Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Destek, yol haritası olana verilecek

KOSGEB 2005-2008 KOBİ destek çalışmalarını netleştirdi. Destekler KOBİ’lerin kendileri için hazırlayacakları, “Stratejik Yol Haritası” baz alınarak sunulacak.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 11:13

KOSGEB 2005-2008 KOBİ destek çalışmalarını netleştirdi. Destekler KOBİ’lerin kendileri için hazırlayacakları, “Stratejik Yol Haritası” baz alınarak sunulacak.

KOSGEB destek Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik destek çalışmalarını disiplin altına alıyor. KOSGEB Başkanlığı KOBİ’lerin destek taleplerini “2005-2008 Stratejik Yol Haritası” üzerinden değerlendirecek. Ellerindeki maddi kaynağı stratejik yol haritasına göre dağıtacaklarını söyleyen KOSGEB yöneticileri, destek sonrası gelişmeleri de izleyerek desteğin KOBİ’ye yansımalarını ve gerekli ek desteğe ihtiyaçları olup-olmadığına kara vereceklerini belirttiler.

Stratejik Yol Haritası’nın hazırlanmasında kullanılacak kılavuz soru ve işletmeye ilişkin sorgulama başlıkları da belirlendi. Buna göre KOSGEB tarafından hazırlanan kılavuzda aşağıdaki ana başlıklar altında bilgiler istenerek KOBİ’nin istediği desteğin gerçekçi ve hedeflere uygun olup olmadığı anlaşılacak.

Desteklerin amacına ulaşması için KOBİ tarafından doldurulacak kılavuzda işletme ve ürün bilgileri, işletme hedefleri, işletmenin piyasa ve talep yapısı, pazarlama planı, üretim sistemi geliştirme planı, örgütlenme yönetim planı, finansman planı, işletme geliştirme süreci ve aktivite planı başlıkları altında çok sayıda soruya yanıt verilmesi gerekiyor. KOSGEB Başkanlığı KOBİ’lerin dolduracakları formla ilgili yardım istemeleri durumunda danışman desteği vereceklerini söylediler.

 

205-2008 Stratejik Yol Haritası

 

İŞLETME VE ÜRÜN BİLGİLERİ

İşletmenin Kısa Tanıtımı
Ürünlerin Tanıtımı ve İlgili Standartlar
Ürünlerin Rekabet Özellikleri ve Teknoloji/Pazar Gelişmelerine Göre Gelecekteki Durumları

İŞLETMENİN HEDEFLERİ

İşletmenin Kısa ve Orta Dönemli Hedefleri
Projeler- Hede fler – Destekler Tablosu
İşletmenin Uzun Dönemli Hedefleri

İŞLETMENİN PİYASA VE TALEP YAPISI

İşletmenin Müşteri ve Talep Yapısı
İşletmenin Rakipleri ve Özellikleri
Ürünlerin Müşterilere Tanıtımında Vurgulanacak Özellikler
Ürün – Müşteri – Talep Tablosu
Son 3 Yıl Satış Gerçekleşmeleri

PAZARLAMA PLANI

Hedeflenen Sunum Bölgeleri
Hedeflenen Mevcut ve Yeni Müşterileri
İşletmenin Rakiplerine Karşı Önlemleri
Satış Planı
Satış Gelişimi
Ürün Geliştirme ve ARGE Faaliyetleri
Fiyatlandırma Yöntemleri
Dağıtım Metotları
Reklam ve Tanıtım Metotları
Pazarlama Aktivite Planı

ÜRETİM SİSTEMİ GELİŞTİRME PLANI

Üretim İş Akışı
Üretim Metotlarının Geliştirilmesi
Mevcut Kapasite Kullanımı ve Artışı
Üretim Planı
Mevcut Makine ve Ekipmanlar
Gerekli makine ve ekipmanlar
Makine Ekipman Temin Planı
İşyeri Özellikleri ve Geliştirme İhtiyaçları

ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM PLANI

İşletmenin Üretim Dışı Temel Süreçleri ve Geliştirme Hedefleri
İşletmenin Destek Süreçleri ve Geliştirme Hedefleri
Mevcut Personel Yapısı
Personel İhtiyacı
Personel Temin Planı
İşletme Organizasyon Şeması

FİNANSMAN PLANI

Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu
Yıllık İşletme Giderleri Tablosu
Gelir-Gider Hesabı Tablosu (Yıllık)
Gelir-Gider Hesabı Tablosu (Aylık)
Karlılık Hesabı Tablosu

İŞLETME GELİŞTİRME SÜRECİ DETAYLI AKTİVİTE PROGRAMI
TALEP EDİLEN DESTEKLER PROGRAMI

Kaynak :

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.