Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Devlet, sanayi, üniversite işbirliği

OSTİM OSB-Gazi Üniversitesi ve TEMSAN enerji teknolojilerinin yerlileştirilebilmesi için çalışma başlattı. OSB Başkanı Orhan Aydın, yapılan çalışmaların asıl amacının, yerli güç TEMSAN’ı sektörün öncüsü haline getirmek olduğunun altını çizdi.
Ostim Editör
14 Şubat 2012 00:00

OSTİM OSB-Gazi Üniversitesi ve TEMSAN enerji teknolojilerinin yerlileştirilebilmesi için çalışma başlattı. OSB Başkanı Orhan Aydın, yapılan çalışmaların asıl amacının, yerli güç TEMSAN’ı sektörün öncüsü haline getirmek olduğunun altını çizdi.

Son yılların üzerinde önemle durulan kalkınma başlıklarından biri olan üniversite – sanayi işbirliğinin Ankara’daki adresi haline gelen OSTİM OSB, bu alanda yaptığı çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2009 yılında OSTİM – Gazi Üniversitesi – Temsan arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesindeki çalışmalar hızlandırıldı.

Geçen hafta Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duran Altıparmak ve üniversite öğretim görevlileri, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, Bölge Müdürü Adem Arıcı, TEMSAN Genel Müdür Yardımcıları Dr. Mehmet Atıf Çay, Recep Kır ve Daire Başkanları’nın katılımıyla OSTİM OSB toplantı salonunda yapılacak işbirliği konusunda bir çalışma toplantısı düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan OSTİM Başkanı Orhan Aydın, imzalanmış olan protokolün amacını şöyle özetledi: “Ülkemiz ve bölgemiz için stratejik özelliğe sahip olan enerji sektörünün önemi her geçen gün artmaktadır. Klasik yatırım konularının ötesinde yenilenebilir enerji ve akarsularımızın üzerine kurulacak hidroelektrik santralleri gibi gelişmeye açık konular da dikkate alındığında ülkemizin sahip olduğu imkânlar yabancı organizasyonların da dikkatini ülkemize çevirmektedir. Enerji sektöründe makine teçhizat üretimi ile birlikte proje ve sistem geliştirme ihtiyacı, farklı faaliyet alanlarına sahip kuruluşların işbirliğini gerektirmektedir. Bu protokol Gazi Üniversitesi, Temsan ve OSTİM’in potansiyel güçlerini bir araya getirerek enerji sektörüne katkı sağlamak, sistem geliştirmek, yerlileştirmeyi sağlamak ve çalışmaları etkin bir biçimde ticarileştirmek amacıyla imzalandı.”

Eğitim, staj, Ar-Ge, tasarım, imalat, satış gibi birçok farklı başlıkta işbirliği programları hazırlanıp uygulanacağını söyleyen Aydın; “Bu protokolün ve yapılan tüm çalışmaların nihai hedefi Türkiye’nin ihtiyacı olan enerji sistemlerini yerli imkânlarla yapabilmek, yani bu alanda çalışan yerli sermaye kuruluşu TEMSAN’ı desteklemek ve güçlendirmektir. Üniversite bilgisini, OSTİM’de üretim gücünü ve kabiliyetlerini TEMSAN’ı desteklemek amacıyla kullanacaktır” dedi.

Aydın, “ASELSAN nasıl savunma sektöründe dünyanın en önemli 80. firması haline geldiyse, TEMSAN da enerji konusunda dünyada 50. sırada olmasını istiyoruz. Milli sermaye firması TEMSAN’ın enerji sektörünün yerlileştirilmesinde öncü firma olmasını istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için hiçbir engel yok” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının boyutlarını aşağıya çekmek için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Aydın, bu konuya bulanabilecek tek çözümün kendi enerji ihtiyacımızı kendi imkânlarımızla karşılayacak sistemleri üretmemiz olduğunu ve toplantıya katılan bütün tarafların bu sorunun çözümü için adım atmaya hazır olduğunu söyledi.

“Devlet, sanayi, üniversite işbirliği olmalı”

Üniversite – sanayi işbirliği kavramının bazı konularda çözüm üretmek için yeterli olmadığını ve böyle durumlarda kamunun da bu işbirliğine dahil olması gerektiğini söyleyen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan; “Üniversitenin bilgi birikimi sanayi ile paylaşılırsa ülkenin kalkınmasında, verimliliğin artmasında son derece başarılı olunur. Aksi taktirde biz kürsülerimizde kalırsak, sanayide önderlik yapacak bilgi birikimini nakletme imkanına sahip olamayız. Bazı çalışmalarda, sanayi üniversite işbirliği yeterli olmaz. Mutlak suretle bizim gibi ülkelerde sanayi, devlet ve üniversite işbirliği olması lazımdır. Bu projede doğrudan doğruya sanayi, devlet ve üniversite işbirliğine örnek olan bir protokoldür” dedi.

TEMSAN’daki kötü gidişin sebeplerinin tespit edilip bu sebeplerin üzerine gidilmesi gerektiğini söyleyen Ayhan, “Bir an evvel üniversitenin bilgi birikimini TEMSAN ile paylaşılıp OSTİM tarafından imalatına geçilmesi ülkemiz açısından son derece önemlidir. Sadece ülke için değil, aynı zamanda çevre ve yakın ülkeler açısından da son derece önemlidir. TEMSAN’ı tekrar amacına uygun hizmetler üreten, kârlı bir işletme haline getirmek için çalışmalıyız” dedi.

TEMSAN adına toplantıya katılan Genel Müdür Yardımcısı Recep Kır ise, TEMSAN’ın bugüne kadar çok önemli projelere imza attığını, fakat yapılan işlerin kamuoyuna düzgün bir şekilde yansıtılamadığını vurguladı. 1984 yılından bu yana yapılmış olan 22 tane hidroelektrik santralinin sorunsuz şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Kır, Gazi Üniversitesi ve OSTİM ile yapılacak olan bu çalışmaya çok önem verdiklerini ve başarılı sonuçlar ortaya koyulabilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Süreç sektörel küme ile desteklenecek
Toplantı sonucunda OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi hareketi içinde ortak çalışmaların sürdürülmesi, bir çalışma grubu oluşturulması, alanda öğrenim gören öğrencilerin stajları konusunda OSTİM ve TEMSAN’ın destek vermesi, enerji mühendisliği bölümüne teknisyen yetiştirilmesi, sektörde ofset uygulanması için lobi faaliyetlerinin yapılması ve protokol çalışmaları kapsamında periyodik olarak toplantılar düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.