolunda da Uygulansın!"

Ülkemizde raylı ulaşım sistemlerinde eksikliği hissedilen sertifikasyon hizmetleri için yerli sanayiciler düğmeye bastı
Ostim Editör
09 Aralık 2013 09:58

Ülkemizde raylı ulaşım sistemlerinde eksikliği hissedilen sertifikasyon hizmetleri için yerli sanayiciler düğmeye bastı. Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) tarafından düzenlenen Raylı Ulaşım Sistemleri Sertifikasyon Toplantısı’nda buluşan kamu, özel sektör ve üniversite temsilcileri, gemi sanayinde olduğu gibi; bağımsız sertifikasyon kuruluşlarının devreye girmesi gerekliliğini gündeme getirdi. Toplantıda, bu modelin demir yollarında da uygulanması ve yerli şirketlere öncelik verilmesi istendi.

2023 yılına kadar Türkiye’de 45 milyar Dolar, dünya pazarlarında ise 2 trilyon Dolar pazar potansiyeli olan demiryollarında sektörde söz sahibi olmak ve rekabetçi dünya markaları oluşturmak isteyen sanayiciler bu yolda ilk ve öncelikli engelin sertifikasyon olduğu görüşünde.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) başta olmak üzere kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerinin katıldığı Raylı Ulaşım Sistemleri Sertifikasyon Toplantısı’nda; sertifikasyon konusunda büyük maddi harcamalar yapıldığı, üretim ve ihracatta sertifikasyondan kaynaklanan uzun süreli gecikmeler yaşandığı dile getirildi.
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve ARUS Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen tarihi toplantıda bağımsız sertifikasyon kuruluşlarına olan ihtiyacın önemi vurgulandı, konunun takibi amacıyla Raylı Ulaşım Sistemleri Sertifikasyon Daimi İcra ve İzleme Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Avrupa’daki yapılara benzer şekilde resmi otorite olarak uluslararası alt yapı ve eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalarının devamı istendi. Sektör için önem taşıyan toplantıdan yansıyan kararlar şöyle: 

1. Raylı Ulaşım Sistemleri Sertifikasyon Daimi İcra ve İzleme Komisyonu kurulması ve bu komisyonda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD, ARUS, TSE, TÜRKAK, RAYDER, STM, DTD, DATEM, URAYSİM, toplantıya katılan kamu ve özel firma temsilcilerinden oluşan daimi üyeler olarak ayda bir toplanması, alınan kararlar ve yapılacak işlerin sıkı takibinin yapılması, acil ihtiyaçların belirlenmesi.

2. Türkiyede Notified Body’lere (NoBo: Bağımsız Sertifikasyon Kuruluşu) acilen ihtiyaç olduğu, uygun özellikteki bağımsız NoBo’ların bir an önce belirlenmesi.

3. Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü görevleri içinde bulunan;
• Demiryolu altyapısı ve çeken ve çekilen araçların kullanımı için asgari emniyet sınır ve şartlarını belirlemek ve bunları denetlemek,
• Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerine ilgili emniyet belgelerini vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,
• Demiryolu ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak.
maddelerinin kent içi banliyö ve diğer hafif raylı (Metro, LRT, Tramvay) araçlarını da kapsayacak şekilde raylı ulaşım sistemleri olarak genişletilmesi.

4. Sivil havacılık tecrübesi göz önüne alınarak, Avrupa’da rahat hareket edebilmek, sorun yaşamamak için Avrupa’da uygulanan resmi otoriteye benzer bir otorite oluşturmak ya da Ulaştırma Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün uluslararası resmi otorite olarak eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar yapılması.

5. Gemi sanayi örneğinde Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TSE ve TÜRKAK ile birlikte çalıştı. NoBo olarak Türk Loydu çalışmanın içine dahil edildi. Başarılı oldu ve para yurt içinde kaldı. Bu modelin demir yollarında da uygulanması ve yerli şirketlere öncelik verilmesi.

6. Raylı sistemlerde kamu ve özel kuruluşlarda gerekli ve öncelikli tüm standartların çıkarılarak TSE tarafından tercüme edilmesi ve yayınlanmasının sağlanması.

7. TCDD ve bağlı kuruluşlarda, demiryolu sektöründeki kamu ve özel tüm fabrika, işletme ve üniversitelerde test cihazları envarterinin çıkarılarak yapılacak yeni yatırımlarda gereksiz israfın önlenmesi ve eksikliklerin öncelik sırasına göre yapılması.

8. Raylı ulaşım sistemleri ile ilgili bağımsız laboratuvarların TÜRKAK tarafından bir an önce akredite edilmesinin sağlanması.

9. Homologasyon, sertifikasyon ve testler konusunda yetişmiş kalifiye eleman ve demiryolu ara eleman ihtiyacının giderilmesi için çözüm getirilmesi.

10. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan eylem planının ilgili tüm kuruluşlara dağıtılması, çalıştaylara katılım daveti yapması.

11. Test, muayene, gözetim ve belgelendirme alanında her yıl yurt dışına 2 milyar Dolar çıktığı ayrıca yabancı kökenli firmaların kasıtlı olarak sertifikasyon süresini uzattığı ve firmalarımızı zarara uğrattığı belirtilerek, bunu önlemek için yerli firmalara öncelik tanınmasının gerekliliği. 

12. TSE’nin belgelendirme ve laboratuvar imkanlarının değerlendirilmesi.
 

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.