Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Enerji için “güç birliği”

OSTİM’in üniversite-sanayi işbirliği yönündeki atılımları devam ediyor. Daha önce yenilenebilir enerji alanında ortak projeler gerçekleştirmek için çalışmalar başlatan OSTİM OSB ve Gazi Üniversitesi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nün de katılımıyla yeni bir işbirliği protokolüne imza attılar
Ostim Editör
09 Aralık 2011 00:00

OSTİM’in üniversite-sanayi işbirliği yönündeki atılımları devam ediyor. Daha önce yenilenebilir enerji alanında ortak projeler gerçekleştirmek için çalışmalar başlatan OSTİM OSB ve Gazi Üniversitesi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nün de katılımıyla yeni bir işbirliği protokolüne imza attılar.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması, gerekli sistemlerin ve teknolojilerin yurt içinde imalatının kamu, üniversite ve sanayi işbirliği ile yürütülmesi amacını taşıyan protokolün imzasında Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza AYHAN, OSTİM-OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal BÜYÜKMIHCI hazır bulundular.
Protokol kapsamında üç kurumun işbirliği ile gerçekleştirilecek çalışmalar şöyle:
- OSTİM OSB’de Enerji Yönetim Birimi Kurulması: OSTİM OSB bünyesindeki işletmelerin personellerine yönelik eğitim seminerleri düzenlenecek. Her yıl en az 50 işletmede enerji etüt çalışmaları yapılacak. OSTİM OSB’nin enerji kullanımı ölçülecek ve değerlendirilecek. Tüm işletmelere yönelik periyodik tarama çalışmaları yapılarak işletmelerde enerji yönetimi ile ilgili bilgi ve bilinç düzeyi geliştirilecek.
- OSTİM OSB’de Enerji Parkı Kurulması: Toplumun enerji konusunda kültürünün artırılması ve verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kapsamında bir park kurulacak.
- Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği ile İlgili Konularda Tasarım ve Pilot Üretim: Yüksek verimli elektrik motorları, değişken hız sürücüleri, verimli aydınlatma armatürleri, yerli hammadde kaynakları kullanımı ile yalıtım ve yalıtım özelliği taşıyan yapı malzemesi imalatı, temiz yakma teknolojileri, jeotermal ısı pompaları, küçük kapasiteli rüzgâr türbinleri, mikrokojenerasyon üniteleri, güneşten elektrik üreten veya soğutma yapan sistemler, biyokütle gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, biyogaz tesisleri, hidroelektrik ve diğer enerji sistemleri ve teknolojileri konularında tasarım ve yurt içi üretimleri gerçekleştirilecek.
- Enerji İzleme Merkezlerinin Kurulması: Kamu ve özel sektör kuruluşlarında elektrik enerjisi kullanımlarının izlenmesine yönelik (akıllı sayaç uygulamaları) çalışmalar yapılacak ve örnek uygulamalar gerçekleştirilecek. Oluşturulacak veri tabanı sayesinde problemlerin yoğunlaştığı dönemler belirlenerek ve analiz edilerek çözüm önerileri ortaya konulacaktır.
- Enerji Verimliliğinin Gelişiminin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi: Ölçme ve değerlendirme çalışmaları için, bilgi toplama, istatistik, modelleme, projeksiyon, değerlendirme konularındaki çalışmalar ortak yürütülecek.
- Enerji Yönetimi Standardı: TSE’nin koordinasyonunda yürütülen Enerji Yönetimi Standardı (ISO 50001) hazırlanması çalışmaları için oluşturulan ayna komite çalışmalarında yer alınacak ve çalışmalara katkı verilecek. Ayrıca Standardın yürürlüğe girmesini takiben OSTİM OSB’de uygulanması ve diğer OSB’lere tanıtımının yapılması sağlanacak.
- Enerji Etüdü ve Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Standardı: Enerji etütleri ve Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) için standart geliştirilerek ulusal mevzuat veya standart olarak yayımlanması sağlanacak.
- Enerji – Çevre İlişkisi: Sanayi sektörlerinde; enerji kullanımının çevreye olan etkileri araştırılarak enerji verimliliğini artırmak ve zararlı emisyonları azaltmak amacıyla yakıt dönüşümünde ve enerji verimliliğinde uygulanabilecek tedbirler, maliyet etkinlikleri ile birlikte belirlenecek.
- İşletmelerde ve Üretilen Ürünlerde Enerji Verimliliğinin Artırılması: OSTİM OSB’deki işletmelerde kullanılan kojenerasyon, kazan, fırın, soba, ısı eşanjörü, iklimlendirme gibi ürün veya sistemlerde iyileştirme çalışmaları yapılacak.
- Enerji Verimliliği Eğitimleri: 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak Gazi Üniversitesinde altyapı geliştirilecek ve uygulamalı eğitimler için ihtiyaç duyulan laboratuar altyapısı kurulacak.

Başlangıç aşamasında 3 yıl sürmesi planlanan protokolün, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler alanında önemli açılımlar yapması hedefleniyor.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.