Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Geniş Tabanlı OSB Yönetimi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yönetim anlayışı da ‘model’ oldu. Yasa OSB yönetiminde sadece 7 kişilik bir yönetim kurulunu yeterli görürken, OSTİM OSB bununla birlikte bölgedeki üniversite ve meslek yüksek okulları, meslek örgütleri, vakıflar ve SİAD’ların da temsil edildiği 40 kişilik bir istişare heyeti oluşturdu.
Ostim Editör
17 Ocak 2012 00:00

 Oluşturduğu sektörel kümeler, üniversite sanayi işbirlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile model olan OSTİM, yönetim şekli ile de adeta yeni bir model oldu. Ostim Yönetim Kurulu projelerini ve icraatlarını her yıl bölgedeki kuruluşların temsilcilerini de içine alan 40 kişilik heyetle istişare ediyor. Kurul son toplantısını OSB’nin 2011 çalışmalarını müzakere etmek, 2012 çalışmaları hakkında da eleştiri, görüş ve yeni önerilerini değerlendirmek üzere toplandı.

Toplantıya OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna, Bölge Müdürü Adem Arıcı ve OSB Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Fatih Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Emrah Ürün, Ostim Gazi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Behçet Gülenç, ORSİAD Başkanı Özcan Ülgener, OSİAD Başkan Yardımcısı Ahmet Kurt, Çıraklık Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Batıkent Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Adem Öksüz, Ostim Mesleki Eğitim Okulu Müdür Başyardımcısı Süleyman Taşcan, KOSGEB Ostim Müdürü Mehmet Tezyetiş, Küçük Sanayi Siteleri temsilcileri ile sektörel kümelerin yürütme kurulları da katıldı.

İstişare toplantısının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Burada yönetim olarak sizden övgü değil, tam tersine özgür eleştiriler ve öneriler bekliyoruz” dedi. Aydın, Türkiye’deki diğer OSB’lerde buna benzer geniş katılımlı bir istişare kurulu olmadığına inandığını belirterek, şöyle dedi:

“Bu yönetim anlayışı da sanırım OSTİM’e özgü bir modeldir. Biz sanayi bölgemizin yönetim modeline paydaşlarımızı, 50 bin çalışanı temsil eden kurum ve kuruluşların yöneticilerini, üniversite ve meslek yüksek okullarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı dahil ettik. Şeffaf, hesap verebilir, eleştiriye açık bir yönetim anlayışımız var. Bu yapıyı desteklemenizi istiyoruz. Bazen basın üzerinden haksız eleştiriler yapılıyor, canımız yanıyor. Ancak yaptığımız çalışmalar izlenirse, burada eleştiriler ve öneriler yüzümüze dile getirilirse bir yararı olur. Maalesef bu toplantılarımıza iştirak etmeden, bizi dinlemeden, öneri sunmadan acımasız eleştiriler yapılmasını da doğru bulmuyoruz. O zaman bunda bir art niyet veya önyargı arıyoruz.”

Toplantıda 2011 yılında çevre ve güvenlik, elektrik, doğalgaz, imar, idari ve mali işler, küşat-ruhsat, basın ve halkla ilişkiler konularındaki çalışma raporları sunuldu. Bölgedeki sektörel kümelenme, mesleki eğitim, istihdam, sosyal sorumluluk konusundaki çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yapılacak işler hakkında bilgiler verildi.

Katılımcılardan Öneriler:
Daha sonra katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi. Söz alın konuşmacılar vasıflı eleman temini konusunda daha etkin olunması, KOSGEB Desteklerine ilgi gösterilmesi, Yeni Türk Ticaret Kanununa ilişkin bilgilendirme yapılması, Ostim’e proje merkezi açılması, Ostim’e teknoloji müzesi kurulması, KOBİ’lerin çırak eğitimine önem vermesi, Ostim’in ekonomik ve sanayi göstergelerini yansıtan bir veri bankası oluşturması, firmalara kişisel gelişim eğitimi verilmesi, küresel patent varlığından yararlanılmasına yönelik çalışma yapılması, Ostim’de olimpiyat düzenlenmesi yönünde görüş ve önerilerde bulundular.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.