Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

İç Anadolu’nun derdi Ar-Ge ve bürokrasi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Ankara, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir, Sivas illeri kapsamında “Karşılaştırmalı Sektör Analizi Sorunların ve Göreli Üstünlüklerin Tespiti Araştırması” başlığı altında rapor hazırladı.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 14:47

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Ankara, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir, Sivas illeri kapsamında “Karşılaştırmalı Sektör Analizi Sorunların ve Göreli Üstünlüklerin Tespiti Araştırması” başlığı altında rapor hazırladı.

İç Anadolu illerine ilişkin sektör-sorun ilişkilendirmesi araştırmasındaki saptamaya göre Ar-Ge harcamalarının yetersizliği birinci sıradaki sorun olarak dile getirildi. Bölge genelindeki ikinci sektör sorunu ise BÜROKRATİK ENGELLER olarak yer aldı.

Ankara özeline ilişkin araştırmada ise sektörlerin sorunları arasında BÜROKRATİK ENGELLER ilk sırayı aldı. Ar-Ge harcamalarının yetersizliği ise ikinci sıradaki sorun olarak saptandı.

İç Anadolu Bölgesindeki SİAD üyeleri üzerinde yapılan araştırmalara ilişkin raporun özet değerlendirmesinde, “Ankara’nın metropoliten bir bölge olarak, son yıllardaki gelişimini de göz önünde bulundurduğumuzda, giderek Türkiye için daha da önemli bir sanayi merkezi durumuna geldiğini; Konya ve Kayseri’nin tarihsel olarak belirli bir üretim ve sanayi kültürü taşıdığını, büyüme kutuplarının dışında yer alan, ancak sanayi gelişimi için de önemli potansiyelleri olan iller olduğunu; Karaman’ın Anadolu’da son dönemde gelişme gösteren yeni sanayi odakları içinde yer aldığını ve özellikle gıda sektöründe göstermiş olduğu gelişmelerle dış ticarette önemli gelişmeler gösterdiğini; Nevşehir ve Sivas’ın ise tarihsel süreç içerisinde ve ülkenin sanayi coğrafyasında imalât sanayi konusunda önemli bir varlık gösteremediğini söylemek mümkün” denildi. Rapor özetinde Ankara’nın sektör yapısına ilişkin tespit bölümünde ise şu ifade yer alıyor:

“İllerin sektörel yapısı incelendiğinde, Ankara’nın son yıllardaki büyük sanayi hamlesi ile memur, ticaret, tarım kenti kimliğinden sıyrılıp bir sanayi kentine büründüğü görülmektedir, Ankara’da imalat sanayi son yirmi yıllık dönemde önemli bir gelişme göstermiş, çalışan sayısı %24, işyeri sayısı %33 artmıştır. Geleneksel sektörlerden gıda önemini yitirirken, dokuma sektörü önemli bir gelişme göstermiştir. Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu metal eşya sektörünün son yıllarda ilin en hızlı gelişen sektörü olduğu, dolayısıyla ilin sanayi ürünlerinin çeşitlenip, işgücü yoğu sanayiden teknoloji yoğun sanayiye doğru bir gelişim gösterdiğini söylemek mümkündür.”

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.