Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Gazi’de kooperatifçilik tartışıldı

Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Gazi Üniversitesinde düzenlenen “Öğrenci Kooperatifçiliği” konulu toplantıya panelist olarak katıldı.
Ostim Editör
09 Aralık 2011 00:00

Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Gazi Üniversitesinde düzenlenen “Öğrenci Kooperatifçiliği” konulu toplantıya panelist olarak katıldı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren KOOP-MER (Kooperatifçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından düzenlenen “Üniversite Özel Sektör İşbirliğine İşlerlik Kazandırmada Kooperatif İşletme Eğitim ve Uygulamalarının Kritik Rolü Çerçevesinde Öğrenci Kooperatifleri” konulu panel 12 Haziran’da Gazi Üniversitesinde gerçekleştirildi.
Aydın, paneldeki konuşmasında Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin kuruluşu, gelişimi ve bugüne ulaşan eserlerini anlattı. Organize Sanayi Bölgesi olarak sektörde birlik modelleri aradıklarını belirten Aydın, “Bugün kalkınma projelerinde yeni birtakım örgütlenme ve şirket modelleri var. Kümelenme bunlardan biri. Biz bu kümelenme konusunu da bir nevi kooperatifçilik gibi düşünebiliriz. Örgütlenmenin mevzuatlara ve pratik hayata uyumlu olması da gerekiyor. Bize özgü olan kooperatifçilik modelinin toplumsal kalkınma aracı olarak yeniden gündeme getirilmesi, incelenmesi, ilham alınması ve benzer örgütlenmeler kurulması gerekir” diye konuştu.
Panele, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdür Yardımcısı Ömer Aydemir, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kooperatifçilik Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Tekeli, Ankara Genç İşadamları Derneği Başkan Vekili Yunus Demirci, Prof. Dr. Ahmet Aksoy, İşadamı M. Nezih Allıoğlu katıldı.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdür Yardımcısı Ömer Aydemir, Bakanlıkça yürütülen “Kooperatifçilik Strateji Belgesi Çalışmaları” hakkında sunum yaptı. Aydemir sunumunda kooperatifçiliğin genel değerlendirmesini ve temel sorunlarını anlattı.

Temel Değerlendirme:

• Günümüz Türkiye’sinde, ülke nüfusunun yüzde 10’a yakını kooperatiflere ortak olup, bu sayı gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir.
• Ülkemizde kooperatifler ancak sayısal açıdan (kooperatif sayısı) bir gelişme gösterebilmiş, güçlü bir kooperatifçilik yapısı ve anlayışı oluşmamıştır.
• Ülkemizde kooperatiflerin milli gelir, üretim, istihdam, yatırım, dış ticaret rakamları içindeki payı ile faaliyet gösterdikleri sektör içerisindeki payları yeterince bilinememektedir.
• Ülkemizde daha çok konut yapımı ve tarım alanında yoğunlaşan kooperatifçilik, diğer ülke uygulamalarda olduğu gibi perakende, kredi-finans, sigortacılık, enerji üretimi, eğitim, sağlık gibi sektörlerde yer alamamıştır.
• Son yıllarda konut yapı, motorlu taşıyıcılar, tarımsal kalkınma gibi kooperatifler dışında, diğer kooperatiflerin kuruluş sıklığı oldukça azdır.

Kooperatifçiliğin Temel Sorun Alanları:

-Politika Belireme Eksikliği,
-Denetim ve İmaj Sorunu,
-Eğitim ve Ar-Ge Eksikliği,
-Kredi Finansman Sorunu,
-Yönetim Sorunu,
-Üst Örgütlenme ve İşbirliği Sorunu,
-Hukuki Altyapı Yetersizliği ve Uygulama Sorunları,
-Kamusal Hizmet Sunumunda Aksaklıklar.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.