Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Dünya Bankası Standartlarında OSTİM OSB’nin 4 Projesi Yatırım Programına Alındı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi’ne 7 projeyle başvuran OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin 4 projesi onaylandı. Bu sonuçla, toplam proje bütçesinin yaklaşık yüzde 10’unu alan OSTİM OSB, OSB’ler arasında ilk sırada yer aldı.
Ostim Editör
20 Nisan 2022 10:25

OSTİM’in, yeşil ve dijital dönüşümle üyelerinin uluslararası rekabetçiliğini artıracak Dünya Bankası standartlarına göre seçilen 4 projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak yatırım programına alındı. Türkiye genelinde 34 projenin kabul edildiği programda OSTİM, onaylanan 4 projesiyle toplam proje bütçesinin yaklaşık yüzde 10’unu alan lider OSB oldu.

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, üyelerinin uluslararası rekabetçiliğini artırmak üzere geliştirdiği ve devam ettirdiği projelere yenilerini ekledi. Üyelerinin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacak ve Türkiye’nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine yönelik 7 projeyle Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi’ne başvuran OSTİM’in 4 projesi T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak yatırım programına alındı. Diğer 3 projenin başvurusu ise gelecek yatırım döneminde değerlendirilmek üzere kabul edildi.

Dünya Bankası ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 26 Haziran 2021 tarihinde imzalanan 300 milyon ABD Doları tutarındaki anlaşma kapsamında projeleri kabul edilen OSB’lerin faaliyetleri, kredilendirilerek desteklenecek. Projeler, yüzde 3 faiz oranı ile 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl olarak kredilendirilecek.

Toplam proje bütçesinin yüzde 10’u

OSTİM, onaylanan 4 projesiyle Türkiye OSB’leri arasında en fazla projesi kabul edilen OSB olarak öne çıkıyor. Bu sonuçla, toplam proje bütçesinin yaklaşık yüzde 10’u OSTİM OSB projelerine ayrılmış görünüyor.

OSTİM OSB, yeşil ve dijital dönüşüm prensibi çerçevesinde; doğal kaynakların ve toplam yararlı iş potansiyellerinin israf edilmediği, ancak bütünsel ve döngüsel bir akış içinde sürekli ve en yüksek oranla katma değere dönüştürüldüğü bir ağı oluşturma hedefini temel aldı. OSTİM OSB, belirlenen ilkeler çerçevesinde, üyelerini maksimum sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynak yönetimi için doğaya en uygun biçimde entegre bir döngü içinde bir araya getirmeyi amaçlıyor.

 YATIRIM PROGRAMINA ALINAN PROJELER

  • Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santrali Projesi

Proje ile OSTİM OSB içerisinde 2 MW kurulu güçte, fotovoltaik panellerle çalışacak güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirilecek. Kurulacak santralin yıllık ortalama üreteceği temiz ve yenilenebilir enerji: 3.762.000 kWh

  • Sokak Aydınlatmalarının LED Teknolojisine Dönüşümü Projesi

OSTİM OSB sınırlarındaki sokak aydınlatmalarının LED teknolojilere dönüşümü sağlanacak. Yıllık beklenen enerji tasarrufu: 12,7500 MW

  • Trafolar Arası Fiber Haberleşme Altyapısı

OSTİM OSB sınırlarında yer alan trafo ve dağıtım merkezlerinden verilerin hızlı ve anlık olarak takibini sağlayacak fiber optik haberleşme altyapısı kurulacak. OSTİM sanayicisinin elektrik kesintilerinden dolayı oluşan start-up maliyetindeki 1 yıllık azalış: 759.700 TL. OSTİM sanayicisinin elektrik kesintilerinden dolayı oluşan katma değer kaybındaki 1 yıllık azalış: 614.000TL

  • Bütünleşik Fabrika (Tek Fabrika) Projesi

OSTİM OSB bünyesindeki sanayicilerin kaynaklarını en sürdürülebilir şekilde kullanarak bütünleşik bir organizma ve yekpare bir imalathane gibi ortak zeminde üretim yapabilmesini sağlayacak, optimizasyon yazılımı, yazılımı besleyen yapay zeka uygulaması ve nesnelerin interneti donanımları uygulamaya alınacak.

Projelerin sağlayacağı toplam sürdürülebilirlik katma değerleri:

  • Yılda 15 000.000 kwh’ın üstünde elektrikten tasarruf sağlanacak.
  • Yılda yaklaşık 11,000 ton karbon salımının önüne geçilecek.
  • Yıllık eşdeğer karbon tutacak orman alanı ise 12.815 dönüm olacak.
  • Yıllık 6000 ton kömürün ürettiği elektriğe eşdeğer enerjiden tasarruf edilecek.
  • Yıllık 5 milyon litre benzin eşdeğerinde elektrikten tasarruf sağlanacak.
İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.