Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

KÜME Projesine OSTİM katkısı

OSTİM, “Türkiye Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi” projesine katkılarından dolayı plaketle ödüllendirildi.
Ostim Editör
09 Aralık 2011 00:00

OSTİM, “Türkiye Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi” projesine katkılarından dolayı plaketle ödüllendirildi.

Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi Ankara’da Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın ile Tarım Bakanı Mehdi Eker’in de katıldığı etkinlikle tamamlandı. Etkinlikte, aralarında OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın da bulunduğu kişi ve kuruluşlara kümelenme projesinin oluşturulması sürecine yaptıkları katkılardan dolayı plaket verildi. Aydın’a plaketi, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan takdim etti. Çağlayan toplantıda yaptığı konuşmada kümelenme kavramının krizle birlikte daha çok önem kazandığını belirterek, “Kümelenme sizin yakalandığınız hastalığı tedavi etmeyebilir. Ama sizi hastalıklara karşı korur. Ekonomideki sıkıntılı dönemi bu organizasyonları hayata geçirerek değerlendirmek kriz sonrası küresel rekabete hazır olmak gerekir” diye konuştu.

Proje beklentileri:

• Kümelenme Projesi, Türkiye için kümelenme konusunda temel bir çerçeve oluşturacaktır. Dolayısıyla, kümelenme konusunda bundan sonraki çalışmaların etkinliği de artacaktır.
• Kümelenme Strateji Belgesi, ülkemiz için oluşturulacak kümelenme politikasına temel oluşturacaktır.
• Bünyesinde birçok pilot çalışmayı bulundurması nedeniyle Proje, farklı sektörler ya da benzer sektörlerdeki yeni iş kümeleri için model olacaktır.
• Oluşturulan kümelenme portalı, ülkemiz genelinde yürütülecek kümelenme çalışmalarında önemli bir buluşma noktası olacaktır.
• Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, KOBİ’ler önündeki engellerin ortadan kaldırılmasında işbirliğinin önemi açıkça ortaya konulmuştur.
• Dış Ticaret Müsteşarlığı Kümelenme Programının temelini teşkil edecek, böylece Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın sahip olduğu araçlar kümelenme yaklaşımı ile daha etkin bir şekilde kullanılabilecektir.
• Ülkemizin Avrupa Küme Ağları’na (European Cluster Alliance) üyeliği sağlanmıştır. Küme içerisindeki ağlar kadar uluslararası bağlantıların da önemli başarı faktörleri arasında yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa’daki kümelerle işbirliği imkânlarını genişletmemiz gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda örneğin, İzmir ve Mersin’deki gıda kümeleri ile İngiltere’deki gıda kümesi veya Ankara’daki yazılım kümesi ile Finlandiya’daki yazılım kümeleri arasında işbirliği sağlanabilecektir.
• Yeni Teşvik Sistemi kapsamında sektörel kümelenmeler de desteklenecek olup, Proje ile kümelerin oluşturulmasında önemli bir platform ve farkındalık oluşturulmuştur.
• Kapasite geliştirme çalışmaları ile kümelenme alanındaki altyapının oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.

Çağlayan: Yeni araçlarımız teşvik paketi ve kümelenme
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan “Yeni pazarlar için kolları sıvadık. Rekabet gücümüzü artırmak için yeni açıklanan teşvik paketimiz ve kümeleme yol haritamız” dedi. Çağlayan, dünya ekonomisinin birinin yerken, diğerinin yutkunduğu bir ziyafet sofrası olmaktan çıkaracak şeyin inovasyon ve ileri teknoloji yoluyla ülkelerin refahının artması olduğuna inandıklarını söyledi.
Bakan Çağlayan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in de katıldığı “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi Kapanış Etkinliği” nde yaptığı konuşmada, küresel krizin öncelikleri değiştirmeye ve kısa vadeli düşünmeye zorladığını, ana eğilimleri kaçırma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını kaydetti.
Fiyata dayalı rekabet gücü safhasının geride bırakıldığını anlatan Çağlayan, “Şimdi, önümüzde yeni bir safha var, ileri teknoloji alanlarında rekabet edebilme, yenilik yapabilme ve en son sofistike piyasa segmentlerinde farklılaştırılmış ve özgün ürünler ile var olabilme safhası. İşte bizim yeni rekabet anlayışımızın da parametreleri bunlar olacak” dedi.
Çağlayan, sürdürülebilir refah için rekabet edebilen bir ekonomi, rekabetçi bir ekonomi için inovasyon kabiliyeti yüksek sektörler ve bu sektörler için de yüksek seviyede Ar-Ge ve eğitim gerektiğine işaret ederek, 21. yüzyılda başarılı bir ekonominin formülünün bu olduğunu ve bu formülün eşittir hanesinde ise kümelenmenin bulunduğunu söyledi. “Yeni pazarlar için kolları sıvadık. Rekabet gücümüzü artırmak için de yeni açıklanan teşvik paketimiz ve kümelenme yol haritalarımız hazır” diyen Çağlayan, teşvik paketi ve kümelenme kapsamında 20 ilde hangi sektörlerde ne yapılabileceğinin analiz ve yol haritalarının oluşturulması çalışmalarının birbirinden bağımsız yürüdüğünü ve her iki çalışmanın kümelerin desteklenmesine işaret ettiğini söyledi.
Bakan Çağlayan, kamu kesiminin Kümelenme Projesi’yle bir inisiyatif aldığını ve özel sektöre rehber olacak çalışmanın hazırlanmasına ön ayak olduğunu belirterek, “Özel sektöre ‘teşvik paketi açıklandı, yol haritanız da hazır artık top sizde’ demiyoruz. Özel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“32 sektörde doğal küme tespit edildi”
Proje kapsamında, uluslararası kümelenme standartları çerçevesinde, ihracat verileri de dikkate alınarak, ancak ağırlıklı olarak istihdam verileri kapsamında ülke çapında 32 sektörde doğal küme tespit edildiğini kaydeden Çağlayan, öncelikli olarak da 10 kümenin saptandığını anlattı.
Çağlayan, bu çerçevede, “Ankara Makine İş Kümesi, Ankara Yazılım İş Kümesi, Denizli-Uşak Ev Tekstili İş Kümesi, Eskişehir-Bilecik-Kütahya Seramik İş Kümesi, İzmir Organik Gıda İş Kümesi, Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi, Manisa Elektrik-Elektronik Aletler İş Kümesi, Marmara Otomotiv İş Kümesi, Mersin İşlenmiş Gıda İş Kümesi ve Muğla Yat Üretimi ve Yat Turizmi İş Kümesi” için pilot çalışma yapıldığını ve yol haritası hazırlandığını söyledi.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.