Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

İhracatçılardan 22 talep

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “Genişletilmiş Sektörler Kurulu” toplantısına katılarak yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dile getiren ihracatçılar, çözüm önerilerini 22 başlık altında topladı.
Ostim Editör
09 Aralık 2011 00:00

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “Genişletilmiş Sektörler Kurulu” toplantısına katılarak yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dile getiren ihracatçılar, çözüm önerilerini 22 başlık altında topladı.
Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ile Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'le yaptıkları toplantıda ihracatçıların dile getirdiği talepler şunlar:
• Maliye, Sanayi, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığı ve DTM arasında koordinasyonlu bir çalışma yürütülmesi.
• Eximbank’ın güçlendirilmesi amacıyla karının sermayesine eklenmesi.
• Serbest Bölgelerde uygulamaya geçirilen yanlış kararların geri alınması ve bölgelere yatırımın önünün açılması.
• Teşvik uygulaması kararlarının gözden geçirilmesi, sektörel teşviklere ağırlık verilmesi.
• Merkez Bankası’nın faizleri indirmesi.
• Değerli YTL politikasından vazgeçilmesi.
• İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması.
• Mahsup edilmeyen ihracatçı alacaklarının ihracatçıya nakit ödenmesi.
• Atıl durumdaki iş gücünün üretime katılabilmesi için asgari ücret uygulamasının gözden geçirilmesi.
• Bankacılık düzenlemelerinin gözden geçirilerek, üretim ve ihracatlarına devam eden firmaların kriz dönemlerinden kalma olumsuz sicilden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi.
• Ar Ge desteklerinin kapsamının genişletilmesi.
• Tarım sektörü işçileri için, uygulanabilir sosyal güvenlik düzenlemeleri yapılması.
• Yaş meyve sebze başta olmak üzere, gıda ürünleri ihracatında denetimlerin üretim aşamasında yapılması; gecikmelere neden olan yüklemeden sonraki analizlere son verilmesi.
• Gümrüklerdeki fazla mesai ücretlerinin aşağı çekilmesi.
• Liman maliyetlerinin dünya ortalamalarına çekilmesi.
• Kambiyo mevzuatının, altın hesabına transfere olanak verecek şekilde değiştirilmesi.
• Kayıt dışı üretime karşı daha radikal önlemler alınması.
• Fındık üretim ve ihracatına ilişkin yeni bir politika belirlenmesi.
• Gıda sektöründe şeker ve zeytinyağı başta olmak üzere dahilde işleme rejimi kapsamında ürün ithalatının kapsamının genişletilmesi.
• Rekabet gücünü kırıcı boyutlara varan enerji maliyetlerinin düşürülmesi için radikal adımlar atılması.
• Organize tarım yatırımları için arazi tahsis edilmesi.
• Çeşitli kurumlar nezdindeki sevkıyat başına izin ve tescil formalitelerinin kaldırılması veya basitleştirilmesi.


 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.