Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

OSTİM KOBİ’lerine “temiz üretim” anketi

Türkiye Çevre Vakfı’nın düzenlediği anket sonucu, Ostim KOBİ’lerinin çoğunluğunun çevre kirliliğini önlemeye yönelik uygulamaları olduğunu, fakat aynı oranda KOBİ’nin de teknik bilgi desteğine ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkardı.
Ostim Editör
09 Aralık 2011 00:00

Türkiye Çevre Vakfı’nın düzenlediği anket sonucu, Ostim KOBİ’lerinin çoğunluğunun çevre kirliliğini önlemeye yönelik uygulamaları olduğunu, fakat aynı oranda KOBİ’nin de teknik bilgi desteğine ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkardı.

Türkiye Çevre Vakfı, Ankara Kalkınma Ajansı ve Devlet Planlama Teşkilatı desteğiyle “KOBİ’lerin çevre konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi” projesinin değerlendirme toplantısı Ostim idare binası konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda projenin amaçları, yöntemi ve elde edilen çıktıların ayrıntılarıyla anlatıldı.
Toplantıda konuşan Türkiye Çevre Vakfı Genel Sekreteri Av. Engin Vural, Türkiye’deki imalat sanayinin %99,5’ini oluşturdukları ve çevreye etkileri de küçümsenemeyecek boyutta olduğunu için araştırmayı KOBİ’ler üzerinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Vural şöyle devam etti: “Doğal kaynakların hızla tükendiği ve çevre problemlerinin artarak küresel boyutlara ulaştığı günümüzde, kaynak ve enerji tüketiminde azalma; geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranında artış sağlanması ile işletmelerde hem verimlilik artışı sağlanabilir hem de oluşan atık miktarının azaltılması ile çevreye verilen zarar en aza indirilebilir.” Vural çalışmanın amacını da şöyle özetledi: “KOBİ’lerin teknik yardım, bilgi edinme, danışmanlık hizmeti alma, mevzuat, finansman desteği gibi konulardaki ihtiyaç ve beklentilerini ortaya çıkarmak, kamu otoritesinin bu çerçevede geliştireceği çalışmalara ve hizmetlere de destek olmak ve Ankara’da temiz üretim açısından öncelikli sektörlerin belirlenmesine yardım etmek.”

İlginç sonuçlar ortaya çıktı
Proje çerçevesinde Ostim’den 100 KOBİ’yle görüşüldü ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre, görüşülen KOBİ’lerden %80,58’in çevre kirliliğini önlemeye yönelik uygulamaları olduğunu söylerken, yine %89,32’si temiz üretim konusunda teknik bilgi desteğine ihtiyaç duyduklarını söylediler. Yapılan anket çalışmasından ortaya çıkan bazı sonuçlar da şu şekilde özetlendi:
• KOBİ’lerin %80,58’inde çevre kirliliğine önlemeye yönelik uygulamalar var iken, %19,42’sinde bu tip uygulamalar yok.
• KOBİ’lerin %65,06’sı çevre kirliliğini önlemek için atık miktarını azaltıyor, %59,04’ü geri dönüşüm işlemi uyguluyor, %60,24’ü atık geri dönüşümü yapıyor, %54,22’si atık miktarını azaltıyor, %37,35’ i hammadde kullanımını azaltıyor, %33,73’ü su kullanımını azaltıyor, %30,12’si üretim aşamasındaki atık tür ve miktarlarını belirliyor ve %21,69’u ise gürültü azaltıyor. KOBİ’lerin sadece %1,20’sinde arıtma birimi mevcut.
• Çevre duyarlı üretim yapan KOBİ’lerin %72,29’u bu üretim sayesinde finansal kazanç elde ettiklerini, %37,35’i ise firma imajının geliştiğini belirtmiş.
• KOBİ’lerin %66,99’u “Temiz Üretim” yatırım maliyetlerinin işletmeleri için karlı olduğunu, %33,01’i karlı olmadığını belirtiyor
• KOBİ’lerin %24,27’si “Temiz Üretim “için uygulanan destek ve kredilerden haberdar iken, %75,73’si bu konudan haberdar değil.
• KOBİ’lerin %67,39’u “Temiz Üretim” konusunda teknik bilgi desteğini OSTİM OSB Yönetiminden, %16,30’u üniversitelerden, %27,17’si Çevre Bakanlığı’ndan, %7,61’i sektör derneklerinden, %19,57’si Ticaret ve Sanayi Odası’ndan almak istemektedir.
Bu sonuçlara göre Ostim KOBİ’lerinin, temiz üretim konusundaki teknik bilgi eksikliklerini tamamlamak için Ostim OSB yönetiminden gelecek bir eğitime sıcak baktıklarının ortaya çıktığının altını çizen Vural, Ostim OSB yönetiminin de bu talebi karşılamak için çalışmalar yapacağına emin olduklarını söyledi.


 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.