Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

ODAM, ilk kurulda başarılı bulundu

Ostim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin (ODAM) ilk genel kurulunu OSB toplantı odasında gerçekleştirdi. Beş kurucu ortağı olan ODAM’ın genel kuruluna OSB, OSİAD, OSİAD A.Ş., OMEDYA ve ODF’den temsilciler katıldı. Faaliyeti ibra edilen ODAM’da Yönetim Kurulu Başkanlığına Nihat Güçlü, üyeliklere Rıfkı Güvener ve Nilüfer Arıak, Denetim Kurulu’na Mustafa Aktaş ve Ümit Güçlü üç yıllığına yeniden seçildiler.
Ostim Editör
07 Aralık 2011 00:00

Ostim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin (ODAM) ilk genel kurulunu OSB toplantı odasında gerçekleştirdi. Beş kurucu ortağı olan ODAM’ın genel kuruluna OSB, OSİAD, OSİAD A.Ş., OMEDYA ve ODF’den temsilciler katıldı. Faaliyeti ibra edilen ODAM’da Yönetim Kurulu Başkanlığına Nihat Güçlü, üyeliklere Rıfkı Güvener ve
Nilüfer Arıak, Denetim Kurulu’na Mustafa Aktaş ve Ümit Güçlü üç yıllığına yeniden seçildiler.
Yeni danışmanlık alanı ve projelerinin ele alındığı toplantıda, kuruluşun danışmanlık yaparak varlığını sürdürmekte başarılı bulunduğu, daha iyi çalışmalarla daha iyi bir seviyeye yükselmesi yönünde projeksiyon geliştireceği vurgulandı.

TANITIM
Ostim Danışmalık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.(ODAM), KOBİ’lerin inovasyon ve rekabet yeteneklerini arttırma yönünde danışmanlık, müşavirlik ve eğitim hizmetlerinin sunulmasında kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıya aktarılması için OSTIM OSB ve OSIAD ortaklığı ve önderliğinde 2006 yılında yapılandırıldı.
Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi Projesi sırasında ortaya çıkan;
• OSTİM’de yerleşik İşletmeleri iyi tanıyan güvenilir bir yol göstericilik,
• İşletmeyi yakın takibe yönelik çalışma,
• Generalist mantığı,
• Danışmanlık, Eğitim, AR-GE, Teknoloji Transferi konusunda Ulusal ve uluslararası ağlara eklemlenme,
• Yabancı işletmelerle ortak yatırım ve ticari işbirliklerinin yaratılması gereksinimleri ODAM’ın kuruluş gerekçesini oluşturur.
“Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi Projesi” ve yine Alman Steinbeis Vakfı’nın destekleriyle edindiği bilgi birikimini işletmelerin organizasyonel yapılarının geliştirilmesi yönünde danışmanlık hizmetleri veriyor. İşletme özelinde hazırlanmış iş başı eğitimleri ile koçluk programlarına yansıtan ODAM, sadece ne yapılacağını değil nasıl yapılacağını da aktarıyor. İşletmelerin aile şirketi konumundan hızla kurumsallaşmaya geçişini sağlayacak “atölyeden fabrikaya dönüşüm” ilkesiyle, KOBİ’lerde pratik saha uygulamalarında teoriyi pratikten yaratmak üzere çeşitli ülkelerden profesyonel danışmanlar ile iş birliği yapıyor.
Bir uluslararası ticaret ve teknoloji ağı oluşturan OSTIM’i küresel pazarlara taşımak amacıyla kurulan Ostim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş., KOBİ'lerin kısıtlı kaynaklarıyla OSTİM'in güçlü kurum ve kuruluşlarının ortak desteklerini birleştirerek, KOBİ’lerin hammadde temininden satışa kadar olan tüm süreçlerini iyileştirmeyi hedefliyor. ODAM, KOBİ’lerin uluslararası iş eşleşmelerinde, sahip olduğu iş ağ yapısı ile bu alandaki benzer kuruluşlardan ayrılan özgün bir tüzel kişiliktir.
ODAM, OSTİM’ den başlamak üzere KOBİ’lerin altyapılarını ve yönetim yeteneklerini güçlendirerek ve böylece rekabetçi yönlerini iyileştirip, bugünün atölye işletmeciliğinden geleceğin fabrika düzenine geçişlerinde öncü bir çözüm ortağı olmak istiyor. ODAM’ın vizyonu, uluslararası danışmanlık, eğitim, AR-GE ve teknoloji transfer ağlarında bir aktarım merkezi haline gelmektir.
ODAM’ın misyonu, KOBİ’leri mevcut bulundukları yerlerden ileriye ötelemek üzere gereksinimlerini anlamak, değişim insiyatiflerini desteklemek ve performanslarını arttırmak amacıyla kendi deneyim, bilgi, beceri ve kaynaklarını yaygın biçimde kullanmaktır.
KOBİ’lerle “nasıl yapmalı” üzerinde çalışırken onlarla çekişen bir rakip durumunda olmamak ODAM için en önemli değerdir.
ODAM’ın Danışmanlık hizmetleri, Kalite Belgelendirme, Pazar Araştırma, Finans, Müşteri İlişkileri Yönetimi, ERP Uygulama, Pazarlama, Stratejik Planlama, Sektörel Tedarik Zinciri Oluşturma, Yatırım Danışmanlığı ve Yönetim Danışmanlığı şeklinde geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.
Eğitim ve faaliyet konu başlıkları şunlar:
İş Süreçleri Uygulamaları, Süreç Yönetimi Araç ve Teknikleri, Değer Akış Haritalandırma, İş ve Zaman Etüdleri, Yalın Üretim, Üretim Planlama, MRP/ ERP Sistemleri, Kalite ve Üretkenlik Arasındaki İlişki, İletişim Becerisini Geliştirme, Takım Çalışması, Problem Çözme Teknikleri, Toplam Kalite Yönetimi, Sürekli İyileştirme, Maliyet Muhasebesi, Maliyet Düşürme Teknikleri, Motivasyon, Ergonomi ve İş Güvenliği, Risk Analizi, İlk Yardım, Periyodik Kontroller (vinç-topraklama), Teknokent Başvuruları Danışmanlığı, TÜBİTAK Teydeb Danışmanlığı, ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Kurma ve Eğitimleri (Temel-İç Tetkikçi.)

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.