Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

OSB’lerde TASLAK tartışması

•Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Taslağı tartışma yarattı. Tasarıya; demokratik olmadığı, OSB’lerdeki yönetim ağırlığının odalara verilmek istendiği görüşleri ile karşı çıkılıyor. Taslağı savunanlar ise ileri sürülen görüşleri reddederek, taslağın sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra yasalaşacağını bildirdiler.
Ostim Editör
07 Aralık 2011 00:00

•Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Taslağı tartışma yarattı. Tasarıya; demokratik olmadığı, OSB’lerdeki yönetim ağırlığının odalara verilmek istendiği görüşleri ile karşı çıkılıyor. Taslağı savunanlar ise ileri sürülen görüşleri reddederek, taslağın sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra yasalaşacağını bildirdiler.

“Siyaset OSB’lerden elini çeksin”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel dün yaptığı bir açıklamayla, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın değiştirilerek, 15 kişiden oluşan OSB yönetiminin dokuzunun sanayi odalarına verilmesini ve yasanın tümüyle merkeziyetçi bir yapıya kavuşturulmak istenmesini eleştirdi. Celal Beysel konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Hükümet bir eliyle yaptığını öbür eliyle bozmaya devam ediyor. Bir yandan AB’ye uyum çalışmaları altında merkeziyetçi yapı yerine demokratik ve yerinden yönetim ilkeleri getiriyormuş gibi yapıyor. Öte yandan ekonomik örgütlenmelerle ilgili konular, yönetmelikler ve hazırlanan yasa tasarılarıyla tümüyle merkeziyetçi hale getiriyor. Bunun en can alıcı örneği yeni hazırlanan OSB yasa tasarısıdır”
Celal Beysel, hazırlanan tasarının yasalaşması halinde bölge sanayicilerinin, mülkiyetine sahip oldukları OSB’leri kendilerinin idare etme hakkının ellerinden alınacağını, bunun yerine yönetim ağırlığının birer kamu kuruluşu niteliğinde olan sanayi odalarında çoğu zaman gerçek sanayici vasfı olmayan “profesyonel oda yöneticilerine” devredilmiş olacağını belirtti. Bunun antidemokratik ve merkeziyetçi bir anlayışın ürünü olduğunu ve mantıkla da bağdaşmadığını vurgulayan Beysel şunları söyledi:
“2002 yılından bu yana sanayiciler kendi OSB’lerindeki seçilmiş yönetim kurulları ile kendi bölgelerini başarıyla yönetmektedir. Şimdi hazırlanan yasa tasarısı ile bu hak ellerinden alınmaktadır. Yasanın farklı bir çok maddesi değiştirilerek şunlar yapılmak istenmektedir:
— Sanayici dernek ve kooperatiflerinin OSB kurmasının engellenmesi, Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun, mülk sahibi OSB sanayicilerine değil, oda temsilcilerine verilmesi,
— Genel kurulların ortadan kaldırılarak, Müteşebbis Kurul’un devamının tesis edilmesi ve bu 15 kişilik heyette İl Özel İdaresi, Belediye ve OSB’lerin temsilci sayılarının bir ile sınırlanmasına karşın, diğer üyeliklerin ağırlıklı bölümünün Sanayi ve Ticaret Odalarına verilmesi.”

OSBÜK Başkanı: Eleştiriler haksız
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Yasa Taslağı üzerindeki tartışmalar sürüyor. Bakanlık tarafından henüz son şekli verilmeyen, sivil toplum kuruluşlarının önerileri beklenen yasa taslağı ile ilgili sürdürülen tartışmalara Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Bülent Koşmaz'dan yanıt geldi.
Taslağın ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulduğunu ve önümüzdeki günlerde de son şeklinin verileceğini hatırlatan Koşmaz, 'Taslak, bazı kişiler tarafından ayrıntılı incelenmeden hatta okunmadan yani bilgi edinilmeden eleştiriliyor. Oysa taslak ile yaşadığımız sorunların aşılması ve net olmayan bazı uygulamaların da çözülmesi sağlanacak' dedi.

MUTABAKAT ÖNEMLİ
Türkiye'de şu an var olan 242 OSB'nin dört ayrı yöntemle idare edildiğini söyleyen Koşmaz, 'Bazı OSB'leri sanayi odaları kurdu ve onlar yönetiyor. Bazılarında ilin kamu yöneticileri ve sanayi odaları var. Genel kurulunu yapmış bazı OSB'leri ise sanayiciler yönetiyor. Bazıları da sektörler kuruluşlar tarafından kurulmuş ve onlar tarafından yönetiliyor. Önemli olan OSB'lerin bugüne kadar kazandığı hakları kaybetmeden, sorunları çözecek bir yasa üzerinde mutabık kalmak' şeklinde konuştu.

BAŞKANA YAKIŞMADI
TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı'nın 'Bir apartman yöneticisini o apartmanda oturanlar seçiyorsa, OSB'yi de sanayiciler yönetmeli' sözünü de eleştiren Koşmaz, 'Bu açıklama TÜSİAD Başkanı'na yakışmadı. Bir apartman ile OSB'yi nasıl aynı tutarsınız? Sanayici ve odalar karşı karşıya getirilmek isteniyor gibi... Biz, son metin ortaya çıkmadan tartışmayı gereksiz buluyoruz'' dedi. Taslak ile kamulaştırma yetkisinin OSB yönetimlerine verildiğini ancak özel kuruluşların kamulaştırma yapmalarının anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Koşmaz, 'Bu nedenle OSB yönetimleri içinde mutlaka kamu kuruluşu niteliği taşıyan sanayi odaları bulunmalıdır' dedi.

Ankara'da toplantı
TÜM OSB'leri temsil eden üst kuruluşun başkanı olarak, en yararlı yönetim şeklini bulmaya çalıştığını kaydeden Koşmaz, taslağa son şeklini verilmesinden sonra tüm OSB yöneticileriyle toplantı yapacağını söyledi. 'Taslağın son halini tartışacağız ve önerilerimizi ilgili makamlara ileteceğiz' dedi.
Şu an Türkiye'de 242 OSB olduğunu belirten Koşmaz, 'Bunlardan 107'sinde üretim var. 36'sında ise altyapı çalışmaları devam ediyor. Geri kalanlar ise atıl şekilde duruyor. Bunların çoğu siyasetçilerin zorlaması ile kurulmuş yerler ne altyapı var ne fabrika. Zaten faaliyette olan OSB'lerin önemli bir kısmı da zarar ediyor. Sadece sanayinin gelişmiş olduğu kentlerde sorun yok' dedi.

Çağlayan: OSB’lerde hâkimiyet iddiası yanlış

ASO Başkanı Zafer Çağlayan, son günlerde basına yansıyan “TOBB, OSB’ler üzerinde hâkimiyet kurmak istiyor” iddialarına yanıt verdi. Çağlayan, “Bazı arkadaşlar, Sanayi Bakanlığı’nın hazırladığı OSB’lerle ilgili kanun taslağını tam okumadan basına yanlış bilgi veriyor.
Çağlayan, OSB’lerin 2002 yılında çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre yönetildiğini, ancak aradan geçen 4 yıl içinde bir takım kamu görevleri yüklenen OSB’lerin görev alanlarının genişlemesinin yeni bir yasa değişikliğini de zorunlu kıldığını ifade etti. Çağlayan, Sanayi Bakanlığı’nın hazırladığı OSB’lere ilişkin yasa tasarısı taslağının, bakanlığın internet sitesinde görüşe açıldığını hatırlatarak, TOBB olarak “tasarı taslağı”na ilişkin görüşlerini nihai metin ortaya çıktığında vereceklerini belirtti.
Taslakta OSB yönetimlerindeki kamu ağırlığının azaltılmasının öngörüldüğüne dikkat çeken Çağlayan, “Söylendiği gibi TOBB’un OSB’ler üzerinde hakimiyet kurmak istemesi gibi bir durum söz konusu değil. Taslakta 15 kişilik Müteşebbis Heyeti’nin 9 oda temsilcisi ve 6 sanayiciden oluşması öngörülüyor. Bu da, kamu görevlilerinin yönetimdeki ağırlığını azaltan ve işadamlarımızın önünü açan bir uygulama. Konunun başka tarafa çekilmesi kimseye fayda
getirmez” yorumunu yaptı. Çağlayan, mevcut tasarı taslağının Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlandığını ve TOBB olarak taslağı savunmak gibi bir düşünce ile hareket etmediklerinin de altını çizdi.
“Tasarı Gelişmemiş Osb’lerin Sorunlarına Eğiliyor”
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı ve
Manisa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bülent Koşmaz da, Türkiye genelinde 242
OSB bulunduğunu, ancak yalnızca 60 OSB’nin gerçek anlamda amacına ulaştığını
kaydederek, “Yeni düzenleme gelişmiş 20-30 OSB’nin ötesinde, diğer OSB’lerin sorunlarına da çözüm bulmaya yönelik yenilikler içeriyor. Bakanlık, hazırladığı taslağa ilişkin 20 gün içinde görüş istedi. Biz de mevcut taslağı üyelerimize göndererek, düşüncelerini aldık ve bakanlığa sunduk” dedi.
“OSB Yönetimlerindeki Farklılık Giderilmeli”
Koşmaz, Türkiye genelinde 4 farklı OSB yönetim biçimi olduğunu ifade etti. Koşmaz bunları “belli sektör sanayicilerinin bir araya gelerek oluşturdukları OSB’ler, Odaların bir araya gelerek oluşturduğu OSB’ler, Genel Kurulu’nu yapıp yönetimini sanayicilere devretmiş OSB’ler ve politik taleplerle kurulmuş OSB’ler” olarak sıraladı. Bu farklı yönetim şekillerini tek bir yönetim anlayışına kavuşturmak gerektiğinin altını çizen Koşmaz, “Geri kalmış bölgelerdeki OSB’lerin gerçekliğini görmemek hata olur. Biz sanayicimizin en
iyi hizmeti en ucuza vereceği formülün peşindeyiz” dedi.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.