Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Dünyanın hali hiç iç açıcı değil

Her yıl 6 milyon çocuk kötü beslenme; 1 milyon çocuk da sıtmadan ölüyor. Dünyadaki çocukları aşılamak için 3 milyar dolar yeterli, ancak kaynak bulunamıyor. Dünyada askeri harcamalara giden para ise 1 trilyon dolar.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 14:23

Her yıl 6 milyon çocuk kötü beslenme; 1 milyon çocuk da sıtmadan ölüyor. Dünyadaki çocukları aşılamak için 3 milyar dolar yeterli, ancak kaynak bulunamıyor. Dünyada askeri harcamalara giden para ise 1 trilyon dolar.

Aşağıdaki bilgiler Birleşmiş Milletler'in 'Millenium Projet' adlı çalışmasından alınmıştır:
• Dünyada 1 milyardan fazla insan günde bir doların altında gelirle yaşamakta, 2.7 milyar insan ise günde iki doların altında gelirle yaşamını sürdürmeye gayret etmektedir.
• Dünyada temel eğitim almamış 114 milyon çocuk ve okuma-yazma bilmeyen 584 milyon kadın mevcuttur.
• Her yıl 6 milyon çocuk kötü beslenme nedeni ile beş yaşına gelmeden ölmektedir.

• Her gün HIV/AIDS nedeni ile 6 bin insan ölmekte ve 8 bin 200 insan bu ölümcül hastalığa yakalanmaktadır.
• Afrika'da sıtma nedeni ile her 30 saniyede bir çocuk ölmekte, bir yılda ölen çocukların sayısı 1 milyonu aşmaktadır.
• Her 3.6 saniyede bir insan açlıktan ölmekte, ölenlerin çoğunluğunu ise beş yaşından küçük çocuklar oluşturmaktadır.
• 2.6 milyardan fazla insan, yani dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlası, temel sağlık hizmetlerinden yoksun yaşamakta, 1 milyardan fazla insan ise güvenli olmayan kaynaklardan elde edilen suyu kullanmaktadır.
• Çoğu çocuk olmak üzere her yıl 5 milyondan fazla insan sudan kaynaklanan hastalıklar nedeni ile ölmektedir.
• Afrika nüfusunun yüzde 40'ı günlük temel besin maddelerinden yoksun.
• Afrikalı kadınların yüzde 40'ından fazlası temel eğitim alamamaktadır.
• Sahra Altı Afrika'da yaşayan kadınların gebelik sırasında ölüm oranı 16'da birdir, bu risk Kuzey Amerika'da yaşayan bir kadın için 3700'de birdir.
• Gelişmekte olan ülkelerdeki doğumların yarısı ehliyetli bir yardımcının yardımı olmadan gerçekleşmektedir.
Başka kaynaklardan bazı bilgiler:
• Dünyada her saat 100 milyon dolar askeri harcamalar için kullanılmaktadır.
• Yıllık askeri harcamaların toplamı 1 trilyon doları aşmıştır.
• Dünyada her yıl temiz su temini ve kanalizasyon sistemleri için 37 milyar, okuma-yazma bilmeyenleri eğitmek için 5 milyar dolar, bütün çocukları aşılamak için 3 milyar dolar yeterli olmakta, ancak bu amaçlar için yeterli kaynak bulunamamaktadır.
• 2000 yılında silahlanma için yapılan harcamaların yüzde 1'inden daha azı, dünyada okula gidemeyen tüm çocukları okula göndermeye yeterli iken bu gerçekleşmemiştir.
• Dünya nüfusunun sadece yüzde 16'sını oluşturan gelişmiş ülkeler, askeri harcamaların yüzde 75'ini geçekleştirmektedir.
• ABD'de 2006 yılı askeri harcamaları için 442 milyar dolar planlanmıştır.
• ABD'nin askeri harcamaları dünyadaki diğer tüm ülkelerin askeri harcamalarının toplamına eşittir.
• Dünyadaki en yoksul 48 ülkenin toplam üretiminin değeri, dünyanın en zengin üç kişisinin toplam varlığından daha azdır.
• Dünya nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan gelişmiş ülkeler küresel üretimin yüzde 86'sını, en yoksul yüzde 20'lik kesim ise sadece yüzde 1.3'ünü tüketmektedir.
• En yoksul 48 ülke, küresel ihracatın yüzde 0.4'ünden daha azını gerçekleştirmektedir.
• Avrupa ve Kuzey Amerika'daki en zengin 50 milyon kişinin geliri, 2.7 milyar yoksul kişinin gelirine eşittir.
• Dünya nüfusunun en zengin beşte biri, toplam et ve balık tüketiminin yüzde 45'ini, enerji tüketiminin yüzde 58'ini; dünyanın en yoksul beşte biri ise et ve balık tüketiminin sadece yüzde 5'ini, enerji tüketiminin sadece yüzde 4'ünü gerçekleştirmektedir. Dünyanın en zengin beşte biri, dünyadaki motorlu tüm araçların yüzde 87'sine, en yoksul beşte biri ise sadece yüzde 1'ine sahiptir.
• Dünyanın en gelişmiş 100 ekonomisinin 51'ini şirketler, 49'unu ise ülkeler oluşturmaktadır.
• Dünyanın en büyük 200 şirketinin toplam satışları, en gelişmiş 10 ülke hariç tüm ülkelerin toplam satışlarından daha fazladır.
• Dünyanın en büyük 200 şirketinin toplam satışları 1.2 milyar insanın toplam gelirinin 18 kat fazlasına eşittir.
• Dünyadaki 2.2 milyar çocuktan 1 milyarı yoksulluk koşullarında yaşamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki 1.9 milyar çocuktan 640 milyonu uygun bir sığınaktan, 400 milyonu temiz sudan, 270 milyonu ise sağlık hizmetlerinden yoksun olarak yaşamını sürdürmekte ve her yıl 22 milyon çocuk aşılanamadığı için ölmektedir

Söze gerek var mı?
Bu ne biçim dünya? Küreselleşme denilen olgu bu mudur? Böyle bir dünyada barış ve huzur mümkün müdür? (Kaynak: RADİKAL, Nejat Eslen, Emekli Tuğgeneral)

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.