Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

OSSA Havacılığın Zirvesine Uçtu

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleşen Seattle Savunma ve Havacılık Tedarikçileri Zirvesi’ne katıldı.
Ostim Editör
20 Mart 2014 14:32

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleşen Seattle Savunma ve Havacılık Tedarikçileri Zirvesi’ne katıldı.

OSSA, Savunma Sanayi Müsteşarlığı öncülüğünde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) ile birlikte katıldığı Seattle Savunma ve Havacılık Tedarikçileri Zirvesi’nde Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayinde ulaştığı noktayı başarıyla sergiledi.

Küme, 11-13 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleşen programda, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (URGE) kapsamındaki 26 üye firmasıyla temsil edildi.

Havacılığın küresel aktörlerinden Boeing firmasının ana sponsorluğunda gerçekleşen fuar boyunca; sektöre orijinal ekipman sağlayan üreticiler ile aynı masa etrafında buluşan OSSA üyeleri 270’in üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdi. Boeing üretim tesislerinde teknik gözlem yapma fırsatı da bulan heyet, firmanın üst düzey yetkilileri ve satın alma ekibi ile de kümeye özel toplantıda bir araya geldi.

ABD programında ayrıca Türkiye oturumu gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, TAI Sanayi Operasyonları Başkanı Naki Polat ve OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, uluslararası katılımcılara savunma ve havacılık sanayinin ve KOBİ’lerin kabiliyetlerini anlattı. Aktaş, Polat ve Ünal, sunumlarında hem ana sanayinin hem de alt yüklenicilerin güçlü olduğu vurgulandı.

OSSA Hakkında
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin bölgedeki ana sektörler için yaptırdığı rekabet analizi sonucunda, yüksek rekabet gücü ile ön plana çıkan, savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya da hizmet üreten KOBİ’lerin bir araya gelerek oluşturdukları ortak hareket sayesinde 1 Temmuz 2008 tarihinde kuruldu.

Küme üyesi KOBİ’lerin cirosunun önemli bir bölümü, savunma sanayinden gelen gelirlerle oluşuyor. Üyeleri; Aselsan, Havelsan,TAI, TEI, Roketsan, FNSS, Boeing, Sikorsky vb. ana sanayi firmalarının onaylı alt tedarikçisi durumunda.

Kuruluşundan bu yana istikrarla büyüyen ve gelişen OSSA; Ordumuzun ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmayı, savunma sanayi KOBİ’lerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale getirmeyi, artan işbirlikleri ve gelişen yetenekler ile tercih edilen alt tedarikçiler haline gelmeyi, nihai ürünlerle uluslararası pazarlara açılmayı, sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı oluşturmayı, akademik çalışmalarla ve üniversitelerle çalışarak KOBİ’lere teknoloji transferi yapmayı, yetenekleri gelişen alt tedarikçilerle yabancı rakiplere karşı rekabet avantajı oluşturmayı hedefliyor. Kümenin hali hazırda 135 üyesi ve 3200 nitelikli personel kapasitesi bulunuyor.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.