Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Gerçekleşirse; KOBİ’ye destek yağacak

İhracatçı KOBİ’lere her yıl “0” faizli en az 1 milyar dolar ihracat kredisi verilecek. Toplam istihdamın yüzde 77’sini gerçekleştiren KOBİ’lere yönelik önceki hükümet döneminde başlatılan “0” faizli istihdam kredisi de kapsamı genişletilerek devam edilecek.
Ostim Editör
07 Aralık 2011 00:00

İhracatçı KOBİ’lere her yıl “0” faizli en az 1 milyar dolar ihracat kredisi verilecek. Toplam istihdamın yüzde 77’sini gerçekleştiren KOBİ’lere yönelik önceki hükümet döneminde başlatılan “0” faizli istihdam kredisi de kapsamı genişletilerek devam edilecek.

Hükümet yeni icraat döneminde, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) üretim, ihracat ve istihdamının artmasına yönelik “faizsiz kredi” uygulaması da dâhil bir dizi yeni destek, düzenleme ve projeyi uygulamaya hazırlanıyor. KOBİ’lerin desteklenmesinde görev alan kurum ve kuruluşların idari yapısını yeniden düzenlemeyi öngören 60. hükümet, bu kuruluşlar arasında sağlanacak işbirliğiyle KOBİ’lerin etkin ve hızlı hizmet ve destek almasını öngörüyor.
KOBİ’lerin ihracat hacimlerinin artırılması için verilecek destekler kapsamında, her yıl “sıfır” faizli en az 1 milyar dolar ihracat kredisi verilmesi hedefleniyor. İhracat yapan KOBİ sayısının ise 45 bine ulaştığı belirtiliyor.
KOBİ’lerin nitelikli eleman gereksinimi karşılamak ve kayıt altına girmelerini özendirmek amacıyla 59. hükümet döneminde başlatılan her yıl “sıfır” faizli istihdam kredisi verilmesi uygulaması da sürdürülecek. Bununla, ihracat yapan küçük işletmelerin üniversite mezunlarını istihdam etmeleri özendirilecek.Kümelenme kapsamında bir araya gelecek KOBİ’lere de kredi faiz desteği verilecek.

Girişim sermayesi imkanı
Yeni kurulan ve gelişme sürecine giren bilgi ve teknoloji tabanlı KOBİ’lerin sermaye ihtiyaçlarını bankacılık sistemi dışındaki kaynaklardan sağlayabilmesi için Girişim Sermayesi Fonları aracılığı ile 1.5 milyar YTL girişim sermayesi imkanı oluşturulması öngörülüyor. Girişim sermayesi modeline yeni bir canlılık kazandırılması hedefleniyor.
KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak için kredi garantisi ve girişim sermayesi sisteminin geliştirilmesi öngörülüyor. KOBİ’lerin teminat sorunu kredi garanti fonlarının gücü artırılarak aşılacak. Kredi garanti fonlarının teminat hacmi 5 milyar YTL’ye yükseltilecek. Ayrıca, Kredi Garanti Fonu, yararlanıcılara en yakın noktada hizmet vermek amacıyla bölge düzeyinde şubeler açılacak.

Kobi’ye taşınma ve ar-ge desteği

KOBİ’lere, inşaatı tamamlanan küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerindeki işyerlerine taşınıp sağlıklı çalışma koşullarına kavuşmaları için taşınma desteği verilecek. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yatırım kredisi faiz desteği sağlanarak Ar-Ge çalışması yapan KOBİ’lerin sayısı artırılacak. Patent Destek Programı, Ar-Ge Yatırım Destek Programı, Ar-Ge Ürünleri Pazarlama ve Destek Programı uygulamaya konulacak.
Üretimden pazarlamaya, ticaretten, turizme birçok alanda faaliyette bulunun küçük esnaf ve sanatkârların birleşmelerine veya ortak girişimlerine özel destek programları uygulanacağı bildiriliyor. Bu kapsamda yer tahsisi, devlet destekli kredi imkânları, yeni teknoloji, yönetim danışmanlığı ve eğitim gibi alanlarda destek sağlanacak.
Üniversiteler başta kamu kuruluşlarının insan gücü, laboratuar gibi imkânlarının KOBİ’lerin yararlanmasına sunulacak. KOBİ’lere yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, eğitim, danışmanlık, laboratuar hizmetleri, tasarım, ürün geliştirme, patent alma gibi ihtiyaçlar desteklenecek.

“Kümelenme” yaklaşımı
Modern teknolojiyi izleyememeleri nedeniyle rekabet güçleri azalan KOBİ’lerin ortak yatırımları “kümelenme” yaklaşımı çerçevesinde desteklenecek. OSB yönetimlerinin kümelenmede önemli rol üstlenmeleri sağlanacak. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir ortamda aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların belirli bir bölgede yoğunlaşması düşük maliyetlerde üretim yapmalarını sağlıyor ve rekabet güçlerini artırıyor. “Kümelenme” diye adlandırılan bu yapılanma bazı illerde zaten yaşanıyor. Gaziantep’te halı sektörü, Konya’da otomotiv yan sanayii firmalarının kümelenme yöntemini benimsediği görülüyor.
Hükümet, geleneksel sektörlerin rekabet güçlerini artırmak amacıyla yeni dönemde kümeleme politikaları oluşturarak, halen doğal olarak oluşmuş KOBİ kümelerinin sektörel kümeler halinde örgütlenmesi hedefleniyor. Bu çerçevede; KOBİ kümelerine yönelik “danışmanlık merkezleri”, “koordinasyon merkezleri”, Ar-Ge ve eğitim merkezleri, ortak alım ve pazarlama organizasyonları için pazarlama, dağıtım ve tedarik merkezleri, ortak markaların oluşturulması ve yaşatılması için de “endüstri ve moda tasarım ofisleri” kurulması öngörülüyor.
Teknoloji yoğunluklu KOBİ’lerin sayısının hızla artırılması için yenilikçi ve pazarlanabilir fikirleri olan girişimciler şirket hisseleri karşılığı verilen sermaye ile desteklenecek. KOBİ’lerin araştırma ve yenilik faaliyetleri, büyük ölçekli sanayi kuruluşları, uluslar arası sermayenin Türkiye’de kuracağı mega araştırma merkezleri, kamu araştırma enstitüleri ve üniversitelerin araştırma faaliyetlerinin teşvikine devam edilecek. Ayrıca, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı aracılığıyla, uluslararası ileri teknoloji şirketlerinin Türkiye’de Ar-Ge merkezleri açması için aktif çalışma yapılacak.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.