Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

İş dünyası 2005’ten umutlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 3 bin 118 firma arasında yaptığı Ekonomik Barometre Anketi III’ün sonuçları firmaların 2005'ten olumlu beklentileri olduğunu ortaya koydu.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 13:08

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 3 bin 118 firma arasında yaptığı Ekonomik Barometre Anketi III’ün sonuçları firmaların 2005'ten olumlu beklentileri olduğunu ortaya koydu.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 3 bin 118 firma arasında yaptığı Ekonomik Barometre Anketi III’ün sonuçları firmaların 2005'ten olumlu beklentileri olduğunu ortaya koydu.

 

TOBB üyesi firmaların yüzde 41.7’si 2005’in 2004’e göre olumlu, yüzde 19.9’u ise daha olumsuz bir yıl olacağını tahmin etti. İhracatçıların olumlu beklentisi yüzde 50'yi aştı.

Firmaların, yüzde 30.9’u yurt içi satışlardan, yüzde 36.1’i ise ihracattan elde edeceği karın artmasını bekliyor. İstihdamının artabileceğini belirten işyerlerinin oranı ise yüzde 44.9 olarak belirlendi.TOBB’un ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, deniz ticaret odası ve ticaret borsasına kayıtlı yüzde 34.4’ü imalat, yüzde 65.6’sı da hizmet sektöründe faaliyet gösteren 3 bin 118 firma arasında yaptığı Ekonomik Barometre Anketi III’ün sonuçları iş dünyasının, 2004 yılında bir önceki yıla göre daha olumlu sonuçlar elde ettiğini ve 2005 yılı beklentilerinin de iyimser olduğunu gösterdi.

TOBB’un anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye ekonomisinin üç yıldır sürdürdüğü hızlı büyüme performansının, iş dünyasının güvenini yükselttiği, özellikle 2004 yılındaki hızlı büyümenin, firmaların çoğunun 2004 yılına bakışını olumlu etkilediği kaydedildi. Buna göre, imalat ve servis sektörlerinin benzer olumlu görünümü sergilemesi de ekonomideki büyümenin yaygınlığına işaret ediyor. 2004 yılında olumsuz gelişme yaşayan firma sayısı ise sadece 10’da 1 seviyesinde bulunuyor.

 

Temkinli iyimserlik

Ekonomide 2004 yılında yakalanan yüksek büyüme hızının, 2005 yılında da aynen korunması bekleniyor. Bu yüzden de iş dünyasının 2005 yılına dair beklentilerinin "temkinli iyimserlik yönünde" olduğu belirtiliyor. Firmaların sadece yüzde 20’si daha olumsuz beklenti öngörüyor. Büyük ölçüde özel sektör yatırımlarına ve ihracata dayalı büyüme performansının Türk ekonomisinin toparlanma gücünün en temel göstergesi olarak değerlendirildi. TOBB’a göre Türkiye ekonomik toparlanma sürecini, özel sektörün dinamizmi sayesinde başarıyla tamamladı.

TOBB’un değerlendirmesinde alınan yapısal önlemlerin, şirketler kesiminde güçlü bir verimlilik artışına ve buna dayalı bir kapasite yenilenmesine katkıda bulunduğuna işaret edilirken, "Türkiye, ekonomideki yapısal reformları tamamladıkça, istikrarlı ve tempolu bir büyüme sürecine girmektedir" denildi.

 

İhracatçı memnun

TL’nin reel olarak değer kazanmasına karşın 2004 yılında Türkiye’nin ihracatının yüzde 30’dan fazla artarak 60 milyar doları aştığı anımsatılan değerlendirmede, böylece Türkiye’nin, 2001 krizinden sonra 3 sene içinde ihracatını 2 katına çıkarmış olacağına dikkat çekildi. İhracatçı şirketlerin, 2004 yılındaki ihracat artışını daha rekabetçi fiyatlar sunarak telafi ettikleri belirtildi.

 

Büyüme istihdama yansıyacak

TOBB’un değerlendirmesinde Türkiye’de son 3 yılda kümülatif olarak yüzde 25’e ulaşan ekonomik büyümenin, aynı ölçüde istihdama yansımadığına işaret edilirken, ekonomideki büyümenin, önemli ölçüde, verimlilik artışından kaynaklandığı, dolayısıyla istihdama yansımadığı kaydedildi. Büyümenin istihdama yansımasının ilk adımının işgücü maliyetlerinin düşürülmesinden geçtiği belirtilirken, 2004 yılında şirketler üzerindeki istihdam maliyetlerinin düşürülmesi yönünde başlatılan çalışmaların 2005 yılında istihdama olumlu etki yapmasının beklendiğine işaret edildi.

İhracatçılar daha olumlu bakıyor

2004: Ankete katılanların yüzde 61.3’üne denk gelen bin 912’si 2004’ün bir önceki yıla göre firması açısından daha olumlu, yüzde 10.6’sı ise daha olumsuz bir yıl olduğunu bildirdi.

2005: Firmaların yüzde 41.7’si 2005’in 2004’e göre olumlu, yüzde 19.9’u ise daha olumsuz bir yıl olacağını tahmin etti. İhracatçı firmların yüzde 50.3’ü 2005 yılının daha olumlu olacağını, yüzde 18’i ise daha kötü bir yıl olamasını beklediğini belirtti.

 

Kârlarda yüzde 30 artış beklentisi

Ankete katılanların, yüzde 63.2’si 2004 yılında bir önceki yıla göre yurt içi satışlarda elde ettikleri karın arttığını açıkladı. Firmaların yüzde 24.8’i geçen yıl bir önceki yıla göre yurt içi satışlardan elde ettikleri karın değişmediğini, yüzde 12’si ise azaldığını bildirdi.

Firmalar 2005 yılında yurt içi satışlardan elde edecekleri karın yüzde 30.9 oranında artmasını bekliyor. Yurt içi satışlardan elde edeceği karın artmasını bekleyen toplam 964 kuruluşun 269’u ihracatçı, 695’i ise ihracatçı olmayan firmalardan oluşuyor. Firmaların yüzde 36.5’i yurt içi satışlardan elde edecekleri karın değişmeyeceğini, yüzde 32.6’sı ise azalacağını bekliyor.

 

Firmaların yüzde 45'i yeni eleman alacak

Ankete katılan toplam 3 bin 118 firmanın yüzde 23.3’ünü oluşturan 726’sı 2004 yılında çalışan sayısının bir önceki yıla göre artış gösterdiğini bildirdi. Firmaların yüzde 56.6’sı 2004 yılında çalışan sayısının bir önceki yıla göre değişmediğini, yüzde 20.1’i ise azaldığını ifade etti.

Firmaların 2005 yılında çalışan sayısına ilişkin beklentilerinde ise artış yaşandı. Buna göre, firmaların yüzde 44.9’u 2005 yılında çalışan sayısının artmasını bekliyor. Çalışan sayısının artmasını bekleyen firmaların yüzde 48.7’sini ihracatçılar oluşturuyor. Firmaların yüzde 46’sı 2005 yılında çalışan sayısının değişmeyeceğini, yüzde 9’u ise azalacağını tahmin ediyor.

 

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.