Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi (SME Networking Project) saha çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Ostim Editör
24 Eylül 2012 00:00

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen, KOBİ’ler arası işbirliklerinin artırılması, teşvik edilen işbirlikleri ile firmaların verimlilik ve katma değer artışlarının sağlanması, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) bölgesindeki firmaların teknolojiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve teknolojideki gelişmelerden haberdar edilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, firmalarımızın uluslararası pazarlara giriş ve bu pazarlarda rekabet edebilirliklerinin artırılmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi (SME Networking Project) saha çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen Türkiye’nin en başarılı 20 kümesi belirlendi. Belirlenen bu küme organizasyonları üzerinde detaylı inceleme çalışmalarına başlayan proje yetkilileri bu çalışmalar kapsamında 20 başarılı küme içinde yer alan OSTİM Savunma ve Havacılık Kümesi ile OSTİM Medikal Sanayi Kümesi’ni ziyaret etti. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümesi Koordinatörü Hilal Ünal ve OSTİM Medikal Sanayi Kümesi Koordinatörü Oğuz Ünal ile görüşen heyet OSTİM’de oluşturulan bu kümelerin oluşum aşamaları, gelişim süreçleri ve şu anki projeleri hakkında detaylı bilgi aldılar.
Proje kapsamında, Türkiye’deki başarılı 20 kümenin inceleme aşamasının ardından elde edilen verilerle, en az 20 sektörel kümenin Ulusal Kıyaslama Sistemi’ne (National Benchmarking System) katılması ile kümelerin gelişimlerinin ve değişimlerinin değerlendirilmesi olanaklı hale gelecek.
KOBİ’lerin ve destek kurumlarının internet üzerinden ulaşabilecekleri “Bilgi Yönetim Sistemi” (Knowledge Management System) ile değişik sektörler ile çeşitli alanlarda bilgi edinme ve paylaşımın kolaylaştırılması; bu şekilde özellikle KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılımına destek sağlanması da projenin amaçları arasında yer alıyor. Bu amaçla “Bilgi Yönetimi Sistemi”, küme araçlarının kullanımı, “Ulusal Küme Kıyaslama Sistemi” konularında taraflara eğitimler verilerek sistemlerin ve araçların etkin kullanımı sağlanacak.
 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.