Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

ODAGEM açıldı

Ostim OSB-Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliği ve TÜBİTAK desteği ile kurulan Ostim Ortadoğu İleri İmalat Sistemleri ve Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un da katıldığı törenle hizmete açıldı.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 13:37

Ostim OSB-Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliği ve TÜBİTAK desteği ile kurulan Ostim Ortadoğu İleri İmalat Sistemleri ve Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Ostim kısa adı ODAGEM olan Ar-Ge merkezine kavuştu. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un da katıldığı törenle hizmete giren ODAGEM, başta Ostim olmak üzere tüm sanayicilerin Ar-Ge taleplerine destek olacak. Bakan Coşkun, küresel rekabette araştırma geliştirme faaliyetleri ile teknolojik yeniliğin önemini vurgularken, “Ostim teknoloji ile sahaya” iniyor dedi.
Açılış konuşmasını Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın yaptığı törende Ahmet Mithat Ertuğ, Dr. Engin Kılıç, Ostim Sanayici ve İş Adamları Derneği (OSİAD) Başkanı Nihat Güçlü, ODTÜ Rektör Asistanı Fatoş Yerman Vural, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Ömer Cebeci ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer Çağlayan da birer konuşma yaptılar.

Orhan Aydın (Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanı):
Sırada kuluçka merkezi var
Üniversite-sanayi işbirliği konusuna önem veriyoruz. ODTÜ ile diğer bir projemiz de ODTÜ Teknokent’in uzantısı olan Ostim Kuluçka Merkezi’dir. Bu merkezimiz için tahsis ettiğimiz 60 iş yeri kapasiteli bina ile önümüzdeki günlerde hizmete sunulacaktır. Sanayi bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın da katkısı ile projeyi bir an önce hayata geçireceğiz.
Sayın Bakanımızın bize sürekli söylediği ve talepte bulunduğu KOBİ borsası için de bugün burada söz veriyoruz. KOBİ Borsası için de ilk adımı atacağız.

Ahmet Mithat Ertuğ (ODAGEM Yönetim Kurulu Başkanı):
ODAGEM önümüzü açacak
Bugün bizim için adeta bayram günüdür. Ostim kurulduğundan beri özlemini duyduğumuz üniversite-sanayi işbirliği ile ileri teknolojiyi yakalamak, daha ucuz, daha çok daha kaliteli ürünler üreterek, dünya pazarlarında kıran kırana rekabet edebilmek için arkamızda olacak sağlam bir ODAGEM’e kavuştuk.
Rekabet rüzgarları önünde yalnız değiliz. Ürün mü geliştireceğiz, yeni bir teknolojiyi kullanmak mı istiyoruz, yoksa yeni ufuklara, araştırma dünyasına yelken mi açmak istiyoruz. Artık yanı başımızda Ostim’de ODTÜ başta olmak üzere engin bilgi birikimini taşıyıp önümüzü açacak, önder olacak bir ODAGEM var.
ODAGEM projesi ODTÜ ve Ostim’in kuruluş yıllarından beri devam eden işbirliği yapma arzusunun ürünüdür. ODAGEM üniversite- sanayi işbirliği kapsamında TÜBİTAK desteği ile kurulmuştur. İlk kez bir sanayi bölgesi içinde ÜSAM kurulmuştur. Bu proje yeni yapısal gelişmeleri de sağlayacak. Sanayi Bakanlığı’nca kurulan teknoloji bölgelerinin Ostim’deki öncü kuruluşudur. Henüz yolun başındayız. Gelecek kuşaklar için başarılı olmak zorundayız. Birinci koşul; inanmaktır. Sanayiciler olarak başta yönetim olmak üzere bu kuruluşa inanmak kendimize inanmak demektir. En iyiyi, en hızlıyı, en güçlüyü, en esneği ve zoru başarabiliriz. Rekabette bir adım önde olabiliriz. ODAGEM bu baş döndürücü global rekabet dünyasında bir öğrenme, ekip çalışması ve bir sinerji merkezidir. Projeye destek veren üretim dostlarına teşekkür ederiz.
Gelecek nesiller kendilerine minnettar olacaktır. KOSGEB’e, ODTÜ Teknokent’e, TÜBİTAK’a ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Ostim ve ODAGEM’e verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.

Dr. Sadık Engin Kılıç (ODAGEM Müdürü):
Ar-Ge konusunda iddialı olacağız
Türkiye üretmeye ve teknolojiye hasret. Bunun için hepimiz buradayız. Daha güzel şeylere omuz omuza gideceğiz. TÜBİTAK’ımız ve sanayi odalarımız ve bakanlığımızla daha iyisini yakalamaya gayret edeceğiz. ODAGEM, küçük bir nokta ama çok önemli. Biz burada başarıyı birlikte görürsek, tüm Türkiye’ye örnek olacak; ODAGEM’ler çoğalacaktır. TÜBİTAK’a teşekkür ediyoruz. Teknokent ve ÜSAM’larla Ar-Ge’ye destek verdiler. ODAGEM’ler bu meyvelerden biridir.
Bu oluşum, TÜBİTAK’ın ÜSAM programı içindedir. Sanayi-üniversite işbirliğini geliştirmek ve oluşturmak için muhteşem bir programdır. Proje ortaklarımız, ODTÜ, OSB ve Ostim Vakfı’dır. Onun da ötesinde 17 sanayici ortağımız bulunuyor. Üniversite sanayi işbirliğine örnek gösterilebilecek dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri haline gelmek istiyoruz. Bu süreç içinde Ostim, yüksek teknolojilere aşina, onları izleyen konuma gelecektir. Hedefimiz üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek. Üniversitelerimizde araştırma potansiyeli var, bilgi birikimi var. Eğitim programları oluşturmak istiyoruz. Ostim’in yapısına bakınca önemli başlıklar görüyoruz. Danışmanlık hizmetleri vermeyi plânlıyoruz. Araştırma geliştirme eğitimi ve burs vermek istiyoruz. Ostim’de birbirini tamamlayan bir yapı var; bunları kucaklamak istiyoruz, hatta tüm Ankara sanayini kucaklamak istiyoruz. Bütün üniversiteleri bu projenin içine çekmeye çalışacağız. TÜBİTAK desteği ile kurulduk. Kurumlar vergisi ve gelir vergisinden muafız. Yönetimden izin alarak ODTÜ öğretim elemanlarını bu merkezde değerlendirebileceğiz.

Nihat Güçlü (OSİAD Başkanı):
Teknoloji bağımlılığından kurtulmalıyız
Bu proje, uzun yıllardır haklı veya haksız gerekçelerle başarılı olamadığımız Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerimize katkı verecek bir projedir. Sanayimiz dışarıdan transfer edilmiş teknoloji çöplüğü haline gelmiştir. Daha fazla ihracat yapabilmek için, küresel pazarda rekabet edebilmek ve teknolojide dışa bağımlılıktan kurtulmamız için Ar-Ge faaliyetleri yapmak zorunludur. Dışa bağımlı teknoloji transferi kısa vadede kârlı gibi gözükmekle birlikte, uzun vadede ekonomide yarattığı tahribat yüksek oluyor. ODAGEM’i sanayicimizin rekabet gücünü artıracak, yabancı teknolojiye olan bağımlılığımızı azaltacak önemli bir proje olarak bakıyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek ve Ostimli sanayiciyi Türkiye’ye ve dünyaya açacaktır.

Fatoş Yerman Vural (ODTÜ Rektör Danışmanı):
ODTÜ sanayicinin yanında
ODTÜ bundan beş yıl önce “Türkiye Araştırmaları” adıyla yeni bir projeye öncülük etti ve bir üniversiteler ağı kurarak araştırmaların sadece yayına yönelik bireysel araştırmalar olması yerine, Türkiye’nin sorunlarına odaklanan, ülkemize katma değer yaratarak toplumsal yarara dönüştüren bir amaç edindi. Bu bağlamda hepinizin yakından izlediği Teknokent’i kurdu. Bugün orada 150 firmamız 2 bin çalışan ile ODTÜ yerleşkesinde eğitim kurumu ile el eledir. Hem ülkemize hem de uluslar arası pazara birçok ürün üretmekte, ihracat yaratmakta, katma değer yaratmaktadır.
Yine aynı zamanlarda “yaygınlaştırılmış ulusal ve uluslar arası projeler” başlığı altında bir dizi projeler başlattık. Bugün ODTÜ yerleşkesinde gerek kendi Teknokentimizde, gerek çeşitli sanayi kuruluşlarımızla birlikte, gerekse uluslar arası platformlarda yaklaşık 60 milyon dolarlık araştırma projesi gerçekleştirilmektedir. Çok büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum ki, bu projelerin yarısı uluslararasıdır. Kalan kısmı Devlet Planlama Teşkilatı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerdir, savunma sanayi tarafından desteklenen, Sanayi Bakanlığımızca desteklenen projelerdi. ODTÜ bugün sanayicinin yanına geldi. Üretim merkezi Ostim’e gelerek ODAGEM’i kurdu. Diğer sanayi merkezlerimize ve üniversitelere örnek olmasını diliyorum.

Ömer Cebeci (TÜBİTAK Başkan Yardımcısı):
Sanayi kesimi araştırmaya daha fazla fon sağlamalı Bugün mutlu bir gündeyiz. Sanayici ve üniversite evliliği yaşanıyor. “Ostim ve ODTÜ evleniyor” dediler. TÜBİTAK olarak bundan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Üniversite sanayi ortak araştırma projeleri var. Bunlardan ODTÜ ve Ostim arasında oluşan ODAGEM faaliyete geçiyor.

TÜBİTAK, sanayici ve üniversite bir araya geliyorsa destek veriyor. Üniversiteler araştırmalarını sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirme imkânı buluyor. Üretime katkı veriyor. TÜBİTAK bu araştırma hizmetlerine destek veriyor. Sanayisi gelişmiş ülkelerde araştırma faaliyetlerini fonlama ve yürütme faaliyetleri içinde sanayici payı çok büyük. ABD’de sanayi kesimi ülkenin tüm araştırma faaliyetlerinin %63’ünü fonlarken, %69 oranında kullanıyor. Japonya’da %74-74, Almanya’da %65 fonlarken %69 oranında kullanıyor. Rusya’da %33 fonluyor %70 kullanıyor. Türkiye’de ise ters oranlar var. Sanayi kesimi araştırmaların % 43’ünü fonluyor %33’ünü kullanıyor.Yani bu noktada küçülme söz konusu ise, sanayi küçülüyor. Türkiye’de araştırma faaliyetlerinin sanayici kesim tarafından fonlanma oranı da, kullanım oranı da yükseltilmeli. ODAGEM gibi üniversite-sanayi işbirliği ile kurulan Ar-Ge merkezlerinde sanayicimizin, tek başına rekabet edemediği araştırma faaliyetlerinin bu kadar da zor olmadığını göreceklerini, daha fazla araştırma yapacaklarını ve fon sağlayacaklarını düşünüyorum.

Zafer Çağlayan (ASO Başkanı):
Ar-Ge harcamaları gider gösterilemiyor
Ostim yönetimine bölgenin gelişmesine olan katkısı için teşekkür ediyorum. Üniversite sanayi işbirliğinin önemini hepimiz kavramış bulunuyoruz. Ostim, TÜBİTAK, sanayi üniversite ve kurumlar burada. Ar-Ge faaliyetlerine sanayinin ayırdığı fonun yetersiz olduğu vurgulandı. Bu doğrudur, bu konuda sanayicinin de aktif alması gerekir. Ancak, dünyanın tüm ülkelerinde araştırma geliştirme faaliyetleri için yapılan harcamalar işletmeler tarafından gider gösterilir, ama bizim ülkemizde gider gösteremezsiniz. Türiye’de sanayinin araştırma geliştirme işinde etkili olması için yapılan harcamaların gider sayılması gerekir. Hükümetin TÜBİTAK’a araştırma geliştirme için verdiği fon 450 trilyon liradır. Ancak şunun altını çizmek zorundayım. Dünyada araştırma geliştirme için kamudan ayrılan payın yanında yetersizdir ve 1/6 oranındadır. Bugün ABD’de araştırma geliştirmeye devlet ve üniversitenin yaptığı toplam harcama 250 milyar dolardır. Bu rakam bizim yıllık gayri safi milli hasılamızdır. Almanya, Japonya gibi ülkeler araştırma geliştirme için 50 milyar dolar, 100 milyar dolar harcıyor. Bu alanda araştırma geliştirme elemanı, bilim adamı yetiştirme mecburiyetimiz de var. Gelişmiş sanayi ülkelerinde her bin kişiye 13 ile 15 arası araştırmacı düşerken, bizim ülkemizde bin kişiye 1 araştırmacı düştüğü görülüyor.

Ali Coşkun (Sanayi Ve Ticaret Bakanı:
Ostim teknoloji ile sahaya iniyor
Türkiye’de değişim süreci başladı. Bundan üç yıl önce ekonominin döviz faiz ve borsa üçgeninde çırpındığı bir dönemden ekonomimiz yatırım üretim ve ihracat seferberliğine geldi. Bu dönüşümü hükümet tek başına yapmadı. Sanayici ve iş adamı ile yaptı. Başta KOBİ’ler olmak üzere özel sektör kalkınma öncüllüğünde oluyor. Şu kanıtlandı ki benim sanayicimin girişimcinin önündeki engeller kaldırılırsa harikalar yaratıyorlar. Bunu en güzel örneğini de Ostim veriyor. Yıllar önce büyük mücadelelerle başlayan, o günkü bürokratik engelleri aşan Ostim teknoloji ile sahaya iniyor. Niçin bunu söylüyorum; 1970’li yılarında İstanbul’da Sanayi Odası Başkan Vekili iken üniversite ile ilişkiler görevi bana verilmişti. O gün protokoller yaptık; sonuç alamadık. Çünkü ideolojik düşünceler ve önyargılar yapılması gerekenlerin önüne set çekiyordu. Üniversitenin imkanlarını özel sektöre açmakla suç işleyeceğiz psikolojisi içinde idik. Sanayicinin de güveni yoktu. Yaptığım işi çalarlar diye. Araştırma geliştirme, deneyler tamamen kapalı duvarlar içindeki laboratuarlardan çıkıyor. Yakın zamana kadar üniversitelerimizdeki bilim adamları sadece bilimsel araştırmaları yaparak tez çalışması yapar, Ar-Ge yaptığını zannederdi. Oysa onunla birlikte sanayicinin beklentilerine cevap vermek önemliydi. TÜBİTAK yıllardır önemli çalışmalar yaptı ama orada da ağırlık bilimsel çalışmalarda idi. Şimdi bilimle ihtiyaç kucaklaşıyor. Dolayısı ile 17 üniversitede teknoloji geliştirme bölgesi kuruyor; 8’i aktif çalışıyor. TEKMER’lerle bir mühendis olarak iftihar ediyorum. Gördük ki üniversite ve sanayici bir araya gelirse oradan yeni buluşlar, yeni teknolojiler çıkıyor. Halkımızı bezdiren işsizlik konusunda tek reçete var. Üretim ve yatırım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için iki pazar var. Biri alıcı bir satıcı. Kapalı ekonomilerde pazar satıcı pazarıdır. Üretir satar. Malının fiyatını ambalajını ayarlar, alıcı mahkumdur. Ama rekabete açık serbest piyasa ekonomisi alıcı pazarlardır. Her ürünün rengine, ambalajına tüketici karar verir. Çılgın bir rekabet çağına giriyoruz. Bu çağda ayakta kalmanın tek çaresi teknoloji geliştirmeye önem vermektir.

ODAGEM nedir?

TÜBİTAK-ODAGEM
OSTİM Ortadoğu İleri İmalat
Sistemleri ve Teknolojileri Ar-Ge Merkezi

TÜBİTAK-ÜSAMP, Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı çerçevesinde ODTÜ-Ostim işbirliği ve TÜBİTAK desteğiyle kurulmuş bir Ar-Ge Merkezidir.
TÜBİTAK-ODAGEM, OstimOrganize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin kuruculuğunda, 17 Ostim sanayi kuruluşunun ortaklığı ve katkısı, Ostim Vakfının ve TUBİTAK’ın mali destekleri ile kuruldu.
TÜBİTAK-ODAGEM Yönetim Kurulu, TÜBİTAK-ÜSAM Programı Uygulama Esaslarının öngördüğü şekilde, ODTÜ, TÜBİTAK ve Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün birer temsilcisiyle altı Ostim sanayicisinden oluşuyor.
Merkez Müdürü ODTÜ öğretim üyesidir. Merkez çalışanları merkez müdürü ve proje esaslı Ar-Ge elemanlarından oluşuyor.

TÜBİTAK-ODAGEM’in misyonu:
Üniversite–sanayi işbirliğine örnek gösterilebilecek dünyanın sayılı Ar-Ge mükemmeliyet merkezlerinden biri haline gelmektir. Bu süreç içinde OSTİM, dünya piyasasında yer edinmiş yüksek teknoloji ürünleri üretebilen bir sanayi bölgesi düzeyine gelecek; ODTÜ, yüksek teknoloji ve bilim üreten, yüksek düzeyde eğitim veren dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olacaktır.

Rekabet gücünüzü teknolojiniz belirliyor.
- Ürünlerimi nasıl daha kaliteli hale getirebilirim?
- Gelişen teknoloji ne zaman nasıl bir talep oluşturacak?
- Gelecekteki talepleri tam zamanında karşılamak için şu an ne yapmalıyım?
- Değişen piyasa koşullarında rekabet gücümü nasıl koruyabilirim?
- İşletmemi nasıl daha verimli hale getirebilirim?
- Maliyetlerimi arttırmadan nasıl uzman personel çalıştırabilirim?
- Kapasitesinin düşük bir kısmını kullandığım yazılım, Arge personeli vb. kaynakları nasıl ihtiyacım kadar değerlendirebilirim. İş durumuna göre istersem 0 kaynak kullanımı, istersem maksimum kaynak kullanımı yapabilir miyim?
Tüm bu soruların cevabı ortak bir araştırma merkezinin kurulmasından geçiyor. ÜSAMP (Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı) adı verilen bir program bu konuda çözüm üretmektedir.

Sistemin Avantajları

1.ÜSAMP’ın bütçesinin yarısını TÜBİTAK karşılamaktadır. Örneğin sanayiciler 50.000 dolar katılım sağlarsa TÜBİTAK’ da 50.000 dolar katılım sağlamaktadır.
2.Bir üniversitenin bilimsel desteği alınmaktadır. Ancak sadece üniversite kaynaklarını kullanılması zorunlu değildir. Üniversitenin yanında diğer teknik kaynaklarda kullanılabilir.

OSTİM ÜSAMP PROJESİNİ NASIL YÜRÜTECEK?
Ostim ÜSAMP Projesi ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) ile birlikte yürütülecektir. Merkez ODAGEM olarak anılacaktır. ODAGEM’e Ostim’de kurulacak sanayicimizin kolayca başvurusu sağlanacaktır.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.