Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Osb’lerin imar yetkisi geri mi alınıyor?

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Genel Direktörü A.Okan Çağlar, 4562 Sayılı OSB Yasası ve uygulama yönetmeliği ile verilen imar ve yapı izin ruhsatlarına ilişkin yetkilerin geri alınmak istendiğini söyledi.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 13:27

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Genel Direktörü A.Okan Çağlar, 4562 Sayılı OSB Yasası ve uygulama yönetmeliği ile verilen imar ve yapı izin ruhsatlarına ilişkin yetkilerin geri alınmak istendiğini söyledi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Genel Direktörü A.Okan Çağlar, 4562 Sayılı OSB Yasası ve uygulama yönetmeliği ile verilen imar ve yapı izin ruhsatlarına ilişkin yetkilerin geri alınmak istendiğini söyledi. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Çağlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Başbakanlığa sunulan İmar Kanunu Tasarısı Taslağı’ndaki hükümlere göre OSB’lere verilen imarla ilgili yetkilerin geri alınarak Belediyelere verilmek istendiğini ileri sürdü. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na istinaden imar planına uygun OSB için arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı ile ilgili izin ve ruhsatların OSB’lerce verileceği ve denetleneceğinin hükme bağlandığını hatırlatan Çağlar, “Bu düzenleme OSB’lerdeki yapılaşmanın sağlıklı bir biçimde oluşmasının sağlanması, mevcut mevzuat karşısında OSB’lerin sorumluluklarının özenli bir şekilde yerine getirilmesini ve sanayicinin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyordu” dedi. Çağalar, İmar Kanunu Tasarı Taslağı’nın, “Eşgüdüm, Uygulama ve İstisnalar” başlığı altındaki 5. maddesinde OSB’lerin imar yetkilerinin, “....4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun, (…) bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz” denilerek ortadan kaldırıldığının açıkça görüldüğünü söyledi. Çağlar, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun dünyadaki değişimlere ile birlikte yeniden revize edilmesinin doğru olduğunu, ancak OSB’lerin imar ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerine ilişkin yetkilerinin tekrar belediyelere verilmesinin yanlış olacağını savundu. Çağlar şunları söyledi. “Hazırlanan İmar Kanunu Taslağı’ndaki yaklaşım ile hükümetin Organize Sanayi Bölgelerine yönelik pozitif bakışı ve uygulamaları arasında bir çelişki var. Daha önce Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Özel İdare Yasası gibi yerel yönetimlere ilişkin yaslarda OSB’lere verilen yetkiler korunmuş, hatta güçlendirilmiştir. İktidarın OSB’lere özel bir önem vediğini görüyoruz. OSB’lerin cazibe merkezi olmasını onlar da istiyor. Ancak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın hazırlayıp Başbakanlığa sunduğu yasa taslağı OSB’lerin ve sanayicilerin moralini bozacak niteliktedir. Bu taslak OSB’leri dışlamakta, işlevsiz hale geterimektedir. Bu taslağa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının dikkatini çekiyorum.” Belediyeler OSB kuramıyor Gebze OSB Genel Müdürü Çağlar, belediyeler tarafından kurulan sanayi bölgelerinin bugünkü durumu ile OSB olarak kurulmuş bölgelerin karşılaştırılmasını istedi. Çağlar, “Belediyeler sanayi bölgesi kurma işini bilmiyorlar. Aksini iddia eden varsa istediği gibi karşılaştırma yapabiliriz. Ben iddia ediyorum ki OSB olarak kurulmuş sanayi alanları çok daha planlı, çok daha çevreye duyarlı, çok daha sağlıklı. Ama Belediyelerin kurdukları hepsi belediyelerin çeşitli baskılarından kaçabilmek için OSB olmaya çalışıyorlar. Bana bir tane güzel sanayi bölgesi örneği gösterebiliyorsa göstersin belediyeler. Ama ben onlara onlarca gösteririm. Gelip Gebze OSB yi bir incelesinler. Avrupa’da daha gelişmişi var mı? Varsa göstersinler? Şimdi bu güzellikler yok mu edilecek?” dedi.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.