Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Enerji verimliliği yönetmeliği yayımlandı

Enerji Verimliliği konusundaki strateji ve düzenlemeleri içeren "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik", 27 Ekim 201 1 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Ostim Editör
08 Aralık 2011 00:00

Enerji Verimliliği konusundaki strateji ve düzenlemeleri içeren "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik", 27 Ekim 201 1 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasını amaçlayan Yönetmelik, enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesine, enerji yönetimi uygulamalarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri, etüt ve projelerin desteklenmesi, açık alan aydınlatmalarında biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine ve idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
Enerji verimliliği yetkilendirme ve hizmetleri belirlendi
Yönetmeliğe göre, üniversitelere ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu onayı ile Elektrik işleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yetki belgesi verilecek. Üniversiteler ve meslek odaları yetki belgesi alabilmek için, her yıl Nisan ve Ekim aylarında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne başvuru yapacaklar. Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilere, Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, sanayi ve/veya bina sektörlerinde faaliyet yürütmek üzere, belirlenen esaslar çerçevesinde yetki belgesi verilecek. Yönetmelikte dikkat çeken kısım ise uygulama kısmı. Enerji yöneticisi eğitimlerinde uygulama zorunlu ve üniversiteler, meslek odaları, şirketler, yetki belgesi verdikleri şirketler tarafından düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerinin uygulama kısmı için laboratuvar desteği sağlayacaklarına dair taahhütname vermek zorundalar. Ayrıca yetki belgesi alındıktan sonra da denetimler devam ediyor.
Enerji verimliliği etiketi önem kazanıyor
Buzdolabı ve klimalar için enerji etiket sınıfının A üzeri olduğunu, elektrik motorları için verim değerinin EN 60034-30 standardında 50 Hz ve 60 Hz için yer alan süper verim grubu olan IE3 için tanımlanmış nominal sınırların üzerinde olduğunu gösteren belgelerle EİEI Genel Müdürlüğüne isteğe bağlı olarak başvuran tüzel kişiler ile endüstriyel işletmelere, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde enerji verimliliği (ENVER) etiketi verilecek. ENVER etiketi ithal edilen ürünler için ithalat partisine münhasır, yurt içinde üretilen ürünler için ise planlanan üretim miktarı ile sınırlı olacak şekilde verilecek. Bununla birlikte binaların ısıtılması amacıyla kullanılan kazanlar ile elektrikli ev aleti üretici ve ithalatçıları, ülke içinde sattıkları ürünlerin enerji etiketi sınıfları bazındaki miktarlarını her yıl Ocak ayı içerisinde Genel Müdürlüğe bildirecekler.
Dış mekân aydınlatmaları verimli hale getirilecek
Yol aydınlatmalarında şehir içi yol, cadde, sokak ve meydan aydınlatmalarının tamamında şeffaf cam tüplü yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar kullanılacak. Işık kirliliğinin önlenmesinin birinci derecede önem taşıdığı doğal hayatın korunması gereken alanlardaki ve astronomi gözlemevleri etrafındaki yol, sokak, meydan, alan aydınlatmalarında sadece alçak basınçlı sodyum buharlı lambalar kullanılacak. Park ve bahçe aydınlatması amaçlı aydınlatma sistemlerinde yüksek basınçlı civa buharlı ve/veya kompakt floresan lambaları kullanılacak. Tüp floresan lambalar reklam ve seyir amaçlı aydınlatmalarda kullanılacak. Bu tip lambalar yol, cadde, sokak ve meydan aydınlatması amaçlı kullanılmayacak. Armatürler, Enerji Verimliliği Dergisi Ekim 2011 25Güncel dış ortam koşullarına uygun tiplerden seçilecek.
Bilinçlendirme faaliyetleri artacak
Yönetmelik enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verileceğini gösteriyor. Yönetmelik kapsamında kamu kesiminde faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar toplumda enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, Genel Müdürlük ile koordineli olarak tanıtım ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenler veya Genel Müdürlük tarafından organize edilen etkinliklere katkıda bulunacaklar. Milli Savunma Bakanlığı askeri liseler ile er-erbaş eğitim merkezlerindeki ders ve eğitim programlarında, Milli Eğitim Bakanlığı ise örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitimlerinde, enerji ve enerji verimliliği ile ilgili temel kavramları, Türkiye'nin genel enerji durumu, enerji kaynaklan, enerji üretim teknikleri, günlük hayatta enerjinin verimli kullanımı, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasında enerji verimliliğinin önemi konularında teorik ve pratik bilgiler verilecek. Bilinçlendirmeye destek olması için bu eğitimlerin yanı sıra Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü şans oyunlarında, Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü pul, zarf, koli ve benzeri posta işlemlerinde, Bakanlık tarafından geliştirilen enerji verimliliği ile ilgili grafiklere ve mesajlara yer verilecek.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.