Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Ortaklaşa Rekabet Gücü Artıyor

ODTÜ Teknokent firmaları, OSTİM’li işletmelerle mevcut işbirliklerini artırma çağrısı yaptı.
Ostim Editör
09 Temmuz 2015 10:49

ODTÜ Teknokent firmaları, OSTİM’li işletmelerle mevcut işbirliklerini artırma çağrısı yaptı. Üretim aşamasında OSTİM’den destek alan firmalar, Ar-Ge, tasarım, mühendislik, ürün geliştirme ve ortak üretim çalışmalarında katkı sağlamak istediklerini belirttiler.

Başkent Ankara’da üniversite-sanayi işbirliği zincirinin önde gelen kurumlarından biri olan ODTÜ Teknokent’in firmaları, OSTİM’li işletmelerle işbirliklerini artırmak üzere yeni bir çalışmaya başladı. Bölgede de yerleşkesi bulunan ODTÜ Teknokent, OSTİM’le ortak düzenlediği ‘ODTÜ Teknokent-OSTİM Tanışma ve İşbirliği Buluşmaları’nın ilkini gerçekleştirdi.

İşbirliği olanaklarının masaya yatırıldığı ve beklentilerin dile getirildiği toplantı ODTÜ-OSTİM Teknokent yerleşkesinde yapıldı. Toplantıya, OSTİM çatısı altında faaliyet gösteren 6 kümenin yöneticileri ve üyeleri de katıldı.

Etkinlikte savunma, elektronik ve bilişim alanlarında faaliyet gösteren Havelsan EHSİM, SDT, Simsoft, IC Terra, Infodif, Ay Yazılım, Kuasoft, Linera, Modesis, UTRLab, Onbiron, Nanobiz gibi ODTÜ Teknokent firmalarının yanı sıra, OSTİM’de faaliyet gösteren UDEA, Büyütech, MATEŞ, Deico, Karakamlar ve Teds firmalarının sunumlarına yer verildi.

Dinleyici olarak katılım sağlayanların çoğunluğunu OSTİM firmalarının oluşturduğu etkinlikte, görüntü işleme teknolojileri, veri kayıt sistemleri, lazer teknolojileri, aydınlatma ve enerji sistemleri, medikal cihaz tasarımları ile yazılım ve mekanik tasarım teknolojileri konuları katılımcıların ilgisini çekti, potansiyel işbirlikleri hakkında katılımcılar arasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Devamı planlanan toplantılarda, ODTÜ Teknokent ve OSTİM firmalarının; üretim, pazarlama, teknoloji ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirerek, ortak Ar-Ge çalışması ve ürün geliştirme, uzun dönemli karşılıklı kaynak sağlama, ortak üretim, dağıtım ve hizmetin paylaşımı alanlarında işbirlikleri hedefleniyor.

“Uzun ama çok anlamlı ve umutlu bir süreci başlatıyoruz”
28 teknokent firmasının sunum yaptığı toplantının açılış konuşmasını yapan OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu, OSTİM hakkında bilgiler verdi, 6 ayrı başlıkta yürütülen kümelenme faaliyetlerini tanıtarak bu buluşmanın uzun bir işbirliği sürecin ilk adımı olduğunu, buluşmaların Eylül 2015 itibarıyla çok daha yoğun ve derin bir biçimde ilerleyeceğini belirtti.

“OSTİM Merkezi; ODTÜ Teknokent’in Sanayiye açılan kapısı”
ODTÜ Teknokent OSTİM Merkezi yetkilisi Ali Varol, OSTİM merkezinin faaliyetleri konusunda bilgi vererek OSTİM’in Ar-Ge çalışmalarında önemli bir aktör olduğunu belirten Varol, “Burası ODTÜ’nün ve ODTÜ Teknokent’in sanayiye açılan kapısıdır. OSTİM Merkezinde 59 firma yer almaktadır. OSTİM’in son yıllarda Ar-Ge konusunda attığı adımlar ve bu adımların önemi bilinmektedir. Bizler OSTİM Merkezinde OSTİM firmalarına Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda atacakları adımlara katkı sağlıyoruz.” dedi, OSTİM’de daha fazla firmanın teknokentlerde yer almasını arzu ettiklerini belirtti. Varol, “OSTİM’de yer alan firmaların günümüz rekabet koşullarında daha yenilikçi ve Ar-Ge odaklı olmalarına destek olmak için teknokentte yer almalarını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

“Tasarımı teknokentten alın”
ODTÜ Teknokent Program Yöneticisi Burcu Uslu, teknokentle OSTİM’in birbirini tamamlayıcı unsurlar olduğunu kaydetti. Bünyelerinde çok geniş bir yelpazede hizmet veren KOBİ olduğuna işaret eden Uslu, “Birini diğeri olmadan düşünemeyiz. Teknoloji geliştiren KOBİ’ler olmaksızın yerli bir ürünün geliştirilmesinden ve üretilmesinden bahsetmek olanaksızdır.” dedi. OSTİM’le mevcut işbirliklerini daha da artırmak istediklerini ifade etti. Uslu, “İstiyoruz ki firmalarımız başka yerlerde sonuç aramasınlar. Bir tasarımı yabancıdan alıp üretmektense, teknokentte bu işle iştigal eden firmalardan alarak üretim yapılabilir. Burada anahtar, ‘sinerji’yi oluşturmaktır. Bazen 2+2’nin toplamı 4 değil daha fazla edebiliyor.” ifadelerini kullandı.

“Ürünlere inovasyon katılmalı”
ODTÜ Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Uğurlu, OSTİM firmalarından teknokente olan iş akışını hızlandırmak istediklerini söyledi. İki kurumu ‘kardeş’ olarak niteleyen Uğurlu, “Birleştiklerinde tasarım ve üretim eksikleri tamamlanacak. Burayı ağabey olarak görüyoruz.” dedi. OSTİM firmaları ile birlikteliği pekiştirmek istediklerinin altını çizen Uğurlu şöyle devam etti: “Gelir elde etme oranını artırabilmek, katma değeri artırabilmek için üretme becerisi yeterli değil. Firmaların, ürünlere inovasyon katıp birim değerini artırmaları gerekiyor. Ölçek ekonomisine ihtiyaç var. Mesajımız; ‘bir arada olalım, birlikte çalışalım’ şeklindedir.”

Konuşmaların ardından 28 teknokent firması, çalışma alanları ve projelerini anlattılar. Ağırlıklı olarak savunma, medikal ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren? ‎ODTÜ??????????? Teknokent??????????? firmaları, üretim ihtiyaçlarının önemli bir kısmını OSTİM’de yaptırdıklarına dikkat çekerek, bu faaliyetleri geliştirmek istediklerini; Ar-Ge, tasarım, mühendislik, ürün geliştirme ve ortak üretim çalışmalarında destek verebileceklerini belirttiler.

OSTİM’DE DE YERLEŞKESİ BULUNUYOR
Türkiye’nin ilk teknoparkı olan kurum, teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklenmesi kapsamında “Teknoloji Transfer Ofisi” ve “Projeler Ofisi”nin yanı sıra, kuluçka merkezleri, ODTÜ KOSGEB TEKMER, ODTÜ-MEMs ve Teknogirişimcilik Programı, ön kuluçka programları “Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması” ve “Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi-ATOM” ile teknoloji amaçlı girişimciliği desteklemek amacıyla bir finansal araç olarak geliştirilen “Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği” başlıklarında çalışmalar yapıyor. 2015 yılı başlarında Türkiye’de gelişen teknolojiyi uluslararası boyuta taşımak isteyen ODTÜ Teknokent, San Francisco’da ofis açarak firmalarını Amerika’ya taşımaya başlamış durumda bulunuyor.

Geliştirdiği ulusal ve uluslararası proje ortaklıkları ile tüm paydaşlarına zengin bir ilişkiler ağı da sunabilen ODTÜ Teknokent’in OSTİM’de de yerleşkesi bulunuyor. 2006 yılında faaliyete geçen yerleşke, Ar-Ge’ye dayalı üretim yapan veya yapmak isteyen firmalara çağdaş altyapı ve üst yapı olanaklarıyla ürün geliştirme, yeni teknolojileri yakından takip edebilme ve desteklerden yararlanma gibi imkanlar sağlıyor.

ODTÜ Teknokent OSTİM Yerleşkesi’nde gerçekleşen ‘ODTÜ Teknokent-OSTİM Tanışma ve İşbirliği Buluşmaları’nın ilkinde 28 firma sunum yaptı. Firma temsilcileri sunumlarda, üretimlerini ağırlıklı olarak OSTİM’de yaptırdıklarını, OSTİM’li firmalara tasarımdan ortak ürün geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede katkı sağlamak istediklerini ifade ettiler.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.