Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Geleceğe taşındık!

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, yenilenebilir enerji ve çevre duyarlılığı alanlarındaki yaklaşım ve faaliyetlerini “Yüksek Performanslı Yeşil Bina” projesiyle somutlaştırdı.
Ostim Editör
09 Aralık 2011 00:00

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, yenilenebilir enerji ve çevre duyarlılığı alanlarındaki yaklaşım ve faaliyetlerini “Yüksek Performanslı Yeşil Bina” projesiyle somutlaştırdı.

Sektörde “Yeşil Bina” olarak tanımlanan Ostim Yönetim Merkezi ısınma, yalıtım ve yenilenebilir kaynaklara yönelik yapı ve inşat teknolojisi ile tasarlandı.
Binada Ostim Yatırım A.Ş, Ostim Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimleri ile OSTİM OSB’ye ait elektrik, çevre, imar, basın ve halkla ilişkiler, iletişim teknolojileri, müşteri ilişkileri, fuar ve organizasyon, doğalgaz, ruhsat, kümelenme ve güvenlik birimleri yer alıyor. Binada toplantı salonları ile eğitim amaçlı etkinlikler için seminer salonu da bulunuyor.

--------------------------------------------------------------------------------------
“Yüksek Performanslı Yeşil Bina”

Enerji tasarrufu olgusunun her geçen gün daha çok kişi tarafından önemsenmeye başladığı bir gerçek. Bu olguyu önemsemekle kalmayıp, görünür adımlar atan Ostim, enerji konusundaki yaklaşımını kendi yeni yönetim binası ile ortaya koydu. 5.000 firma ve 50.000 çalışanın faaliyet gösterdiği Ostim’de, Ostim Organize Sanayi
Bölgenin yönetim merkezi olarak hizmet verecek olan ‘akıllı bina’ enerjisinin büyük bir bölümünü güneş panelleri ve rüzgar türbini ile üretecek.
Ostim, “Yüksek Performanslı Yeşil Bina” olarak adlandırılan yönetim binası inşaatına 2008 yılı sonunda başladı. Bina, USGBC (United States Green Building Council) nin yayımladığı LEED (Leadership in Energy and Environmental Design: Enerji ve çevresel tasarımda öncülük) yeşil bina sertifikasyonunun en üst düzeyi olan platin sınıfına ve ASHRAE yüksek performans binaları kriterlerine uygun olarak tasarlandı.

Üniversite ile işbirliği yapıldı
“Ostim Yüksek Performanslı Yeşil Bina Projesi”, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Birol Kılkış’ ın değerli tasarım ve ar-ge katkıları ile Ostim OSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan proje grubumuzun deneyim ve yoğun çabaları ışığında yükseldi.
Binanın tüm mekanik tesisatı ve diğer sistemleri geri dönüşüm, enerjinin nitelik ve niceliğinin aynı anda en akıllı kullanımı, enerji tasarrufu, net-sıfır enerjiye ve net-sıfır karbon salımlarına yöneliş ve düşük ekserjili bina kavramları üzerine kuruludur. Örneğin aydınlatma; otopark üzerine güneş panellerinden elde edilen enerjinin elektriğe dönüştürülmesiyle sağlanacak. Bina çatısına yerleştirilen gün ışığını kullanan aydınlatma sistemleri ile özellikle kış aylarında kapalı günlerde, binada elektrik kullanmadan aydınlatma sağlanmaktadır. Yapay aydınlatma sisteminde ise balastı aydınlatma ihtiyacı oranında ayarlı floresan lambalar tercih edilmiştir. Otopark kabinlerinin üzerindeki panellerden, hibrit ve elektrikli araçlara şarj edilen enerji, ulaşım enerjisine dönüştürülecek. Bahçe aydınlatması da yine aydınlatma lambalarının üzerindeki güneşi takibeden fotovoltaik paneller ile gerçekleştirilecek. Binanın siyah su olarak adlandırılan tüm atık suyu arıtılarak, bahçe sulaması ve wc baslarında değerlendirilecek. Bahçe tanziminde en az sulama ve bakım gerektiren, ilaçlama istemeyen ve yöresel iklime dayanıklı bitkilerin seçimi, gölgeleme, yağmur sularının sele sebep olmaması gibi önlemlere yer verildi. Yağmur suları da arıtılıp depolanarak temiz su olarak kullanılabilecek. Yine bina bahçesine yerleştirilecek olan rüzgar türbini elektrik üretimini sağlayacak. Mekanik tesisatta pik yüklerin azaltılması için yaz döneminde buz deposu, kış döneminde ısı deposu kullanılacaktır. Binada toprak kaynaklı ısı pompası için açılan 8 adet 100 metrelik kuyuya indirilen borularla toprak ısısı ile ısıtma ve soğutma yapılacak. Yazın üretilen fazla ısı toprakta depolanarak kış için saklanacaktır. Klima santrali giriş havası toprak altında ön şartlandırma yapılarak kullanılacak. Bina ön cephesine yapılan trombe duvarı ile kışın bina ısıtmasına katkı sağlanacak. Yine bina içerisinde uygulanan (ekserji duvarı) akıllı duvar melez klima sistemleri ile enerji tasarrufu sağlanmakta ısıtma ve soğutma atık enerji kullanılarak gerçekleşmektedir. Havalandırma kanallarında bakteri ve virüs üremesini engellemek amacıyla agion (gümüş iyon emdirilmiş) hijyenik alüminyum kanallar kullanılmış, ayrıca kanal dönüşlerinde gerekli yerlere UV lambalar takılmıştır. Ostim yüksek performanslı yeşil binadan doğaya sera gazı salımlarının minimum seviyede olması, binanın çevre dostu olmasının en büyük göstergesidir. Karbon salımları alışılan tipteki bir eşdeğer binaya göre %75 azalacaktır. Sistemin daha da yeşil olmasını teminen çevredeki sınai atık ısı da kullanılarak konfor ısıtması ve soğutması temin edilecektir. Bu konuda bir AB projesi hazırlanmaktadır.
Çevreyi korumada örnek teşkil eden bu binadaki tüm yapı elemanlarının seçiminde geri kullanım, geri kazanım, yerel tedarik, minimum inşaat artığı, en az gömülü enerji ve ekserji kullanımı, zararlı kimyasal madde içermeme gibi kıstaslar göz önünde tutulmuştur.

Türkiye’de ilk
2009 Şubat ayından itibaren Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, yabancı heyetler ve üniversitelerin ziyaret ettiği bina, Türkiye’nin ilk hizmete giren yüksek performanslı yeşil binası olup fonksiyonları arasında ileri düzey sürekli eğitim merkezi, bina ve malzeme sertifikasyonuna yönelik ARGE altyapısı, bina performans metriklerinin geliştirilmesi ve benzeri konularda laboratuar ve bir mükemmeliyet merkezi işlevlerini de üstlenecektir. Daha şimdiden bina bilgileri ve tanıtımı ulusal ve uluslararası dergilerde yer almaya başlamıştır (COSSP, ASHRAE ve TTMD Dergileri).


 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.